B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 november 2009

Technorati

Technorati was vroeger een leuke bron van inspiratie voor het opstellen van lijstjes. De Technorati Authority was een indicator die aangaf hoe populair een blog was bij andere blogs. Dit leidde tot berichten op dit blog waar je de Belgische blogs met de hoogste Technorati Authority kon terugvinden, bijvoorbeeld dit lijstje van Nederlandstalige blogs (van juli 2008).

Ondertussen heeft Technorati heel wat van haar pluimen verloren. Technorati heeft zich een hele tijd exclusief op blogs blijven richten, waar het social media gebeuren ondertussen veel meer omvat dan louter blogs. Technorati heeft in oktober een herlancering van de site aangekondigd. Als "leuk" neveneffect werden een heleboel diensten die Technorati nog steeds aanbood (RSS-feeds, alerts, widgets) afgezet, sommige tijdelijk de andere definitief. Zelfs de links naar de vroegere berichten op de Technorati blog zijn niet meer geldig, bijvoorbeeld de verklaring van Technorati Authority is niet meer beschikbaar.

Ik gebruikte Technorati af en toe om na te gaan welke extra links naar dit blog gelegd werden. Niettegenstaande ik recent nog enkele extra links opgemerkt heb op blogs waarop ik in mijn feedreader geaboneerd ben, weet Technorati van niets. Volgens Technorati is er geen enkele blog meer die naar dit blog linkt.

Mijn Technorati Authority is bijgevolg uiterst laag geworden, ze kan niet verder zakken.


Enige troost kan ik natuurlijk vinden dat enkele andere Belgische blogs (lvb, netlash, pietel, ...) eveneens dezelfde waarde krijgen.

De relevantie van een blog is tegenwoordig veel meer dan het aantal andere blogs dat er naar linkt, denk bijvoorbeeld maar aan het aantal Twitter berichten of Facebook status updates waarin naar een blogpost verwezen wordt. Technorati is te lang blijven stilstaan bij hun benadering van Authority van blogs.

Als er iets is wat je zeker niet moet doen is je eigen klanten/afnemers van je diensten voor het hoofd stoten. Door een heleboel interessante diensten op de site plots af te zetten en door geen relevante gegevens meer te tonen voor de geregistreerde blogs toont Technorati misprijzen voor de klanten/afnemers van haar diensten. De spiraal naar beneden voor Technorati zal zich enkel maar doorzetten. Het gevolg van dit alles is dat er op dit blog geen verdere lijstjes zullen komen van Belgische blogs gebaseerd op de Technorati Authority.

Related Posts with Thumbnails