B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 februari 2007

Blog Quotiënt - Vlaamse politieke partijen, de conclusies

In een aantal berichten op dit weblog kon u onlangs per partij een overzicht bekijken van de meest populaire politici, volgens het Blog Quotiënt. Het Blog Quotiënt van een zoekstring (bijvoorbeeld een persoon) geeft aan hoeveel blogberichten er verwijzen naar de zoekstring. Het geeft de populariteit van de zoekstring in de blogosfeer weer, in dit geval dus een verkozen politicus.

Hier vindt u alvast de links naar de berichten over de verschillende partijen :
introductie, CD&V, Groen, N-VA, Vlaams Belang, VLD, sp.a en Spirit.

Leden van de regeringen bekomen een hoger Blog Quotiënt dan de leden van de parlementaire vergaderingen. Hieronder vindt u het gemiddelde voor de Blog Quotiënten volgens mandaat.
Federale regering : 1.372
Vlaamse regering : 987
Brusselse gewestregering : 195

Europees Parlement : 168
Vlaams Parlement : 148
Senaat : 136
Kamer van Volksvertegenwoordigers : 81
Brussels Hoofdstedelijk Parlement : 23

blog quotient politici mandaten
Zowel de Vlaamse leden van de Brusselse gewestregering als de Vlaamse leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zijn veel minder populair dan hun tegenpolen op Vlaams of federaal niveau. Het gemiddelde voor de 14 Vlaamse leden van het Europees Parlement is hoger dan dat van de andere parlementaire vergaderingen. Dit gemiddelde wordt enerzijds omhoog getrokken door de grote kanonnen Frank Vanhecke (733) en Jean-Luc Dehaene (583). Anderzijds komt het Europees Parlement en de Vlaamse vertegenwoordigers aldaar, amper aan bod in de politieke berichtgeving, wat dan weer aanleiding zou geven tot een lage populariteit in de blogosfeer.

Ik heb ook het gemiddelde per partij bepaald. Opmerkelijk is dat CD&V voor de dag komt als partij met het op één na laagste gemiddelde, bovendien maar iets hoger dan het laagste gemiddelde (129 versus 126). Heeft dit te maken met het feit dat er naast Yves Leterme weinig CD&V politici zijn met een hoog Blog Quotiënt ? Heeft dit te maken met het feit dat CD&V een zeer groot aantal parlementsleden telt die hun rol als backbenchers goed vervullen en dus eigenlijk niet opvallen ? Van de Vlaams Belang parlementsleden wordt regelmatig gezegd dat ze hun als parlementslid niet altijd zinvol opnemen, zodat ze een verdoken leven leiden in de coulissen van de parlementen. Een aantal kopstukken van het Vlaams Belang komt echter regelmatig aan bod in de pers en bijgevolg ook in de blogosfeer. Het opduiken van de namen van de kopstukken in blogberichten is natuurlijk zeker geen teken van goedkeuring.

Overzicht van het gemiddelde Blog Quotiënt van de verkozen politici en regeringsleden van de politieke partijen
CD&V : 129
Groen : 126
N-VA : 231
sp.a : 157
Spirit : 166
Vlaams Belang : 146
VLD : 241

blog quotient politici partijen
Overzicht van het Blog Quotiënt van de partijvoorzitters
CD&V - Jo Vandeurzen : 284
Groen - Vera Dua : 422
N-VA - Bart De Wever : 735
sp.a - Johan Vande Lanotte : 686
Spirit - Geert Lambert : 293
Vlaams Belang - Frank Vanhecke : 733
VLD - Bart Somers : 803

blog quotient politici partijvoorzitters
Jo Vandeurzen heeft het laagste Blog Quotiënt van de partijvoorzitters van de Vlaamse politieke partijen. Als ik in zijn plaats was zou ik daar toch iets aan proberen te doen ...

Met dit en de voorgaande berichten heeft u de stand van zaken qua populariteit van de Vlaamse politici in de blogosfeer. Het lijkt mij interessant dit onderzoek nogmaals uit te voeren, maar dan na de verkiezingen voor het federale parlement. Ik ben benieuwd of deze verkiezingen effectief veel stof zullen doen opwaaien in de blogosfeer.

Technorati : - - - - - - - - - - -

Related Posts with Thumbnails