B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 december 2008

Leterme en Twitter

Toen het ontslag van Leterme aangekondigd werd stelde ik vast dat zijn naam ook opdook in de Twitter berichten van verschillende Belgische Twitter gebruikers. Ik vond het de moeite na te gaan hoe vaak zijn naam opdook in Twitter berichten en welke Twitter gebruikers dan wel deze berichten aan de wereld kenbaar maken. Door gebruik te maken van de Twitter Search API was het zeer eenvoudig de "Leterme" Twitter boodschappen te pakken te krijgen.

De onderstaande grafiek geeft alle Twitter berichten voor "Leterme", gegroepeerd per uur. De piek deed zich voor op 19/12/2008 tussen 17u en 18u. Toen waren er 89 dergelijke berichten.


Bij nader inzicht bleek dat achter de overgrote meerderheid van deze Twitter berichten helemaal geen "menselijke" Twitter gebruiker schuil ging. De berichten waren gegenereerd door Twitter bots. Een Twitter bot is een programma dat informatie ergens oppikt en er vervolgens automatisch (via de Twitter API) een Twitter boodschap van maakt. De "Leterme" Twitter boodschappen worden gegenereerd door de Twitter bots van de nieuwsdiensten op internet, voornamelijk van Belgische origine, maar ook diverse buitenlandse bronnen.

Ik heb een poging gewaagd om een onderscheid te maken tussen de "menselijke" Twitter gebruikers en de Twitter bots. Indien enkel de "menselijke" Twitter boodschappen beschouwd worden kwam ik een grafiek met veel minder hoge pieken (de schaal van de grafiek is dezelfde als voor de eerste grafiek).


Dit zijn alvast de meest productieve Twitter gebruikers, die het vaakst teruggevonden werden door de Twitter Search API voor de term "Leterme".
 1. twitter.com/leterme : 37 berichten
 2. twitter.com/benwillems : 14 berichten
 3. twitter.com/lvb : 14 berichten
 4. twitter.com/majorfacts : 12 berichten
 5. twitter.com/rrradiogirrrl : 8 berichten
 6. twitter.com/zorrobiwan : 8 berichten
 7. twitter.com/mr_cohiba : 6 berichten
 8. twitter.com/zoominwal : 6 berichten
 9. twitter.com/aaiBoek : 6 berichten
 10. twitter.com/vaantje : 6 berichten
Dit zijn de meest productieve Twitter bots.
 1. twitter.com/belgium_fr : 334 berichten
 2. twitter.com/belgium_nl : 237 berichten
 3. twitter.com/rtlinfo : 93 berichten
 4. twitter.com/Nieuwsblad_be : 62 berichten
 5. twitter.com/nieuwspuntbe : 53 berichten
 6. twitter.com/benews_nl : 50 berichten
 7. twitter.com/lesoir : 47 berichten
 8. twitter.com/RTBFinfo : 43 berichten
 9. twitter.com/actu24 : 3 berichten
 10. twitter.com/le_soir : 37 berichten

Leterme kwam overigens ter sprake in een heleboel boodschappen van internationale herkomst : twitter.com/antara_id (Indonesië), twitter.com/bbcturkish (Turkije), twitter.com/ceskenoviny_cz (Tsjechië), twitter.com/FTChinese (China), twitter.com/msn_italia (Italië), twitter.com/NRKno (Noorwegen), twitter.com/portugaldiario (Portugal) en twitter.com/realitatea (Roemenië).

En vervolgens ook nog enkele cijfertjes.
Onderzochte periode : 17/10/2008 tot 31/12/2008
Totaal aantal teruggevonden Twitter berichten : 2096
Totaal aantal verschillende Twitter gebruikers (met minstens 1 bericht over Leterme) : 431
Totaal aantal teruggevonden "menselijke" Twitter berichten : 432 of 21%
Totaal aantal verschillende "menselijke" Twitter gebruikers (met minstens 1 bericht over Leterme) : 228 of 53%
Totaal aantal teruggevonden "automatische" Twitter berichten : 1664 of 79%
Totaal aantal verschillende "menselijke" Twitter gebruikers (met minstens 1 bericht over Leterme) : 203 of 47%

Twitter kan dan wel een leuk medium zijn waar trends het eerst opduiken. Door de opkomst van de Twitter bots wordt de Twittosfeer echter "vervuild". Het is maar te hopen dat door de steeds maar groeiende populariteit deze vervuiling zich niet verder zal doorzetten. In ieder geval lijken er op het Twitter platform zeer weinig dagelijkse conversaties te zijn waar Leterme in aan bod komt, enkel in periode van crisis valt zijn naam.

30 december 2008

Trends voor 2009 - gebruik van social media binnen eerder grote bedrijven

Bart De Waele vroeg mij (en verschillende andere personen) onlangs enkele voorspellingen te maken voor 2009. Bart (en zijn medewerkers) hebben er een mooie compilatie van gemaakt. Nu Bart de voorspellingen op zijn blog gepubliceerd heeft wil ik ze ook via deze blog bekend maken.

Andere personen zijn ongetwijfeld veel beter geplaatst om algemene trends voor 2009 te voorspellen. Ik wil in mijn voorspellingen de focus leggen op hoe het gebruik van social media binnen eerder grote bedrjiven zal evolueren in 2009. De context voor 2009 ziet er algemeen gesproken niet rooskleuring uit. Kostenbeheersing zal domineren, zeker in de eerste helft van 2009. Er is bijgevolg vermoedelijk weinig ruimte voor innovatie. Zeker in de eerste helft van 2009 zullen de reeds vroeger gestartte evoluties zich verder manifesteren. Naar het najaar toe zal er eerder ruimte komen voor de echte innovaties.

 1. Externe social networking sites
  Bedrijven moeten kiezen of ze actief willen worden in bestaande social networking sites, zoals Linkedin of Facebook. Communication en advertising agencies zijn reeds voorloper op dit gebied. Ze zijn bijvoorbeeld reeds aanwezig met eigen groeps op Facebook. Andere bedrijven moeten zich nog van bewust worden dat het onderhouden hun profiel op Linkedin en op Facebook voordelen met zich mee brengt, bijvoorbeeld het versterken van het imago van het bedrijf, het aantrekken van nieuwe medewerkers en het versterken van band tussen werknemers en het bedrijf.

 2. Interne social networking sites (enterprise social networking)
  De huidige intranetten binnen (grotere) bedrijven bieden vaak de mogelijkheid om gegevens over medewerkers op te zoeken : naam, voornaam, werkomgeving, telefoonnummers, email. Maar er is veel meer mogelijk. Er zijn tools beschikbaar die het mogelijk maken binnen het bedrijf zelf een social networking site op te zetten. Deze tools zijn eerder van toepassing voor grotere bedrijven, die vaak in meerdere landen actief zijn. De oplossingen die bestaan zijn onder meer Microsoft Sharepoint, NewsGator Social Sites, IBM Lotus Connections, Telligent Community Server en Bluekiwi. Microsoft is met Sharepoint reeds aanwezig in een heleboel bedrijven. Het is dan ook aannemelijk dat bedrijven voor enterprise social networking eerst zullen beroep op Sharepoint, al dan niet met add ons.

 3. Wiki's
  Wiki's zijn hier en daar reeds opgedoken worden in bedrijven. Ze zullen nog meer gebruikt worden binnen bedrijven. Dit kan nog gestimuleerd worden indien Microsoft aanzienlijke verbeteringen aankondigt voor de wiki in de volgende versie van Sharepoint. De wiki-functionaliteit binnen Sharepoint laat op dit ogenblik immers niet toe wiki's voor enterprise wide gebruik op te zetten. De belangrijkste hinderpaal voor het gebruiken van wiki's en collaborative tools zit hem overigens niet in het technische domein, maar eerder op de culturele aspecten : is het bedrijf klaar, mogen de medewerkers informatie delen via een wiki, wordt het aanvaard dat informatie door een andere collega aangevuld of verbeterd wordt, wordt een wiki als een communicatieinstrument aanvaard ?

 4. Blogging - extern
  Corporate blogs zijn niettegenstaande de hype een tijdje terug niet doorgebroken, niet op wereldwijde schaal en evenmin in België. Corporate blogs zullen in 2009 op een laag pitje blijven staan. CEO's hebben geen tijd om een blog te onderhouden en andere bedrijfsblogs zijn niet altijd interessant. Ze zijn soms enkel maar een kopie van de lijst van gepubliceerde persberichten of het zijn eerder tijdelijke blogs opgezet in het kader van campagnes.

 5. Blogging - intern
  De intranets die in de meeste bedrijven opgezet zijn zullen meer evolueren naar een blog-stijl. De vraag blijft of medewerkers binnen eerder grote bedrijven de behoefte hebben om blogberichten te schrijven en of binnen eerder grote bedrijven blogging gestimuleerd of eerder getolereerd zal worden

 6. Social media monitoring
  Bedrijven zullen zich meer bewust worden van wat er over hen in het social media gebeuren verteld wordt. Niet enkel op blogs, maar ook ruimer : Facebook, Linkedin, Netlog, Twitter, ... Sommige bedrijven zullen dit zelf opvolgen, anderen zullen beroep doen op bedrijven die zich in dit domein zullen specialiseren.

 7. Privacy issues
  In het verleden waren er reeds enkele voorvallen waar bloggers het onderwerp van controverse waren naar aanleiding van blogberichten. Er zullen in de nabije toekomst nog nieuwe conflicten naar boven komen. Er zal een spanningsveld zijn tussen bedrijven en de medewerkers die actief zijn op social media. De kans is vrij groot dat werkgevers wensen tussen te komen wat betreft informatie die werknemers in hun Linkedin of Facebook profiel vermelden. Komt de informatie in het Linkedin-profiel wel overeen met de werkelijkheid, stellen sommige personen zich niet soms iets mooier voor ?

 8. Internet blocking
  Aan de ene kant raden duur betaalde consultants (grote) bedrijven aan dat er veel te halen valt op het internet en op social networking sites, aan de andere kant zijn er de (interne) security en compliance mensen die angstvallig de toegang tot social networking sites wensen af te sluiten. De reeds aanwezige firewalls zullen gedeeltelijk afbrokkelen, maar zullen nog steeds voor een groot deel gesloten blijven. De terechte vrees dat medewerkers hun tijd zullen verdoen aan niet-werk gerelateerde activiteiten op social networking sites blijft immers bestaan. Het uitwerken van goed uitgewerkte en goed aanvaarde internet gebruiksrichtlijnen is een eerste goede stap in het doen afbrokkelen van de firewalls.

 9. Eigen social networking sites
  Enkele bedrijven hebben reeds eigen social networking sites gericht naar hun klanten gelanceerd. ABConcerts is hiervan een mooi voorbeeld. Dit voorbeeld zal gevolgd worden door andere bedrijven, voornamelijk in een business to consumer context. Een eigen social netwerkt zorgt voor een betere klantenbinding en werkt imago-versterkend. Dit zal wel beperkt blijven tot enkele voorlopers, deze trend zal zeker niet mainstream worden.

 10. De laatste voorspelling
  De toekomst valt niet altijd te voorspellen, onverwachte zaken zullen opduiken, de 10de voorspelling laat ik daarom open.
De bedenkingen hieronder staan ter uwer beschikking voor uw reacties.

26 december 2008

Google Zurich

Als je benieuwd bent hoe de kantoren van Google er te Zurich uitzien, moet je eens een kijkje nemen in deze set van foto's op Flickr.


Zouden de kantoren van Google in Brussel er ook zo uitzien ?

25 december 2008

Energie-enquête

De ingenieursverenigingen KVIV (de burgerlijk ingenieurs) en VIK (de industriële ingenieurs) willen zich profileren als een belangrijke partner in het breed debat rond de energieproblematiek. In dit kader hebben beide verenigingen een enquête gelanceerd waarin gepeild wordt naar de mening over een heleboel uitspraken over de energieproblematiek. De doelgroep van de enquête zijn de ingenieurs. Maar iedereen die zich geroepen voelt zijn mening te geven kan dit ook doen.

Kerstkaartje

24 december 2008

Knowledge Cafe

Gisterenavond was ik te Gent, niet voor het glazen huis, maar voor een Knowledge Cafe met David Gurteen.

Een knowledge cafe is een kruising van een presentatie, workshop en discussieforum. Eerst is er een spreker die een korte presentatie geeft, in dit geval was het David Gurteen zelf die het had over "Knowledge Management goes social". De presentatie is ook op Slideshare beschikbaar.Vervolgens werd er in verschillende groepjes gediscussieerd. De formule van een knowledge cafe - zoals voorgesteld door David Gurteen - houdt in dat de groepjes na een tijdje door elkaar geschud worden, zodat je over hetzelfde onderwerp nadien met andere aanwezigen kan praten. Na drie dergelijke iteraties ging iedereen in een grote cirkel zitten om na te gaan wat de conclusies van de discussies waren.

Een knowledge cafe lijkt mij wel een leuke formule. Het is wel belangrijk dat het publiek goed samengesteld is. Als de deelnemers te verscheiden zijn en indien de deelnemers te weinig bereid zijn naar elkaar te luisteren, is de kans zeer groot dat de discussies weinig opleveren. Maar dan kan je je persoonlijke mensenkennis en observatievermogen natuurlijk wel aanscherpen.

Update 25/12/2008

De volgende Twitter users waren er ook : arnoldn, condontm, groggyz en nixxe. En Marnix heeft er ook iets over geschreven op zijn blog.

20 december 2008

Yves Leterme

Beste Yves,

De recente gebeurtenissen vormen voor een heleboel personen een dankbare aanleiding om hun mening ook kenbaar te maken. Vaak zijn deze meningen niet gehinderd door enige kennis van de concrete gebeurtenissen. Personen die wel degelijk over deze kennis beschikken (waarbij de kennis vermoedelijk slechts partieel is), geven vaak tegenstrijdige verklaringen. Ik wil u hierbij enkele tips aanbieden zodat u uw communicatie nog kan verbeteren. Dit zal hopelijk tot gevolg hebben dat een heleboel misverstanden over uw persoon en over uw optreden in diverse dossiers de wereld uit geholpen worden.

Google
Bij een zoekopdracht voor uw naam heb ik vastgesteld dat er nog geen adwords actief zijn. Mijn advies : koop adwords, zodat personen die op uw naam zoeken op door u voorgestelde sites terecht komen. U verhindert hiermee bovendien dat anderen met minder eerbare bedoelingen met uw naam gaan lopen. Een kleine waarschuwing is dat dit wel een dure zaak kan zijn, vermoedelijk wordt uw naam vaak gegoogled.Blog
De berichten op uw blog dragen geen datum, wat het de lezers niet makkelijk maakt berichten in de tijd te situeren. In ieder geval het meest recente bericht heeft het over uw bezoek aan Oekraïne. De recente gebeurtenissen komen er niet aan bod, wat duidelijk een gemiste kans is om uw eigen versie van de feiten te geven.


Facebook
Het is fijn dat u reeds een eigen Facebook pagina heeft. Wat minder fijn is, is dat deze niet up to date is. Het meest recente bericht dateert van 2 december "Yves Leterme in Libanon". Het lijkt mij dat er toch meer recente en belangrijkere gebeurtenissen hier ook mochten vermeld worden.Er zijn reeds verschillende Facebook groepen rond uw figuur. De meeste ervan stellen u in een niet zo positief daglicht. U kan zelf ook één of meerdere groepen opstarten om u te steunen, om op te roepen dat u opnieuw eerste minister moet worden of zo. U had toch 800.000 kiezers achter u een tijdje terug.Linkedin
Nu het er naar uit ziet dat u op zijn minst eventjes uw positie van eerste minister zal moeten opgeven, heeft u er alle belang bij dat uw professioneel profiel op Linkedin up to date is. Head hunters maken immers vaak van deze site gebruik om geschikte kandidaten te zoeken. Er is reeds een profiel voor "Yves Leterme". Het is niet duidelijk of dit profiel wel effectief van u is. Ik zou u bijgevolg aanraden ofwel het reeds bestaande profiel aan te vullen, of indien dit niet uw profiel is, uw profiel aan te maken.Linkedin biedt nog andere mogelijkheden. Op dit ogenblik is er nog geen enkele Linkedin Group die u steunt. Een group opstarten is zeer eenvoudig, ik spreek uit eigen ervaring. U kan bijvoorbeeld uw fans verzamelen in een Linkedin group.Een andere mogelijkheid is de rubriek Questions & Answers. Amerikaanse politici maken hier al gebruik van. Weer leverde een zoekopdracht geen enkel resultaat op. Stel een vraag aan de Linkedin community waartoe reeds meer dan 300.000 Belgen behoren. Een gepaste rubriek is bijvoorbeeld Government and non profit. Bovendien kan u door gebruik te maken van het internationaal gebruikte Linkedin ook uw internationaal imago versterken.Twitter
Ik veronderstel dat de Twitter account premier niet van uw hand is (of van uw communicatieverantwoordelijken).Een andere Twitter account die eveneens vermoedelijk onterecht uw naam draagt is yvesleterme. Deze account heeft geen enkele eigen activiteit en slechts 9 followers.Een zoekopdracht via Tweetscan user search leverde geen enkele Twitter account met het zoekargument "leterme" op. Ik kan u van harte aanraden om een Twitter account te openen. U kan dan via uw Blackberry de conversatie aangaan met de Belgische Twitter gemeenschap.Beste Yves,

Ik hoop dat u of uw communicatieadviseurs wat hebben aan deze tips. U mag het mij altijd laten weten. U kan mij tot vriend maken op Facebook, mij als connectie aanduiden op Linkedin of een follower worden van mijn Twitter account. Ik ben benieuwd.

18 december 2008

Blogs in de Site van het Jaar Rangschikking 2008

Vorige maandag werden in Gent de Site van het Jaar prijzen in 21 verschillende rubrieken toegekend. Bij deze rubrieken waren er vier die met blogs te maken hadden : stadsblogs, fotoblogs, groepsblogs en persoonlijke blogs. Voor elke rubriek waren er telkens 10 blogs genomineerd. Het grote publiek kon vervolgens gedurende enkele weken stemmen. Daarna werd er ook nog rekening gehouden met de mening van een vakjury. Het resultaat was uiteindelijk een rangschikking van 210 sites, waaronder 40 blogs,

Op de Svhj-blog is de volledige rangschikking gepubliceerd. Ik vond het interessant om na te gaan waar de blogs in de volledige rangschikking te situeren zijn. Onderaan dit bericht heb ik overigens de rangschikking voor de 4 bloggerelateerde rubrieken overgenomen.Mijn conclusies
De stadsblogs scoren het beste van alle blogs. De hoogst geplaatste stadsblog staat op plaats 45. De stadsblogs worden gevolgd door de fotoblogs. De hoogst geplaatste fotoblog staat op plaats 79. De blog met de minste stemmen is toevallig ook een fotoblog (op plaats 204). De fotoblogs worden gevolgd door de persoonlijke blogs. Het rijtje wordt afgesloten door de groepsblogs, blogs waar er meer dan 1 auteur is.

Blogs zijn eerder in de onderste regionen van de rangschikking terug te vinden. Dit lijkt mij een indicatie dat de blogs slechts gekend zijn bij een beperkte groep van de personen die hun stem hebben uitgebracht. Sommige bloggers hebben uitvoerig hun lezers opgeroepen om voor hen te stemmen. Ofwel bereiken deze blogs maar een beperkt aantal lezers, ofwel kunnen de lezers er niet toe aangezet worden te stemmen. Het feit dat de stadsblogs goed scoren kan misschien verklaard worden dat de stemmers toch een stem uitbrachten op de stadsblog van hun streek zonder de blog eigenlijk goed te kennen.

Het cijfer na elke blog is de plaats (op 210) die de blog in de totale rangschikking bekleedt.

Stadsblogs
Apen - voor Antwerpen - 45
Gentblogt - 56
Oostende - 109
Leven in Leuven - 112
Hasselt Lokaal - 115
Brussel blogt - 123
Denderend Dendermonde - 148
Mechelen blogt - 154
Gazet van Turnhout - 174
Kortrijk blogt - 176

Fotoblogs
Fototoestanden - 79
Wannabes - 107
X-Pose - 127
Tweeduizend - 137
Drieduizend - 143
Hullabaloo - 170
Artur Eranosion - 180
Jimmy Kets - 188
Herman Horsten - 193
Tim Freh - 204

Persoonlijke blogs
Tales from the Crib - 119
Webpalet - 124
Tante Annie & de dingen - 135
Imke Dielen - 172
Tales of Drudgery and Boredom - 178
Houbi - 181
Lamazone - 182
Ishku - 184
Ntone - 196
Past Is Prologue - 198

Groepsblogs
Asfaltkonijn - 136
De Bitches - 139
Sloddervossen - 151
MouseOver - 152
Communicatiemannen - 153
Om ter saaist - 164
Eskimokaka - 168
Tender Feelings - 179
Appelogen - 187
Stew - 195

Technorati : - - -

Facebook in België

In enkele berichten heb ik reeds het aantal gebruikers van Facebook in België vermeld. In februari 2008 waren er 265.520 Belgen met een Facebook account. In september 2008 was dit aantal reeds opgelopen tot 834.020.

Via de site Facebook Demographic Statistics kan je zelf zeer eenvoudig het aantal Facebook gebruikers voor een land opvragen. Het is zelfs mogelijk een opsplitsing te krijgen per geslacht (man/vrouw) en per leeftijdscategorie.

Het onderstaande plaatje geeft het totaal aantal Belgische gebruikers op Facebook (bovenste lijn) en het aantal mannelijke en vrouwelijke gebruikers. Opmerkelijk is dat er meer vrouwen op Facebook aanwezig zijn - althans dat is wat de gebruikers in hun profielen aanduiden. Het totaal aantal gebruikers zou reeds 1,5 miljoen bedragen.Technorati : -

17 december 2008

Het Medialandschap in Vlaanderen

De Vlaamse Regulator voor de Media heeft in een lijvig rapport het medialandschap in Vlaanderen grondig geanalyseerd. Het medialandschap in Vlaanderen blijkt volgens het rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen' zeven belangrijke mediagroepen te tellen, die geen van allen een dominante positie innemen. In het onderstaande plaatje afkomstig uit het rapport kan u merken hoe deze zeven mediagroepen - in alfabetische volgorde : Concentra, Corelio, Persgroep, Roularta, Sanoma Magazines, SBS Belgium en VRT - met elkaar onderling verbonden zijn.

16 december 2008

Site van het jaar 2008

Zoals u ongetwijfeld op een heleboel andere plaatsen zal kunnen lezen, heeft Google nogmaals de prijs van de site van het jaar ontvangen op de Site van het jaar verkiezing van 2008. Het aantal keren dat de medewerkers van Google met deze trofee naar huis mochten gaan (dit jaar een kader en een fles champagne) is al niet meer te tellen, althans niet meer door mij.

Het zag er initieel naar uit dat de goden de uitreiking van de Svhj-prijzen dit jaar niet gunstig gezind waren. 's Morgens was er een monsterfile van Gent naar Brussel, zodat de autobestuurders 's avonds het vooruitzicht kregen ook urenlang stil te mogen staan. Daarenboven bleef een groot deel van Oost-Vlaanderen van leidingwater verstoken, zodat het vooruitzicht van toiletten die niet konden doorgespoeld worden en glazen die niet konden afgespoeld worden ook niet iets was waar reikhalzend naar uitgekeken moest worden. Treinreizigers richting Gent kregen hun deel van de toorn van de goden, door de plotse ontdekking van een vliegtuigbom ter hoogte van één van de perrons. Bij dit plotse karakter kunnen wel vraagtekens gezet worden gezien de Tweede Wereldoorlog al eventjes voorbij is ...

Gelukkig waren er enkele lichtpuntjes. De file richting Gent was niet zo erg, de treinen reden uiteindelijk toch tot Gent Sint Pieters en het leidingwater bleef stromen te Gent.

In de hall van het NTG was er (soms) wifi, in de zaal waar de eigenlijke uitreiking plaatsvond echter niet. Dit had tot gevolg dat Maarten "streaming" Schenk zijn kijkers wel beelden kon aanbieden van het gedrum van de bloggers en andere sitebeheerders voor en na de uitreiking. De eigenlijke uitreiking kon niet live meegemaakt worden. De techneuten in de zaal zorgden echter voor een alternatief. Door middel van Twitter boodschappen werd de achterban op de hoogte gehouden. Dit resulteerde in een competitie om als eerste telkens de winnaar per categorie aan te kondigen (bvlg versus mschenk).

Bij de winnaars waren er enerzijds een aantal vaste waarden en een aantal verrassingen. Google won zoals reeds vermeld de globale prijs en in de rubriek portaal. HLN won weer bij de nieuws & duidingssites, Vlaanderen Vakantieland bij reizen & toerisme. Netlog was de beste community site. Trots kondigden de initiatiefnemers van Netlog aan dat ze volop met expansieplannen bezig zijn, waaronder naar Latijns Amerika en China. Ze zullen dan nog wel moeten leren dat sushi geen Chinees maar wel een Japans gerecht is. Bovendien bleek eerder dat sushi het meest populaire gerecht is op de site recepten.be, de winnaar in de rubriek eten & drinken.

Bij de blogs waren er toch enkele verrassingen. Tales from the Crib was de hoogst scorende persoonlijke blog. Apen was de uitverkoren stadsblog, Asfaltkonijn was de beste groepsblog en Pieter Baert had de populairste fotoblog.

Pieter Baert vertelde bij het ontvangen van de prijs dat hij zijn prijs wel eens zou kunnen te danken hebben aan zijn goede relaties met de vakjury. Het feit dat Asfaltkonijn slechts met een beperkte en uitsluitend vrouwelijke delegatie aanwezig was - de mannelijke hoofdasfaltkonijnen zijn tijdelijk verbannen naar Spanje en Japan - kon ook wel eens meegespeeld hebben bij de overwegend mannelijke initiatiefnemers van Svhj.

Dit jaar was er een vakjury waarvan de mening voor 30% meetelde. De vakjury - waarvan we enkel de voorzitter op het podium te zien kregen tijdens de uitreiking - had haar voorkeur uitgesproken voor AB Concerts - voor de rubriek prijs van de vakjury. Kwatongen achteraf insinueerden dat de vakjury binnenkort vaker in de AB te zien zal zijn.

Zoals kon verwacht worden werd voor de ontbrekende 22ste rubriek geen winnaar aangekondigd.

De heren en dame van Google hoopten bij het in ontvangst nemen van hun prijs dat ze volgend jaar door een andere site zouden opgevolgd worden. Ze stelden onmiddellijk een kandidaat voor : youtube.be. GarageTV krijgt er binnenkort een geduchte concurrent bij.

Het zakje snoepjes dat ik na afloop meegenomen heb heeft mij tijdens de terugreis van het verre Gent naar Vlaams Brabant de nodige inspiratie bezorgd voor dit bericht. Hierbij wil ik de initiatiefnemers van Svhj overigens bedanken voor dit zakje snoepjes (en de broodjes en de drank en kortom het hele event).

Technorati : - - -

11 december 2008

Wikimindmaps

Op de eerste wikipodium meeting had Lex Slaghuis het al over wikimindmaps. Op het plaatje hieronder kan u nu ook zien hoe van een wikipedia artikel - in dit concrete voorbeeld België in de Nederlandstalige versie van Wikipedia - als een mindmap voorgesteld wordt. Best leuk.Technorati : - -

10 december 2008

Web 2.0 tools verhogen productiviteit

Volgens een persbericht dat ik terugvond op de Blacklineblog site blijkt uit een survey uitgevoerd door BlackLine (Philippe Borremans) en BizInfo (Marc Ernst) dat Web 2.0 tools de productiviteit verhogen. 65,3% van de business professionals verklaren dat web 2.0 services hen helpen hun business objectives te realiseren en 78,1% is van mening dat we de "collaboration among employees" verbeteren.

Enerzijds is dit goed nieuws. Aan de andere kant echter kunnen er een heleboel kanttekeningen geplaatst worden bij deze survey. Even de bezwaren op een rijtje zetten.

 1. De survey is gebaseerd op 557 antwoorden van "targeted business professionals" die tussen 18/08/08 en 01/11/08 verzameld werden. Hoe deze "targeted business professionals" gecontacteerd werden en hoe de info verzameld werd staat niet aangegeven. Werd er op social networks opgeroepen om deel te nemen ? Werden de "targeted business professionals" per email of per telefoon gecontacteerd ? Was het een survey op papier of een on-line survey of een telefonisch afgenomen survey ?

 2. De periode waarin kon geantwoord worden is vrij lang - van 18/08/08 tot 01/11/08 of 75 dagen. Werden de nodige maatregelen genomen om te verhinderen dat iemand meerdere keren deelnam aan de survey ?

 3. De survey krijgt het predicaat internationaal. Over de geografische situering van de antwoorden wordt enkel vermeld "80,6% of the respondents are located in Europe". Wat betekent internationaal ? Uit hoeveel landen kwamen er antwoorden ? Uit welke continenten kwamen de niet-Europese antwoorden ?

 4. De representativiteit van de survey wordt ook nergens aangegeven. De percentages worden telkens met 1 cijfer na de komma aangegeven. Wat is het nut van een dergelijke nauwkeurigheid indien de foutenmarge vermoedelijk meerdere percenten bedraagt. Op journalinks staat een tool voor de berekening van de steekproefgrootte. Het probleem van deze survey is de grootte van de populatie. Zijn dit alle werkende mensen wereldwijd - het is immers een internationale survey ? Voor een populatie van 1 miljoen personen en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutenmarge iets meer dan 4% met 557 antwoorden.

 5. De bedoeling van een survey is om iets aan te tonen, om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. Wat in deze survey aangetoond wordt is niet duidelijk. Er wordt wel gesteld dat de antwoorden van diverse groepen komen, bijvoorbeeld de werkomgeving Human Resources (27,6%) of Marketing (15,3%). Het zou interessant zijn om te vernemen of er verschillen zijn in de antwoorden van deze toch uit elkaar liggende omgevingen. Het samenvoegen van heterogene groepen levert cijfers op die nietszeggend zijn.
Het initiatief voor een dergelijke survey kan goedbedoeld zijn. In dit geval kunnen er geen zinvolle conclusies getrokken worden uit de gepubliceerde resultaten.

07 december 2008

Belgian LIONs

Heeft u al van LIONs gehoord ? En van de Belgian LIONs ? Ik wil het hier niet hebben over de Belgische basketbal ploeg die ook onder die naam bekend staat, maar wel over de Belgische Linkedin Open Networkers. Dit zijn personen die op Linkedin alle invitaties die ze krijgen aanvaarden. Dit zijn ook de personen die in het Linkedin profiel op een discrete of minder discrete manier aangeven hoeveel connecties ze wel hebben. Als je alle personen die via Linkedin aan één van de Belgische LIONs geconnecteerd zijn zou verzamelen, kan je toch zeker een groot voetbalstadium mee vullen. De kans is groot dat zelfs het Heizelstadium hiervoor te klein zal zijn. Als u zich geroepen voelt, het lidmaatschap van de Linkedin group Belgian LIONs staat open voor alle geïnteresseerden.

04 december 2008

Ecademy BlackStar

Het einde van het jaar nadert. Sommigen maken van dit heugelijke feit gebruik om elkaar kerst- en eindejaarswensen toe te sturen. Thomas Power, de grote baas van Ecademy, maakt van het jaareinde gebruik om de prijsstijging van het BlackStar membership in de verf te zetten. Ik ontving de voorbije jaren boodschappen met de onderstaande aankondigingen.

27 days left to beat the BlackStar 30% price rise 1/1/2009

72 hours left to beat the BlackStar 42% price rise 1/1/08

Life Membership prices rise 67% January 1 2007 so now is the time to apply for BlackStar Life Membership to beat the price rise.


Het is waar, het leven wordt duurder en de kosten voor het uitbaten van het Ecademy-netwerk zullen vermoedelijk ook gestegen zijn. Het goede nieuws is dat de stijging jaar na jaar afneemt. Misschien zit de kans er in dat er binnen enkele jaren zelfs een prijsdaling inzit, zo vanaf 2012 of zo.

Technorati : -

Biepjes

Mijn wagen maakt telkens een biepje telkens de temperatuur onder de vier graden en onder nul graden zakt. Bovendien begint er telkens een lampje op het instrumentenpanel op te lichten, eerst een geel sterretje en vervolgens een rood sterretje. Ik heb nog niet gevonden hoe ik dit storende biepje kan uitschakelen. Nu de buitentemperaturen regelmatig rond de vier en de nul graden schommelen gaat het biepje regelmatig af - veel te vaak naar mijn zin.

In een oud grapje worden de gevolgen beschreven indien Microsoft ook auto's zou ontwerpen ("For no reason whatsoever your car would crash twice a day ..."). Maar Windows laat nog steeds toe het geluid af te zetten, wat in mijn wagen niet voorzien is ...

03 december 2008

Social Networking verhoogt efficiëntie binnen bedrijven

Uit een onderzoek in opdracht van AT&T blijkt het gebruik van social networking tools in de werkomgeving positieve effecten met zich mee te brengen. Voor dit onderzoek heeft AT&T beroep gedaan op het onderzoeksbureau Dynamic Markets dat de mening gevraagd heeft van meer dan 2500 personen in 5 verschillende landen. België behoorde tot deze 5 landen, net als het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

65% van de gecontacteerde personen verklaart dat social networking tools hen meer efficiënt gemaakt hebben.

De belangrijkse social networking tools die binnen bedrijven gebruikt worden zijn :
* Companies' own collaboration sites on intranets : 39%
* Internal forums within the company : 20%
* Company-produced video material shared on intranets : 16%
* Online social networks, like LinkedIn, Facebook etc : 15%
* External collaboration sites on the web : 11%
* Internal blogging sites : 11%

Deze resultaten kleuren het negatieve beeld dat social networking tools in bedrijven vaak krijgen serieus bij. Social networking tools kunnen binnen bedrijven inderdaad aanzienlijke meerwaarde bieden. Ze zijn duidelijk meer dan sites waarop werknemers hun tijd verdoen.

Uit het onderzoek blijkt wel dat het niet evident is de ROI van investeringen in social networkings tools binnen de werkomgeving te bepalen. 24% van de gecontacteerde personen weet immers niet hoe de ROI zou kunnen berekend worden.

Pownce houdt er mee op

Pownce, ooit gelanceerd als een Twitter-killer, stopt er mee. Het bedrijf is overgenomen door SixApart, de leverancier van MovableType en TypePad blogplatformen. De medewerkers van Pownce worden geïntegreerd in SixApart. Pownce heeft aangekondigd dat gebruikers nog tot 15 december de tijd krijgen om info uit Pownce te exporteren. Net als vele anderen heb ik mij indertijd ook laten verleiden tot het registreren op Pownce. Veel heb ik echter niet in Pownce vertoefd, ik hoef bijgevolg niets te exporteren. Ik zal bijgevolg geen traan laten bij het stoppen van Pownce.

Jaiku, initieel ook beschouwd als Twitter-killer, is al een tijdje overgenomen door Google, waarna het muisstil werd. Nieuwe gebruikers werden bovendien een hele tijd niet meer aanvaard. Dit leidt tot de situatie dat er op dit ogenblik de facto geen alternatief is voor Twitter, de micro-blogging dienst. Enerzijds is dit goed nieuws voor Twitter. Aan de andere kant kunnen er echter ook enkele bedenkingen gemaakt worden. Twitter is nog steeds gratis en bovendien heeft Twitter op dit ogenblik geen inkomsten van hun gebruikers (met uitzondering van de eventuele kickbacks voor personen die berichten plaatsen via sms). Het is niet ondenkbeeldig dat Twitter er ooit eens de stekker uittrekt wegens geen geld meer. Indien dit zich zou voordoen, is er eigenljik geen alternatief meer. Waar moeten al die Twitter-verslaafden dan naar toe ?

Pownce en SixApart hebben aangekondigd dat ze aan iets nieuws werken dat in 2009 zal vrijgegeven worden. Zou dit dan wel een valabel Twitter-alternatief zijn ?

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails