B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 augustus 2007

Social Networks Survey

Een Belgisch recruteringsbureau heeft de resultaten van een survey naar het gebruik van social networks bekend gemaakt. De voornaamste conclusie is Professional Networks Are Leading the Pack.

De 850 deelnemers aan de survey kwamen uit 54 verschillende landen, met een zeer sterke vertegenwoordiging uit Belgie (27% van de antwoorden), wat niet verwonderlijk is gezien de initiatiefneemster uit België afkomstig is.

De onderstaande tabel geeft de top 15 van social networks volgens populariteit.


Merkwaardig is dat Ecademy zeer hoog scoort, niettegenstaande het eerder lage aantal members. Hieronder bevindt zich nogmaals de top 15, maar dan aangevuld met het vermoedelijke aantal subscribers, zoals vermeld op Wikipedia.


Indien een survey gepromoot wordt bij leden van een bepaalde community bekom je dat deze community zeer hoog scoort in de resultaten. Of de resultaten van de survey dan algemeen toepasbaar zijn is maar de vraag. Uitspraken zoals These results seem to confirm that Ecademy is one of the premier business focussed networking sites, albeit not one of the largest moeten dan ook met een zeer grove korrel zout genomen worden.

Wat bijvoorbeeld wel kan afgeleid worden uit de resultaten van de survey is dat 230 personen die aan de survey deelgenomen hebben actief zijn op Ecademy (27% van 850 deelnemers).


Volgens Wikipedia telt Ecademy 100.000 leden, Ecademy vermeldt tegenwoordig zelf 150.000 leden. In beide aantallen zijn de gratis guest memberships eveneens inbegrepen. Het aantal betalende leden kan op 10.000 tot 20.000 geschat worden. In België zijn er bijvoorbeeld 233 betalende leden op 3012 leden of 7,7% (zie hier). Guest members hebben eigenlijk amper toegang tot de diensten die de Ecademy aanbiedt, zodat het zeer onwaarschijnlijk is dat Ecademy guest members in de survey Ecademy zouden opgegeven hebben. Dit leidt mij tot de veronderstelling dat de resultaten van de survey in grote mate beïnvloed (en vermoedelijk zelfs vertekend) worden door de proportioneel veel sterker vertegenwoordigde members van Ecademy. De participatie-graad van Ecademy in deze survey is 0,23%, berekend als 230 deelnemers aan de survey gedeeld door 100.000.Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails