B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 juni 2007

Blog Quotiënt van de Belgische Politici - juni 2007

Het Blog Quotiënt van een persoon is de som van het aantal vermeldingen in de zoekresultaten met als zoekargument de naam van de persoon volgens 4 verschillende blogzoekdiensten (Google Blogsearch, Technorati, Icerocket Blogsearch en Sphere).

Telkens in het begin van de maand ga ik na hoe de verkozen Belgische politici scoren qua Blog Quotiënt. In mei had ik vastgesteld dat het Blog Quotiënt gedaald was, wat enigzins verwonderlijk was gezien de nakende verkiezingen. Blijkbaar hebben de blogzoekdiensten mijn verzuchting gelezen, wat de Blog Quotiënten zijn aanzienlijk gestegen. Voornamelijk Google Blogsearch vindt voor alle zoekopdrachten veel meer resultaten, een stijging van liefst 157%. Een deel van de stijging zal inderdaad te maken hebben met de verkiezingen, het grootste deel van de stijging zal vermoedelijk te maken met de zoekalgoritmes van Google die vermoedelijk beter geworden zijn.


Hoe scoren de Vlaamse politici volgens het Blog Quotiënt ?


Hoe scoren de Franstalige politici volgens het Blog Quotiënt ?


Hoe scoren de Vlaamse partijen volgens het Blog Quotiënt ? Hiervoor wordt telkens het gemiddelde bepaald van alle verkozenen per partij, in alle mogelijke parlementen van het land : De Kamer, De Senaat, de regionale parlementen en eveneens het Europees parlement.


Hoe scoren de Franstalige partijen volgens het Blog Quotiënt ?


Conclusie
Elk van de 4 grafieken toont een sterke stijging. De Belgische politici, zowel langs Vlaamse als langs Waalse kant, zijn volgens de blogzoekdiensten populairder geworden, waarbij de aanzienlijke stijging van Google Blogsearch zwaar meetelt. De volgende maanden zullen aanduiden of de stijging te wijten is aan de wijziging van de algoritmes of toch aan een verkiezingskoorts.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails