B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 oktober 2010

NMBS & SNCB en Twitter

Deze week raakte bekend dat Johan Bollen, een Belgische professor die in de VS verblijft in staat is de beurskoers van de Dow Jones te voorspellen op basis van Twitter berichten (bron). Ik heb een gelijkaardige primeur. De problemen op het Belgische spoor kunnen eveneens afgeleid worden uit de berichten van de Belgische Twitter gebruikers. Bovendien kunnen nog andere weetjes afgeleid worden uit de Belgische Twitter berichten over de NMBS of de SNCB.

Sinds 20 augustus werden 3272 Twitter berichten van 1140 Belgische Twitter gebruikers waarin de term "NMBS" voorkwam gedetecteerd en 1211 berichten van 387 verschillende Belgische Twitter gebruikers waarin de term "SNCB" voorkwam.

De onderstaande grafiek geeft het beeld van deze Belgische Twitter berichten doorheen de tijd. Oktober was duidelijk een slechte maand voor de Belgische spoorwegen. Het merendeel van de Twitter berichten zijn immers blijken van ongenoegen. Dit leidde voor oktober 2010 tot de volgende uitschieters :
7 oktober : vertragingen + aankondiging staking 18 oktober
11 oktober : staking in Wallonië
13 oktober : vertragingen
18 oktober : algemene staking


De Twitter berichten "NMBS" komen in grotere getale voor in vergelijking met de Twitter berichten "SNCB". Dit stemt overeen met het feit dat er meer Nederlandstaligen dan Franstaligen de trein nemen. Hiermee moet natuurlijk rekening gehouden worden indien België gesplistst wordt.

Op zondagen wordt het minst vaak over NMBS of SNCB getwitterd. De meeste personen die de trein nemen doen dit immers om naar hun werk of hun naar hun onderwijsinstelling te gaan.

Franstaligen zijn naar goede traditie meer stakingsbereid dan Nederlandstaligen, wat hier nogmaals bevestigd wordt door het feit dat bijvoorbeeld op 18 oktober veel meer Nederlandstaligen getwitterd hebben. Nederlandstaligen ergerden zich in veel grotere mate aan de algemene staking.

Als je de verdeling van de Twitter berichten doorheen de dag bekijkt, zijn er weer enkele evidente vaststellingen. Nederlandstaligen beginnen reeds van 7u 's morgens te twitteren over de "NMBS". Franstaligen komen pas later in actie. Nederlandstaligen twitteren nog in grote getale tot 17u, Franstaligen zijn reeds een uur vroeger gestopt. Zou dit een bijkomend bewijs zijn dat Vlamingen harder en langer werken ?


Si non e vero, e bene trovato.

Related Posts with Thumbnails