B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 maart 2011

Facebook Pages uit België

Onlangs kon u op dit blog al een eerste bericht lezen over Facebook pages. Toen was er al een aankondiging dat er meer op komst was.

Elke Facebook page heeft een teller die aangeeft hoeveel personen deze page leuk vinden "I Like". Ik vroeg me af hoeveel moeite me het zou kosten om een lijstje te maken van de meest populaire Facebook pages die aan België konden gekoppeld worden. Uiteindelijk bleek dit goed mee te vallen. De eerste stap was het op zoek gaan naar de Facebook pages die op één of andere manier aan België konden gekoppeld worden. Een eerste criterium dat ik daarbij hanteerde was dat de benaming van de groep of de info van de page op de info tab naar België, Vlaanderen, Wallonië of een Belgische locatie verwees. Een bijkomend criterium was het vermelden van een .be URL of een contact email adres met een .be domein.

Het lijkt mij praktisch onmogelijk om alle Belgische Facebook pages te inventariseren. Maar het lijkt mij wel mogelijk de meest populaire in kaart te brengen. Met relatief beperkte inspanning ben ik er reeds in geslaagd zo'n 12.500 Belgische Facebook pages te identificeren. Welke wetenswaardigheden kan ik u meedelen over deze pages ?

De onderstaande grafiek geeft de opdeling van de Belgische Facebook pages volgens het aantal likes.


In november 2009 terug heeft Sysomos een status gepubliceerd van Facebook waarbij ook aandacht besteed werd aan Facebook pages. Op basis van "nearly 600.000" pages werden een aantal conclusies geformuleerd. De onderstaande grafiek geeft de "page popularity distribution".

* 95% of pages have more than 10 fans
* 65% of pages have more than 100 fans
* 23% of pages have more than 1,000 fans
* 4% of pages have more than 10,000 fans
* 0.76% of pages have more than 100,000 fans
* 0.047% of pages have more than one million fans (297 in total).


De Sysomos conclusies hadden betrekking op alle Facebook pages, wereldwijd, en zijn in Internet-termen al stevig verouderd (want reeds 16 maanden oud). Wat is de "page popularity distribution" voor Belgische Facebook pages op dit ogenblik ? U kan een blik werpen op de onderstaande grafiek.

* 55% van de Belgische pages hebben meer dan 10 likes
* 31% van de Belgische pages hebben meer dan 100 likes
* 10% van de Belgische pages hebben meer dan 1.000 likes
* 2,80% van de Belgische pages hebben meer dan 10.000 likes
* 0.26% van de Belgische pages hebben meer dan 100.000 likes
* geen enkele Belgische page heeft meer dan 1 miljoen likes
Elke Facebook page behoort tot een categorie. Het Sysomos rapport heeft daar ook twee grafieken van, de eerste van alle pages, de tweede van alle "top pages", pages met meer dan een miljoen fans.Voor de 12.500 Belgische pages heb ik deze info ook opgezocht, maar dan geactualiseerd naar maart 2011. De eerste grafiek geeft het aandeel per categorie voor alle Belgische Facebook pages. De tweede grafiek geeft dezelfde info, maar dan uitsluitend voor Facebook pages met minstens 10.000 likes. Op dit ogenblik heb ik al 356 Facebook pages in kaart gebracht met minstens 10.000 likes. De eerste grafiek bevat maar liefst 34 verschillende categorieën, waarbij een aantal categorieën slechts zeer weinig pages bevat. Een dergelijk groot aantal categorieën is dan ook niet leesbaar voor te stellen op een taart diagram. Voor de tweede grafiek heb ik mij beperkt tot 10 categorieën en één overige, wat de leesbaarheid van het taart diagram al bevordert.In dit bericht werden een aantal Facebook pages bekeken die aan België kunnen gekoppeld worden op basis van naam, omschrijving of URL. De likes van deze pages komen niet noodzakelijk uitsluitend uit België, bijvoorbeeld Stromae zal wel in een heleboel landen fans hebben. Bovendien zegt deze analyse niets over de likes van de Belgische Facebook gebruikers, vaak voor "internationale" pagina's. De analyse geeft wel een mooi inzicht in een groot aandeel van de Belgische pages. Het lijkt mij immers aannemelijk dat de minder populaire pages ondervertegenwoordigd zijn in de analyse. Dit zou inhouden dat de cijfers in deze analyse nog een iets te rooskleurig beeld geven.

Related Posts with Thumbnails