B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 december 2006

Linkedin - enkele statistieken

In augustus 2004 heb ik mijn profiel gedefinieerd op LinkedIn. LinkedIn is een online network met ondertussen meer dan 8,5 miljoen profielen. LinkedIn wordt een social networking site genoemd, die voornamelijk gebruikt wordt voor professional networking. Deze networking site laat je toe (gratis) je eigen profiel op te laden : je huidige en vorige functies, je opleiding, je interesses. De site laat je bovendien toe connecties te leggen naar andere personen zoals contacten, kennissen, klanten, leveranciers. Dit netwerk van profielen die met elkaar verbonden zijn is natuurlijk een goudmijn voor personen die op zoek zijn naar verloren gewaande kennissen, naar nieuwe medewerkers, naar referenties, naar leveranciers, ...

Op iets meer dan 6 maanden was ik er in geslaagd 100 connecties binnen LinkedIn te verzamelen. Rond die tijd stond ik nog in de Belgische top 100. De toename van mijn connecties binnen LinkedIn is sterk teruggevallen. Het aantal profielen uit België is tegelijkertijd sterk toegenomen. Binnen LinkedIn heb ik op dit ogenblik toegang tot 54.800 Belgische profielen. Daarstraks heb ik vastgesteld dat ik nu nog juist binnen de Belgische top 500 val - althans in de 54.800 profielen waartoe ik toegang heb.

Ik heb eventjes gekeken naar mijn netwerk op LinkedIn.

Via welk kanaal heb ik mijn contacten leren kennen :
- via een usergroup rond een specifiek IT onderwerp : 30%
- via een beroepsvereniging : 20%
- via het werk (collega's, ex-collega's, externe contacten) : 20%
- via de BVLG blog : 10%
- nog enkele familieleden, goede vrienden en personen die nergens anders thuishoren : 20%

Ik loop niet te koop met mijn identiteit op deze blog. Daarom is het aantal connecties dankzij mijn blogactiviteiten eerder beperkt. Het aantal LinkedIn gebruikers binnen het Belgische blogwereldje is mij niet bekend, bloggers lopen daar immers niet te koop mee (tenzij misschien Michel en zijn madam). Ik zie bijgevolg mijn connecties via dit kanaal niet sterk toenemen op korte termijn.

In het kader van mijn professionele bezigheden heb ik bij mijn werkgever een uitgebreid netwerk opgebouwd. Dit netwerk beperkt zich grotendeels tot collega's. Vermits ik gegevens over deze collega's heel makkelijk via het intranet kan opzoeken, heb ik geen behoefte om hen ook tot LinkedIn-connectie te maken.

Analyse van de connecties van mijn connecties :
- 4 personen hebben meer dan 500 connecties, LinkedIn toont boven de 500 het juiste aantal connecties niet meer
- 13 personen hebben meer connecties dan ikzelf (waaronder de 4 500+ profielen)
- alle overige personen hebben minder connecties dan ikzelf

Vermits een visuele voorstelling soms veel meer informatie geeft dan een lijstje, zie hieronder al mijn connecties met telkens hun aantal connecties.

Een aandachtige toekijker ontdekt hier natuurlijk het long tail fenomeen. Zou de kracht van mijn netwerk eerder schuilen in de lange staart in plaats van de smalle top ?

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails