B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 november 2010

Twitter sentiment

Nu Twitter meer en meer gebruikers kent, nemen bedrijven Twitter ook meer en meer au serieux. Bedrijven betonen interesse voor wat er over hun bedrijf en hun producten en diensten verteld wordt op Twitter. Allerlei aanbieders van tools springen op deze behoefte. Verschillende tools beweren dat ze waardevolle informatie kunnen distilleren uit de massa Twitter berichten die door de miljoen gebruikers de twitosfeer ingestuurd worden. Sommige van deze tools beweren zelfs dat ze het sentiment uit de Twitter berichten kunnen afleiden.

Dit is de inspiratie voor dit BVLG-bericht waar enkele gratis Twitter sentiment tools aan een kleine test onderworpen worden. Voor elk van deze tools heb ik nagegaan welke informatie gegenereerd werd voor "Belgacom". Sommige klanten van Belgacom zijn niet tevreden over de ontvangen diensten, Belgacom is ook nog beursgnoteerd, wat ook weer aanleiding geeft tot Twitter berichten, Belgacom doet ook aan sportsponsoring, ... Allemaal aanleidingen voor Twitter berichten.

Social Mention
Social Mention doet meer dan enkel Twitter berichten opzoeken, het gaat ook op zoek naar blogpost, Facebook status updates, bookmarks, ...
Social Mention rapporteert 60 positieve mentions, 639 neutrale en 13 negatieve.


Amplicate
Amplicate houdt de negatieve en de positieve Twitter berichten bij. Amplicate weer zelfs dat Belgacom een bedrijf is met enkele onderdelen zoals Proximus en Telindus.
Amplicate heeft 222 "negative opinions" over Belgacom.


Twendz
Twendz is een tool van Waggener Edstrom Worldwide dat conversaties van Twitter berichten afkomstig van Twitter search opvolgt. Twendz geeft geen absolutie aantallen van berichten, 44% van de berichten is positief, 49% neutraal en de resterende 7% is bijgevolg negatief.


Chatterscope
Chatterscope is een tool ontwikkeld door LEWIS PR, een communications agency dat wereldwijd actief is. Twitter berichten worden onderzocht op het voorkomen van vooraf gedefinieerde keywords, waar het sentiment van afgeleid wordt.
Chatterscope vond in 156 Twitter berichten 6 positieve berichten en 4 negatieve berichten. De overige 146 berichten zijn bijgevolg neutraal.


Twitter Sentiment
Twitter Sentiment is een graduate school project van drie Computer Science studenten van Stanford University. Op basis van machine learning algoritmes worden de Twitter berichten geklasseerd.
Twitter Sentiment vond één enkele positief Twitter bericht en vijf negatieve.


Twittratr
Twittratr is een tool waar op basis van positieve en negatieve keywords Twitter berichten geklasseerd worden.
Voor Belgacom levert dit op dit ogenblik maar een magere oogst op, geen enkel positief bericht, 2 neutrale berichten en geen enkel negatief bericht.


Tweetfeel
Tweetfeel vindt helemaal geen Twitter berichten over Belgacom terug.


UpprDwnr
UpprDwnr werkt op basis van Twitter berichten waar de termen #uppr of #dwnr voorkomen. De intitiatiefnemers verwachten bijgevolg dat een groot deel van de Twitter gebruikers deze hashtags zullen gaan gebruiken.
Twitter gebruikers die berichten over Belgacom gepubliceerd hebben, hebben dit blijkbaar nog niet door. UpprDwnr biedt geen info aan over Belgaocm.


Rankspeed
Rankspeed is een buitenbeentje. Rankspeed geeft geen sentiment per bericht, het laat toe de berichten per sentiment op te zoeken. Het resultaat voor de verschillende opgegeven sentimenten bevatte amper één enkel bericht.Conclusie
Op basis van eigen opzoekingen zijn er dagelijks zo'n 50 Twitter berichten per dag waar de term "belgacom" in voorkomt. De hierboven opgenomen Twitter Sentiment tools slagen er niet het sentiment van deze Twitter berichten correct te rapporteren. Dit kan te maken hebben met het feit dat Twitter berichten over Belgacom vaak niet in het Engels als taal hebben. De gehanteerde algoritmes zijn blijkbaar niet voldoende matuur om sentiment uit bijvoorbeeld Nederlandstalige of Franstalige Twitter berichten te herkennen. Bovendien missen de algoritmes context. Een bericht over een verloren wedstrijd van een sportploeg die door Belgacom gesponsord wordt geeft geen negatief sentiment over Belgacom weer. Ik vrees dat als je echt het sentiment in de twitosfeer over je bedrijf of prodcuten en diensten wil nagaan, dat er niet veel anders opzit dan dit manueel te doen, al dan niet op basis van suggesties van één van de bovenstaande tools (of één van de te betalen tools die hier natuurlijk niet gereviewd werden).

Blogberichten over Twitter Sentiment tools zijn overigens redelijk populair. U vindt ze in alle maten en gewichten. Hieronder staan enkele berichten gerankschikt op basis van het aantal tools dat besproken wordt. Van de bekeken tools zijn er sommige die niet gratis beschikbaar zijn. Andere zijn ondertussen reeds van het internet verdwenen.

3 Tools to Analyze the Sentiment of Your Brand Social Mentions
Three free Twitter sentiment tools
Five Twitter Sentiment Analyzers Reviewed
5 Free Ways To Track Twitter Sentiment
6 Tools For Twitter Sentiment Tracking
7 Twitter for Business Tools for Monitoring, Listening, and Tracking
12 Tools for Tracking Twitter Sentiment
Sentiment Analysis: How Do People Feel About You On Twitter?

Als u alsnog een beter Twitter Sentiment tool vindt, dan mag u mij dit steeds laten weten. Ik ben steeds geïnteresseerd.

Related Posts with Thumbnails