B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 maart 2009

E40 te Brussel van 6 naar 3 rijstroken

Aan de Reyerstunnels telt de E40 op dit ogenblik maar liefst 6 rijstroken. De afbeelding hieronder is afkomstig van Live Maps.Onlangs kwam ik op een aantal nieuwssites berichten tegen waaruit bleek dat het bureau voor urbanisme - Buur voorstelt om de E40 af te slanken tot slechts 3 rijstroken. Uit tellingen op de E40 bleek immers dat de toestroom van de wagens, zelfs in de spits, onvoldoende is om alle zes rijstroken te vullen. Vandaar het voorstel om de E40 om te vormen tot een stadsboulevard, met eventueel een fietspad of een afzonderlijke busstrook.

Mijn ervaringen de laatste maanden is dat de huidige rijstroken van de E40 tussen Kraainem en de Reyerslaan wel degelijk zeer goed gevuld zijn tijdens de ochtendspits. Het opgeven van drie rijstroken - wat weliswaar op dit ogenblik maar een voorstel is en slechts op lange termijn zou kunnen gerealiseerd worden - zal de rijtijd enkel maar doen toenemen.

Het afschaffen van de rijstroken kadert in een ruimer project om de buurt tussen E40, Reyerslaan en Leopold II laan aan te pakken. Er is onder meer sprake van het ontsluiten van het domein ingenomen door de VRT en de RTBF, extra bebouwing aan de Kolonel Bourgstraat en het afschaffen van de (tot nu toe gratis) parking aan het einde van de E40. Er vonden reeds verschillende communicaties plaats naar de inwoners van de betrokken wijk. Met de mening van de omwonenden wordt rekening gehouden, de mening van personen die dagelijks van de E40 gebruik maken zal natuurlijk niet gevraagd worden.

De visie op mobiliteit - zoals ze althans in de berichtgeving naar voor komt - lijkt mij veel te simplistisch te zijn : "de files zullen blijven bestaan". Voor automobilisten die vanuit de E40 naar Brussel komen wordt geen doordacht alternatief aangeboden. Ze moeten maar het openbaar vervoer gebruiken. Maar niet iedereen kan van aan zijn woonplaats het openbaar vervoer gebruiken. Waarom voorziet de overheid geen volwaardige overstapmogelijkheid naar performant openbaar vervoer aan het einde van de E40 ? Op dit ogenblik is er wel een parking en het premetro-station Diamant. Als je vanuit dit metro-station naar hartje Brussel moet ben je eventjes overweg. Uit eigen ervaring blijkt dat het traject met de wagen nog steeds sneller is, meer flexibiliteit toelaat en bovendien veel aangenamer is. De huidige parking en de verbinding naar het premetro-station geven bovendien niet onmiddellijk een veilige en propere indruk.

PS In het bericht op Brusselnieuws is er sprake van de RTBF-wijk. In de Franstalige documenten beschikbaar over dit onderwerp op de site van Inter-Environnement Bruxelles wordt wel de benaming RTBF-VRT gehanteerd. Waarom bestaat de VRT plots niet meer voor Brusselnieuws ?

1 Bedenking(en) :
Blogger Walter had op 05 maart, 2009 15:33, de volgende bedenking ...

Waarom laat de automobilist zijn stem niet horen? Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat die 20 buurtbewoners het kunnen redden als we met z'n 100.000 eisen dat het moet ophouden met het oeverloos geklaag. Mobiliteit is geen kwestie van "ze moeten het openbaar vervoer maar gebruiken"... dat is onzin. Niemand gebruikt het openbaar vervoer zoals het er nu bij-hangt. Openbaar vervoer is nog net niet voor de beesten.

Mobiliteit is een kwestie van brood op tafel. En vroeg of laat gaat al dit gezever in de Vlaming zijn portemonnee zitten. Dan gaan ze misschien eindelijk eens van die ivoren toren vallen.

Men moet ook eens ophouden met al die grote bedrijven in Brussel te willen proppen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails