B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 juni 2007

KVIV debatavond over interstedelijke mobiliteit

Op dinsdag 26 juni organiseerde KVIV, de vereniging van Vlaamse burgerlijk ingenieurs, een debatavond over interstedelijke mobiliteit. Op het programma stond onder meer een debat met 4 leidinggevende personen die betrokken zijn bij het mobiliteitsgebeuren : Ingrid Lieten - directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Marc Descheemaeker - gedelegeerd bestuurder van de NMBS, Eric Portugaels - gedelegeerd bestuurder NV De Scheepvaart en Chris Caestecker - directeur-generaal van de administratie Wegen en Verkeer, de enige ingenieur in het panel. Het debat werd met veel kennis ter zake gemodereerd door Guy Tegenbos van de krant De Standaard.

In het debat stelden de verschillende personen dat samenwerking voor de verschillende vervoersmodi noodzakelijk is en zelfs grotendeels in de praktijk gebracht - alhoewel de samenwerking tussen waterwegen en de NMBS blijkbaar nog te wensen overlaat. Marc Descheemaeker merkte zeer terecht op dat de instanties vertegenwoordigd door personen in het panel slechts kunnen overleven dankzij de gulle middelen die de overheden op de verschillende niveau's ter beschikking stellen. Het komt er bijgevolg op aan om een zo optimale mogelijke dienstverlening aan te bieden tegen de beste prijs, iets wat blijkbaar nog beter zou moeten kunnen. Een aantal personen moesten er wel fijntjes op wijzen dat niettegenstaande de bevoegdheid mobiliteit een regionale materie is, de NMBS nog steeds vanuit federaal niveau aangestuurd wordt. Voor de uitvoering van de visie op mobiliteit vanuit de Vlaamse regering kan de Vlaamse regering zelf klemtonen leggen wat betreft wegen, het openbaar vervoer en de waterwegen. Voor dossiers die betrekking hebben op de NMBS zit er niets anders op dan beleefd aan de NMBS te vragen of de NMBS werk wil maken van de wensen vanop Vlaams niveau, zonder garantie dat de wensen binnen de verwachtte termijnen zullen gerealiseerd worden. Er werd voorgesteld dat bij een volgende regionalisering van verantwoordelijkheden de verdeling van de bevoegdheden van de NMBS ook ter sprake zou komen.

De kers op de taart moest een toespraak worden door Kris Peeters, die toegezegd had vanuit zijn functie van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Gezien de recente ontwikkelingen was echter dinsdag in de loop van de dag bekend gemaakt dat Kris Peeters binnen de Vlaamse regering zou promoveren en dat de CD&V twee nieuwe ministers zou afvaardigen naar de Vlaamse regering. De initiatiefnemers van de KVIV debatavond waren echter zeer verheugd dat Kris Peeters er toch op stond aanwezig te zijn als afsluitende spreker.

Kris Peeters begon zijn toespraak met er op te wijzen dat hij reeds geruime tijd zich er toe geëngageerd had aanwezig te zijn en dat hij zich aan deze afspraak wenste te houden in plaats van zich te laten vervangen door een kabinetchef of een kabinetsmedewerker. Tijdens zijn toespraak waarin hij overigens aantoonde dat hij het domein mobiliteit zeer goed beheerste, benadrukte hij uitdrukkelijk dat voor mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling behoefte is aan een lange termijnvisie van zeker 40 jaar. Op zijn vermoedelijk laatste publieke optreden was als Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur hoedde Kris Peeters er zich voor al te concrete uitspraken te doen, dit liet hij over aan zijn opvolger.

Het respecteren van gemaakte afspraken, het tonen dat men over grondige domeinkennis beschikt en het hanteren van een (zeer) lange termijnvisie zijn zaken waarop je een aantal politici zeker niet kan betrappen. Hopelijk slaagt Kris Peeters er in om in zijn nieuwe functie dezelfde waarden eveneens in de praktijk om te zetten.

Technorati : - - -

2 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 28 juni, 2007 22:54, de volgende bedenking ...

Dju hé, dan heb ik echt wat gemist. Toeme toch! Ik had die mail nog aangeduid als important, maar dat is dan toch nog vergeten geraakt. Merde!

 
Blogger Bruno Peeters had op 28 juni, 2007 22:57, de volgende bedenking ...

@Peter

En de receptie nadien was ook best te doen, nog iets dat je gemist hebt.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails