B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 februari 2008

Belgium Blogevents Survey - the votes are closed

Met de Belgium Blogevents Survey wilde ik informatie verzamelen over activiteiten waar bloggers elkaar konden ontmoeten. In de survey werd zowel gepeild naar voorbije activiteiten, als naar interesse voor eventuele toekomstige activiteiten.

Enkele andere bloggers hebben ook op hun respectievelijke blogs melding gemaakt van deze survey : Imke, Wim, Andhi, Maarten, Kevin, Stefan, Michael en Vinch.

Dit heeft er toe geleid dat er 180 antwoorden binnengekomen zijn, een onverhoopt succes. Ondertussen is de survey afgesloten en worden de stemmen geteld. Meer nieuws volgt kortelings.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 05 februari, 2008 13:23, de volgende bedenking ...

Dat is graag gedaan! Succes!!!

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails