B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

01 juli 2007

Immoreel

Ik hoorde daarstraks Peter Leyman, tot voor kort directeur van de Volvo assemblagefabriek te Gent en onlangs verkozen tot parlementslid voor de CD&V, op de radio commentaar geven op het voorakkoord over de afscheidspremies bij Opel Antwerpen. Hij noemde het akkoord bijna immoreel. Hij is van mening dat de premies veel te hoog zijn, omdat mensen langer zouden moeten werken in plaats van aangemoedigd te worden om reeds op 50 uit te stappen. Het signaal naar het bedrijfsleven is dat investeren in werknemers een zeer kostelijke zaak wordt, wat bedrijven zou kunnen weerhouden om te investeren.

Er stellen zich nog wel enkele andere morele vragen rond recente evoluties.

Is het moreel verantwoord dat werknemers die jarenlang het beste van zichzelf gaven en die elk jaar beter presteerden om de productiviteit op te drijven de bons krijgen wegens zogenaamd strategische beslissingen van een ver afgelegen hoofdkwartier ?
Is het moreel verantwoord werknemers die lange tijd terug aangenomen werden met de ongeschreven belofte van levenslange tewerkstelling zomaar opzij te schuiven ?
Is het moreel verantwoord dat filialen van internationaal opererende bedrijven die jaarlijks aanzienlijke winst opleveren gesloten worden of aanzienlijk afgebouwd worden ?
Is het moreel verantwoord dat CEO's van grote bedrijven aanzienlijk veel meer verdienen dan hun werknemers ?
Is het moreel verantwoord dat CEO's zichzelf jaarlijks een mooie opslag geven, terwijl de vinger op de knip blijft voor het merendeel van hun werknemers ?
Is het moreel verantwoord dat de overgrote meerderheid van de ambtenaren die hun werk goed proberen uit te voeren rekening houdende met wetten en reglementen die niet altijd even actueel zijn en ook rekening houdende met het feit dat hun leidinggevenden soms op hun plaats terecht gekomen zijn wegens hun partijtrouw en niet zozeer voor hun competenties, betiteld worden als ambetantenaren ?
Is het moreel verantwoord dat financiële adviseurs handenvol geld verdienen door op zoek te gaan naar bedrijven die in stukjes gehakt worden en daarna met aanzienlijk veel winst verkocht worden waarbij meerdere duizenden werknemers op straat gezet worden ?
Is het moreel verantwoord dat werknemers waarvan alle inkomsten correct aan de overheid gemeld worden (die dus volledig in het wit betaald worden) geconfronteerd worden met mogelijkheden om bij de aanschaf van hun woning of bij het uitvoeren van werken aan hun woning allerlei zaken te regelen waarbij met de wetgeving een loopje genomen wordt (in het zwart dus) ?

CD&V heeft in de voorbije verkiezingscampagna meermaals gebruik gemaakt van de slogan respect. Op wie is dit respect van toepassing ?

Op werknemers die dagelijks het beste van zichzelf geven voor hun werkgever ?
Op werkgevers die zeer flexibel willen omspringen met werknemers zodat ze snel en efficiënt medewerkers kunnen aanwerven en weer afstoten ?
Op werkgevers die enerzijds wel de mond vol hebben dat werknemers de belangrijkste "asset" in hun bedrijf zijn, maar indien de gelegenheid zich voordoet toch wensen te besparen op personeelskosten.
Op managers van filialen van internationale bedrijven die de orders van hun internationale hoofdkwartier moeten opvolgen ?
Op startende ondernemers die met allerlei administratieve rompslomp geconfronteerd worden bij het opstarten van hun bedrijfsactiviteiten ?
Op bedrijven die de voorkeur geven aan groei en winst ten nadele van de leefomgeving ?
Op onze leefomgeving die we willen behouden voor onze kinderen en alle generaties die na ons volgen ?

Aan het hoofd staan van een regering vraagt het maken van keuzes. Welke keuzes zou de CD&V binnenkort maken indien ze zoals verhoopt de eerste minister van het land kan leveren ?

Technorati : - -

1 Bedenking(en) :
Blogger Koen Robeys had op 01 juli, 2007 21:26, de volgende bedenking ...

En dan hebben we het nog niet over hoe we kunnen antwoorden op de vraag of iets "moreel verantwoord" is, als we niet eens weten met welke standaard we werken.

Gaat het om de Katholieke moraal, en zo ja, die van 2,007 of die van 1,302? Of is het "moreel verantwoord" overeenkomstig de Victoriaanse moraal van 1,890, of de communistische moraal (versie Stalin), of die van de Azteken uit 1,350?

Ik weet het, zonder dit soort problemen zijn je vragen al moeilijk genoeg. Alleen, je hebt niet veel kans er een oplossig voor te vinden, als je deze niet ook meeneemt.

Tjatja,

Koen

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails