B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 augustus 2010

E40

De werken op de E40 te Bertem en Sterrebeek zijn zo'n twee maanden terug gestart. Het mag gezegd worden, er is al duidelijk werk verzet. Telkens als ik op de meest mogelijke en onmogelijke tijdstippen dit traject aflegde, was er steeds enige bedrijvigheid op te merken, dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot de werken iets verder op de E40 aan het viaduct over de grote ring die amper lijken te vorderen.

Op het ganse traject tussen Bertem en Sterrebeek geldt in beide richtingen een snelheidsbeperking tot 70 km per uur. Onderweg staan er enkele borden om chauffeurs attent te maken op snelheidscontroles. Maar die controles heb ik slechts zeer uitzonderlijk opgemerkt. De eerste week was er sprake van een snelheidsduivel die tegen 197 geflitst werd (artikel Nieuwsblad). Nadien kwamen snelheidscontroles of dergelijke overtredingen niet meer in de pers. Dit levert een situatie op waarbij een heleboel chauffeurs het niet nodig vinden zich te houden aan de snelheidsbeperking. Vrachtwagens mogen overigens ook niet voorsteken, iets waar sommige vrachtwagenchauffeurs zich niet altijd aan houden. Moet een brandweerwagen die geen interventie doet overigens volgens de wegcode beschouwd worden als een vrachtwagen ?


Ik vraag mij af waarom zoveel chauffeurs de snelheidsbeperking negeren. Speelt hier ook het groepsgevoel ? Niemand zal het in zijn hoofd halen om in zijn tuin papier, etensresten of plastic bekertjes te gooien, op een festivalwei daarentegen belandt daarentegen dergelijk afval vaak wel degelijk op de wei zelf. Zouden deze chauffeurs het ook aanvaardbaar vinden indien in de straat waar ze wonen of in de straat van de school van hun kinderen ook aanzienlijk te snel zou gereden worden ?

Onlangs op een avond merkte ik op de derde rijstrook van Sterrebeek naar Bertem een auto op die zich strikt aan de snelheidsbeperking hield. Deze rijstrook ligt aan de andere kant van de middenberm zodat er niet kan voorgestoken worden. Het gevolg hiervan was dat deze wagen gevolgd werd door een hele sliert van wagens waarvan de gefrustreerde chauffeurs zich ongetwijfeld afvroegen waarom het zo traag vooruit ging ...

1 Bedenking(en) :
Anonymous Wim had op 30 augustus, 2010 10:56, de volgende bedenking ...

Vreemd, ik heb net het omgekeerde gevoel.
Ik beken, ik hou mij niet aan de opgelegde snelheidsbeperking. Ik rij er steeds iets sneller als toegestaan is - ik zoek er geen excuses voor trouwens - en ik merk dat de meeste auto's zich wel houden aan de geldende snelheidsbeperking. Het gebeurt zelden dat er iemand even snel rijdt of mij voorbij steekt. En het is nu ook niet dat ik echt overdreven snel rijd.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails