B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 november 2010

Pesten

De ervaringen van Daniël M., de werknemer van bedrijf MACtac, zijn hallucinant. Pestgedrag van tientallen collega's over verschillende jaren is onaanvaardbaar, in gelijk welke omstandigheden. Nog meer hallucinant is het feit dat toen één van de pesters door het bedrijf aan de deur gezet werd, deze persoon via de rechtbank een niet onaanzienlijk bedrag van 250.000 euro bekomen heeft, hij was namelijk vakbondsafgevaardigde en blijkbaar woog het pestgedrag voor de arbeidsrechter niet voldoende zwaar.

Het slachtoffer van het pestgedrag heeft nu 25 personen en zijn werkgever voor de rechtbank gedaagd. Het is mogelijk dat hij op juridisch vlak geen recht meer heeft op een schadevergoeding. Maar moreel gesproken blijft hij er nog altijd recht op hebben.

Ik vraag me af welk standpunt de vakbond waartoe deze pester behoort nu reageert. Blijven zij deze pester steunen ? Of nemen zij afstand van deze persoon. Zij zouden evenzeer een gebaar kunnen stellen door het slachtoffer een aanzienlijke schadevergoeding toe te kennen. Ze zouden ook de pester uit de vakbond kunnen zetten. Personen die opkwamen voor het Vlaams Belang zijn immers ook massaal aan de deur gezet. Opkomen voor het Vlaams Belang lijkt mij qua ernst toch minder te zijn dan de aantasting van de fysieke integriteit van een collega.

Een vakbondsvertegenwoordiger zou moeten opkomen voor zijn collega's, niet een collega pesten. In mijn eigen omgeving heb ik verschillende vakbondsvertegenwoordigers leren kennen die echt opkomen voor hun collega's. Spijtig genoeg heb ik ook moeten vaststellen dat op de lijsten voor de vakbondsverkiezingen telkens een aantal personen voorkwamen waarvan de motivatie om op te komen betwijfelbaar was. Het feit dat deze personen beschermd zijn zou er wel eens mee te maken kunnen hebben ...

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 22 november, 2010 16:43, de volgende bedenking ...

Om duidelijk te zijn; het is niet de vakbond die de schadevergoeding toekende maar de rechter. Het roept echter vragen op dat je als vakbond je "leden" die om dergelijke redenen ontslagen worden dermate steunt. De dader er nu uitgooien vind ik too little, too late.
Anderzijds kan ik dit ook nog moeilijk als pesten catalogeren, het gaat hier niet meer om de punaise op de stoel maar om fysiek geweld.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails