B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 augustus 2007

Dood van een beer

Vorig jaar werd probleembeer Bruno door jagers gedood in de Duitse Alpen (zoals hier gemeld). Beer Bruno kwam teveel in bewoonde gebieden en vormde volgens de autoriteiten daarom een risico waarop mocht geschoten worden.

Deze week werd beer Franska gedood in de Franse Pyreneeën door een ongelukkige ontmoeting met een auto. Beer Franska was onderwerp van controverse in de Franse Pyreneeën wegens het vermoedelijk verorberen van 150 schapen. Tegenstanders van het herinvoeren van beren (gevangen in Slovenië) pleitten al geruime tijd voor maatregelen voor deze volgens hen problematische beer.

Eerder dit jaar was een andere uitgezette beer om het leven gekomen door een ongelukkige val van een rots. Berenliefhebbers hebben al de wens geuit beide vrouwtjesberen te vervangen om de berenpopulatie op peil te houden.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails