B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

21 augustus 2007

Reacties op krantenartikels

De sites van enkele Vlaamse kranten laten toe dat lezers reacties bij de on-line berichten kunnen plaatsen. Het Laatste Nieuws (HLN) was naar ik vermoed de eerste krant waar dit mogelijk was. Daarstraks werd ik nogmaals geconfronteerd met het uitermate bedroevende niveau van de reacties op een krantenartikel. Een heleboel personen die zich geroepen voelen om te reageren op de HLN-berichten doen dit blijkbaar vanuit een uiterst negatieve ingesteldheid, waarbij enige kennis van zaken zeker niet gewenst is. Het resultaat is een verzameling van gemeenplaatsen, insinuaties, scheldtirades en ronduit onwaarheden.

Ik vraag me af wat de HLN-redactie bezielt een dergelijk systeem van reacties te voorzien. De nieuwswaarde van de reacties is nihil, de toegevoegde waarde voor de lezers van de on-line berichten is eveneens nihil. Het zorgt wel voor een heleboel commentaar-bewoners die het niet kunnen nalaten telkens hun gal te spuwen. Deze commentaar-bezoekers verhogen de bezoekcijfers, zodat HLN zich kan profileren als de vaakst bezochte Vlaamse krantensite, waardoor de advertentieinkomsten natuurlijk omhoog gaan.

Ik heb gemerkt dat Gazet Van Antwerpen recent ook reacties op berichten toelaat. Het valt maar af te wachten of dit goede beslissing was. Op de GVA-versie van het HLN-bericht is er tot nu toe nog maar één vrij brave reactie, tegenover 51 bij HLN.

Technorati : -

16 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 22 augustus, 2007 00:29, de volgende bedenking ...

Het is idd. weerzinwekkend. Ik lees die dingen al lang niet meer. Je hebt echt de indruk dat je naar een emmer kots aan het kijken bent. Zielig hoor, die lezers.

 
Blogger Bloglabs had op 22 augustus, 2007 09:13, de volgende bedenking ...

die cirque is daar al een tijdje aan de gang, zonder enige toegevoegde waarde - combineer dat met het feit dat hln bijna den "dag allemaal" is onder de kranten en je krijgt zoiets als resultaat.

 
Anonymous Anoniem had op 22 augustus, 2007 12:27, de volgende bedenking ...

Er bestaat een spelletje met die nieuwsbrieven. Het gaat erom met een account stupide lezersbrieven te schrijven. Een aantal vaste uitdrukkingen en "stijlfiguren" krijgen een bepaald aantal punten. bv:
"arm vlaanderen" : 5 pt
rekenfout maken: 10 pt
citeren uit niet bestaand naslagwerk: 20 pt

meeste punten = gewonnen
Ik zoek het reglement nog wel eens op.

 
Anonymous Anoniem had op 22 augustus, 2007 12:28, de volgende bedenking ...

Jawadde. Heb eigenlijk nooit echt gekeken naar die reacties, maar als ik ze nu lees. Was me da?!
Die mensen zorgen met hun reactie alleen al voor 10% van der verzuring me dunkt.

Afschaffen die handel. Of ge geeft constructieve deftige commentaar, of't is gedaan.

 
Anonymous Anoniem had op 22 augustus, 2007 19:58, de volgende bedenking ...

Heb ik het goed begrepen als ik uit bovenstaand blogartikel de volgende conclusies trek:

1) Als we iets lezen waarvan de toon ons niet aanstaat (te grof, te laag-bij-de-gronds of weet ik veel) dan stellen we ons er niet tevreden mee dat we het zelf niet meer lezen. Neen, we willen veel meer: we willen dat ook andere mensen het niet meer kunnen lezen. We willen dat het niet meer gepubliceerd wordt, we willen dat de uitgever stopt met zijn commentaarplatform aan te bieden. Kortom, we willen onze eigen smaak of normen opdringen aan anderen. We willen dat HLN stopt met commentaar toe te laten, of begint met modereren.

2) Een krant die op de volksmens mikt, die zou op haar website eigenlijk alleen grondig doordachte, genuanceerde en gefundeerde commentaren van academische intellectuelen mogen publiceren, dat spreekt toch vanzelf.

3) Het zou beter zijn dat het verzuurde klootjesvolk geen uitlaatklep meer heeft en zijn foute meningen nergens meer kan uiten.

Zelf geven we natuurlijk blijk van onze hoogstaande tolerantie door onze afschuw voor het gebral van het klootjesvolk uit te schruwelen. We profileren ons daarmee bovendien als ontwikkelde weldenkenden.

Ik zal het wel weer verkeerd begrepen hebben zeker?

 
Blogger Bruno Peeters had op 22 augustus, 2007 21:05, de volgende bedenking ...

@Luc

Ik heb geen boodschap aan de commentaren die nu op de HLN site geplaatst worden. Blijkbaar beantwoordt de reactiemogelijkheid wel aan de behoeften van een heleboel personen die er intensief gebruik van maken.

Ik pleit niet dat deze reactiemogelijkheid zou afgeschaft worden. Ik vind het persoonlijk alleen spijtig dat een heleboel reacties van een redelijk laag niveau zijn. Maar ja, de gustibus et coloribus non disputandum zeker.

 
Anonymous Anoniem had op 22 augustus, 2007 22:13, de volgende bedenking ...

Ik stoorde mij vooral aan volgende passage uit jouw blogartikel: "Ik vraag me af wat de HLN-redactie bezielt een dergelijk systeem van reacties te voorzien. De nieuwswaarde van de reacties is nihil, de toegevoegde waarde voor de lezers van de on-line berichten is eveneens nihil."

De eerste zin lijkt te insinueren dat je vindt dat die reactiemogelijkheid beter niet zou bestaan. Geformuleerd als een vraag, dat wel, maar eigenlijk het bestaansrecht van dergelijke reacties afwijzend. De HLN-redactie moet zich blijkbaar tegenover jou verantwoorden over de reden waarom ze dergelijke reacties toelaten. Dat gaat heel wat verder dan stellen dat je zelf die reacties niet lust.

De tweede zin vind ik nog straffer. Wie zijn wij om te bepalen hoe de "toegevoegde waarde" van die reacties gemeten wordt? Het feit dat daar een niet onaardig aantal commentaren staat, is op zich een bewijs dat dit alvast voor een aantal personen, de commentaargevers zelf, een toegevoegde waarde heeft.

Vlaanderen heeft het blijkbaar moeilijk met de 'vox populi'.

 
Anonymous Anoniem had op 23 augustus, 2007 00:56, de volgende bedenking ...

Zijn we nu eigenlijk niet zelf aan het reageren op een artikel?

Los daarvan: het is wetenschappelijk bewezen dat de mogelijkheid tot reactie (interactiviteit) het leren-van-het-nieuws bevordert, zodat we kunnen veronderstellen dat artikelen met reactiemogelijkheden beter onthouden worden dan artikelen zonder. En dat is nog altijd de bedoeling van een krantenartikel, toch?

Binnenkort probeer ik dit trouwens te bewijzen dmv enkele experimenten.

 
Anonymous Anoniem had op 23 augustus, 2007 01:41, de volgende bedenking ...

Beste LVB: de vox populi? Sorry maar hebben die mensen eigenlijk wel een eigen mening? De meesten zitten gewoon de andere na te blaten, als je er één gelezen hebt kan je er een heel pak overslaan.
Doet me een beetje denken aan het verschijnsel dat je ook bij Michel Vuijlsteke bij vlagen opsteekt: die ellenlange reacties bij Japanse namen en dergelijke. Mensen reageren blindelings zonder zelfs de post maar te lezen en totaal naast de kwestie, als kippen zonder kop. Bij Michel is dat dan nog onschuldig en hilarisch, de kommentaren bij HLN slaan me met verstomming. Waar komt al dat negatieve toch vandaan? Of is het gewoon een sneeuwbaleffect? Bij Gentblogt hebben we trouwens gemerkt dat sinds het modereren van bepaalde reacties de toon helemaal omsloeg. Blijkbaar trekken die negatievisten elkaar aan en versterken ze elkaar: zonder reden.
Maar het zal als uitlaatklep wel zijn nut hebben zeker? Ik betwijfel het. Het lost niets op zo'n reacties, stelt niets in vraag en bevestigd elkaars (ongegrond) ongenoegen.

 
Anonymous Anoniem had op 23 augustus, 2007 08:49, de volgende bedenking ...

De reacties op De Standaard zijn even negatief, hoor. Ik vrees dat het zuur in de Vlaming erg diep zit. Tja, ik had niets anders verwacht.

Er wordt zich afgevraagd waarom dergelijke systemen op websites worden geplaatst. Dat heeft helemaal niets met het aanwakkeren van discussies te maken of lezers een kans te geven om zich te uiten.

Het gaat om HITS. De logica achter reactiescripts is dat mensen het artikel meermaals zullen aanklikken om te zien of er nieuwe reacties zijn binnengekomen. En blijkbaar laten sommige adverteerders zich nog leiden door het aantal hits (nietszeggend cijfer) op een website.

Een krant is een commerciële onderneming en daar staan de cijfers op de eerste plaats, zeker bij hun online activiteiten.

 
Anonymous Anoniem had op 23 augustus, 2007 12:01, de volgende bedenking ...

"negativisten trekken negativisten aan", dat is de reden waarom ik liever zou hebben dat ze dergelijk commentar systeem schrappen (of modereren of zo).
Die mensen mogen zeker een uitlaatklep, maar niet op een manier dat het anderen verzuurd.

Ik ben er vrij zeker van dat er een aantal mensen heel zinnige interesante commentaar hebben op een aantal artikels, maar ga die maar eens zoeken tussen de *-tig andere comments.

Reacties zijn goed, maar niet als het enkel dient om uw gal te spuwen.

 
Anonymous Anoniem had op 23 augustus, 2007 12:10, de volgende bedenking ...

@Chriske: En wie bepaalt waar de grens ligt tussen "gal spuwen" en "opbouwende kritiek"?

De "weldenkenden" zoals jij zeker?

Om eens een voorbeeld te geven van een artikel op deze blog dat ik in de categorie "gal spuwen" zou onderbrengen:

http://bvlg.blogspot.com/2007/07/immoreel.html

Maar ja, zolang het maar op de werkgevers, de multinationals of de kapitalisten is dat er gekapt wordt, en zolang het in een min of meer intellectuele taal gebeurt, is het allemaal OK zeker? Maar o wee als de volksmens in zijn eigen woorden kapt op socialisten, groenen of andere "weldenkenden". Dan is het kot te klein.

 
Blogger Luc Van Braekel had op 23 augustus, 2007 12:37, de volgende bedenking ...

Nieuwe samenvatting van de discussie tot nu toe: wij, weldenkenden, vinden dat een bepaalde manier van non-discussiëren "niet bijdraagt tot oplossingen", "geen toegevoegde waarde biedt", en - the horror! - aanstekelijk werkt zodat steeds meer mensen op een dergelijke manier zullen gaan non-discussiëren en - the horror! - zullen gaan non-denken.

Daarom vinden wij, weldenkenden, dat zo'n platform beter niet bestaat. Want dat andere mensen zouden denken en zich zouden uiten op een manier die ons niet aanstaat, dat kunnen we toch niet tolereren hé. In naam van de tolerantie.

 
Anonymous Anoniem had op 24 augustus, 2007 09:46, de volgende bedenking ...

@lvb: we moeten het medium natuurlijk niet afschaffen. Dat slaat nergens op. Het forum van HLN geeft een mooi beeld van wat een relatief groot aantal laatste nieuws-lezers denkt en wil.
Het leert ons dat al die mooie sensibiliserende campagnes uit het verleden geen ruk hebben uitgehaald, dat er een groot aantal mensen is dat het vertikt om verder te denken dat hun neus lang is.
Geen probleem: dat konden we al zien aan de verkiezingsuitslagen.
HLN. same shit, different day.

 
Anonymous Anoniem had op 24 augustus, 2007 11:19, de volgende bedenking ...

@lvb: ik heb mij nooit willen profileren als 'weldenkende, die mag bepalden wat mag en niet mag'. Ik geef gewoon mijn mening over iets, en die is: het forum op HLN trekt voornamelijk galspuwers aan, wat leidt tot meer galspuwerij. En daarom heb ik het liever weg.

Mag ik daarover beslissen? Neen.
Mag ik mijn mening daarover geven? Ja.
Wie bepaald waar de grens ligt tussen X en Y? Ik, want het is mijn mening, niet die van heel het volk.
Had ik mijn mening wat genuanceerder moeten geven? Misschien wel, maar als ge juist zo'n totaal ongenuanceerde vuiligheid hebt gelezen, is dat niet simpel.

Maar mag ik wel vragen waar u in godnaam die nonsens vandaan haalt dat ik een tweegezicht zou zijn dat enkel kwaad wordt als ze kappen op bepaalde mensen en anderen niet?
Kunt u mij daar één voorbeeld van geven alstublief? Of anders uw vooroordelen inslikken en in't vervolg twee keer nadenken.
Hoe zou u het vinden moest ik u hier nu een verdediger van verzuring noemen en een voorstander van het afbreken van mensen? (wat ik, voor de duidelijkheid, niet doe)

Verder gaat het mij niet om de intellecuele taal, maar om de argumenten. Zonder onderbouwing iemand uitmaken - zoals u hier ook doet - kan niet door de beugel. Zeggen dat je iets niet kan hebben met een bepaalde reden, wel.

 
Anonymous Anoniem had op 21 oktober, 2008 17:25, de volgende bedenking ...

Wtfuuuuck.. Das handig vr studenten om beter te leren hoe ge uu mening moet uiten en hoe ge dingen moet bekritiseren.. Dus.. REACTIEEES :D

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails