B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 februari 2007

Blog Quotiënt - Vlaamse politieke partijen

In de volgende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zal volgens analisten een belangrijk deel van de campagnegelden besteed worden aan het internetgebeuren. Binnenkort komen er in België ook verkiezingen aan, meer bepaald verkiezingen voor een nieuw federaal parlement. Dit vond ik een mooie aanleiding om na te gaan hoe populair de Vlaamse politici zijn in de blogosfeer. Eerder kon u in een vorig bericht op dit blog al de top 20 vinden van het Blog Quotiënt van de Belgische politici. In de volgende berichten zal u kunnen vernemen wat het Blog Quotiënt is van de meest populaire politici voor elk van de Vlaamse politieke partijen.

Het Blog Quotiënt van een zoekstring (bijvoorbeeld een persoon) geeft aan hoeveel blogberichten er verwijzen naar de zoekstring. Het geeft de populariteit van de zoekstring in de blogosfeer weer.

Voor elke partij heb ik het Blog Quotiënt nagegaan voor de verkozenen in één van de parlementen (Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat, Vlaams Parlement, Brussels Hoofdstedelijk Parlement) en voor de Vlaamse leden in één van de regeringen (Federale Regering, Vlaamse Regering, Brusselse Gewestregering). Deze benadering speelt natuurlijk wel in het nadeel van de kleinere partijen, die weinig verkozenen hebben, maar toch enkele boegbeelden die buiten de parlementen of de regeringen actief zijn.

Voor elke partij (CD&V, Groen, N-VA, sp.a, spirit, Vlaams Belang, VLD) zal er een afzonderlijk bericht zijn, de hyperlinks komen er aan van zodra de afzonderlijke berichten gepubliceerd zijn. In het laatste bericht zal u mijn conclusies vinden.

Technorati : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Related Posts with Thumbnails