B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 juli 2007

Proofpoint over email en blogging

Proofpoint heeft Forrester Consulting een studie laten uitvoeren over de beveiliging van confidentiële informatie, met de nadruk op email verkeer. In de studie kwamen risico's door bloggen door werknemers eveneens aan bod.

De resultaten van de studie zijn afgeleid van de antwoorden van 308 personen die werkzaam waren bij bedrijven in de Verenigde Staten die minstens 1000 werknemers telden. De resultaten mogen bijgevolg niet zomaar overgezet worden naar de Europese of de Belgische context.

Enkele vaststellingen met betrekking tot uitgaande emails.
* Bijna één derde van de onderzochte bedrijven (32,1%) heeft medewerkers in dienst om uitgaande mails te lezen of te analyseren.
* Meer dan één bedrijf op drie (37%) voert regelmatig audits uit van uitgaande mails.
* Bijna één email op vijf (18,9%) zou een risico voor het bedrijf inhouden. Het grootste risico is dat de mail confidentiële of beschermde informatie zou vrijgeven.
* Meer dan één bedrijf op drie (33,8%) heeft de voorbije 12 maanden minstens één verdachte email gedetecteerd.
* Drie bedrijven op vier (75,3%) hebben een email policy.
* Meer dan één bedrijf op vier (27,6%) heeft in de loop van de voorbije 12 maanden een werknemer ontslagen wegens niet respecteren van email policies.

Qua blogging zijn er ook enkele leuke cijfertjes.
* Bijna de helft van de bedrijven die deelgenomen hebben aan het onderzoek (43,2%) hebben hun bezorgheid uitgesproken dat via blogs of message boards confidentiële informatie zou kunnen vrijgegeven worden.
* Bijna twee bedrijven op drie (62,3%) zegt te beschikken over een policy met betrekking tot het gebruik van blogs en message boards door werknemers.
* Meer dan één bedrijf op vijf (21,4%) heeft een onderzoek gevoerd naar het vrijgeven van confidentiële informatie via een blog of een message board.
* Bijna één bedrijf op vijf (19,2%) heeft disciplinaire maatregelen genomen ten opzichte van werknemers die de blog of message board policies overtreden hebben.
* Bijna één bedrijf op tien (9,1%) heeft in de loop van de voorbije 12 maanden een werknemer ontslagen wegens niet respecteren van blog of message board policies.

Hopelijk loopt het in België zo'n vaart nog niet. Alhoewel er hier ook soms medewerkers aan de deur gezet worden wegens hun blogactiviteiten ...

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails