B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 januari 2008

Scrabulous versus Scrabble

De Scrabulous applicatie op Facebook trekt dagelijks een heleboel bezoekers, zodat het vandaag in de populariteitsranking qua aantal gebruikers op de zevende plaats staat. Meer dan 2,48 miljoen Facebook gebruikers hebben de applicatie al geïnstalleerd. De opbrengsten voor de eigenaars van deze applicatie zouden ondertussen 25.000 USD per maand bedragen (volgens ReadWriteWeb).

Veel bezoekers en grote bedragen trekken natuurlijk de aandacht. Bijvoorbeeld deze van Hasbro en Mattel, de speelgoedgiganten die eigenaar zijn van het spel. Hasbro heeft de rechten op Scrabble in Noord Amerika, Mattel de rechten voor alle overige landen. Beide bedrijven hebben de personen die Scrabulous gelanceerd hebben een officieel schrijven gericht waarin gevraagd wordt de applicatie niet meer toegankelijk te maken. De benaming van het spel en het spel zelf zouden teveel in het vaarwater komen van het oorspronkelijk spel waarop de bedrijven de intellectuele rechten hebben.

In dit conflict zijn er verschillende elementen die een rol spelen.
* Twee jonge gasten uit India lanceren een eigen initiatief om aan hun eigen behoefte (gratis on-line scrabble spelen) te voldoen.
* Een heleboel gebruikers van de Facebook applicatie wensen hun (verslavend) spel verder te kunnen blijven.
* Personen die via zoekmachines naar online scrabble zoeken komen volgens Hitwise eerder op de site van Scrabulous terecht en niet op de "officiële" scrabble site.
* De jonge gasten krijgen onverwacht een mooi maandelijks bedrag van advertentie-inkomsten.
* Verschillende personen verklaren dat ze door kennis te maken met het online spel een officiële versie in de winkel gekocht hebben.
* Twee grote bedrijven staan op hun intellectuele eigendomsrechten.
* Op een spel zelf (de regels, de spelwijze) kan volgens de Amerikaanse wetgeving geen copyright genomen worden, op het ondersteunende materiaal daarentegen wel.
* De rechten op een online versie van Scrabble zouden onlangs verkocht zijn aan een ander bedrijf.
* Bedrijven die alternatief Scrabble-spelmateriaal op de markt brengen worden blijkbaar getolereerd.
* Yahoo heeft al jarenlang een kloon van Scrable (Literati) online staan en wordt blijkbaar niet verontrust.

Het is duidelijk dat het image van Hasbro en Mattel in de blogosfeer door dit alles een serieuze deuk gekregen heeft, wat vermoedelijk een ongewenst neveneffect is. Indien Hasbro en Mattel zelf van hun populaire spellen (gratis) online versies zouden gemaakt hebben en deze ook door middel van een Facebook applicatie beschikbaar gemaakt, zou dit probleem volledig vermeden zijn. Het zijn echter een grote bedrijven die onvoldoende innoveren. Innoverende initiatieven van derden, zoals online versies worden soms getolereerd, maar soms ook hard aangepakt.

Voor de initiatiefnemers van Scrabulous en de duizenden spelers is het te hopen dat de applicatie online blijft. Volgens een niet bevestigde kommentaar bij TechCrunch zou Adblade de applicatie overgekocht hebben. Adblade is een bedrijf dat geld verdient door het verkopen van advertenties op Facebook. In plaats van twee enthousiaste gasten uit het verre India met beperkte finanicële mogelijkheden zullen Hasbro en Mattel te doen hebben met een bedrijf dat wel wat meer legal power kan opstellen.

Zelf heb ik thuis nog ergens een Scrabble spel in een kast steken. Het is al jarenlang niet meer uit deze kast gehaald. Zolang de online spellen enkel in Engelse versie beschikbaar zijn zullen ze mij zeker niet bekoren.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails