B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 december 2010

De Twitter Show

Het is 29 december 2011, het tijdstip waarop de laatste aflevering van De Twitter Show - althans van het eerste seizoen - op antenne gaat. Dit tv programma is door VRT als opvolger van De Slimste Mens (en De Allerslimste Mens) naar voor geschoven. Het programma kende onverwacht een enorm succes in Vlaanderen, verschillende buitenlandse zenders hebben al geïnformeerd naar het format.

Het programma was weer een kwis, waarbij er een mix was van enerzijds bekende Vlamingen en anderzijds personen die zich via Twitter konden kandidaat stellen. Tijdens de voorrondes kwam het er op aan correct maar ook snel te reageren op vragen die via Twitter afgevuurd werden. Deze voorrondes kenden een ware hype, zelfs in die mate dat de kijkcijfers van de programma's tijdens de voorrondes dramatisch zakte. Iedereen wou per sé deelnemen aan de voorrondes, niettegenstaande er enkel roem kon behaald werden, geen echte prijzen.

Tijdens De Twitter Show stelde de kwismaster de vragen aan de kwiskandidaten en tegelijkertijd werden de vragen ook op Twitter geplaatst. Dit veroorzaakte telkens een heleboel reacties op Twitter. De redactie van het programma beschikte over een dashboard waar ze in real time alle Twitter berichten over De Twitter Show kunnen opvolgen. Het aantal Twitter gebruikers in Vlaanderen is door dit programma geëxplodeerd, van zo'n 100.000 in december 2010 naar meer dan een miljoen in december 2011. Dit dashboard verscheen tussen de verschillende rondes in beeld, wat weer een bijkomende stimulans gaf voor de interactie met de Twitter gebruikers.

Een vernieuwende element was dat de kwiskandidaten tijdens het programma voor sommige vragen beroep deden op hun achterban, in plaats van "over naar familie" was het nu "over naar followers". Het probleem was echter dat de kandidaten vaak teveel reacties kregen op Twitter, meestal met het verkeerde antwoord. Het waren immers zeer lastige vragen waar je met een eenvoudige opzoeking op Google of in Wikipedia nooit het antwoord zal vinden. Het kwam er voor de kandidaten bijgevolg op aan om niet teveel followers te hebben en bovendien de slimste. Bijgevolg was het een hele eer voor een Twitter gebruiker om gevolgd te worden door één of meer kandidaten. De kandidaten maakten er ook een sport van de slimste Twitter gebruikers van elkaar af te snoepen.

Dit "over naar followers" gaf de programmamakers een mooie aanleiding om een extra sponsor aan te trekken voor het De Twitter Show. Vooraf hadden de programmamakers de leveranciers van smartphones en tablet PC's tegen elkaar laten opbieden om als leverancier van het officiele Twitter Show Twitter Device weerhouden te worden. Het weerhouden apparaat kende inderdaad een zeer mooie stijging van de verkoopscijfers in Vlaanderen.

De programmamakers hadden er voor gekozen tijdens De Twitter Show onderaan op het scherm een band te projecteren met een selectie van de meest relevante Twitter berichten, de Twitter ticker tape. Zomaar alle Twitter berichten zonder filtering op antenne brengen bleek een stap te ver, er waren teveel grappenmakers die onbenullige berichten met de correcte hashtag instuurden. Het filteren en het modereren van de Twitter berichten voor de ticker tape vroeg wel een aanzienlijke inspanning tijdens het programma, maar dat namen de programmamakers er graag bij.

In de voorlaatste aflevering van De Twitter Show zat er een kijkersvraag waarbij de Twitter gebruiker die het verst van Brussel verwijderd was won. Hierbij werd gebruik gemaakt van de geolocation informatie die aan elk Twitter bericht kan gekoppeld worden. Tijdens het programma werden ook regelmatig kaarten getoond waarop aangegeven staat uit welke provincies en gemeenten het meeste getwitterd wordt over De Twitter Show. De kandidaten aan De Twitter Show konden immers extra punten verdienen indien hun provincie sterk presteerde qua Twitter berichten.

De slotvraag van het programma was telkens een vraag die uit de twitosfeer geplukt werd. Van bij de start van elke aflevering werd een speciale hashtag bekend gemaakt. Alle suggesties kwamen terecht bij de redactie die de meest interessante vraag selecteerde, wat vaak een race tegen de tijd was. Voor de weerhouden vraagsteller had zit er een mooie prijs in. Het publiek tijdens de uitzendingen was overigens grotendeels gerecruteerd uit de twitosfeer. Dit studiopubliek werd in tegenstelling tot andere rechtstreekse opnames aangemoedigd tijdens de opnames van hun smartphones gebruik te maken om berichten, foto's en filmpjes de wereld in te sturen. De programmamakers hadden daar wel gemengde gevoelens bij, op die wijze waren al verschillende bloopers op YouTube terecht gekomen.

De programmamakers maakten telkens dankbaar gebruik van de grote toevloed van Twitter berichten voor, tijdens en na het programma, om na te gaan welke vragen en welke kandidaten het beste gewerkt hebben.

Het is nu maar af te wachten wie de finale van De Twitter Show (of is het #dasm) gaat winnen ...

Related Posts with Thumbnails