B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 december 2006

Permetrix

Kwisvraagje : Wat is Permetrix ?

Mogelijke antwoorden
 1. de naam van een kantoormeubel
 2. een geneesmiddel geregistreerd in Brazilië
 3. een domeinnaam geregistreerd door Mathcom Solutions Inc.
 4. een gratis webdienst die toelaat een profiel te bekomen van een website
 5. alle mogelijkheden a. tot d. zijn juist
 6. geen enkele van de mogelijkheden A tot D is juist

Antwoord : e. alle mogelijkheden a. tot d. zijn juist
 1. het kantoormeubel


 2. het geneesmiddel


 3. de domeinnaam


 4. de gratis webdienst die toelaat een profiel te bekomen van een website

  Je moet er wel bijnemen dat er popups op je site verschijnen.


Vermits deze blog popup-vrij wenst te blijven zal ik geen gebruik maken van de PerMetriX dienst van Insites. Dit heeft wel tot gevolg dat ik alle mooi ogende statistieken over de bezoekers van dit blog niet kan inkijken.

Technorati :

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 12 december, 2006 08:54, de volgende bedenking ...

liever zonder pop-ups, dan met grafieken.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails