B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 november 2011

Belgian Social Media Monitor - november 2011

Twee jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin november 2011 vergelijken met de cijfers van vorige maand (oktober 2011) en van vorig jaar (november 2010).

Vanaf deze maand zal u de groei van de sociaalnetwerksites kunnen vergelijken met de groei van het aantal .be domeinnaamregistraties. Het aantal .be domeinregistraties stijgt met 11% op jaarbasis. Enkele sociaalnetwerksites groeien sneller, Linkedin steekt er met kop en schouder bovenuit met een groei van 39%. Facebook groeit nog met "maar" 18%, een percentage dat maand na maand lichtjes daalt. De groei van Netlog op jaarbasis situeert zich de laatste maanden op 7%, wat dus minder is dan de groei van het aantal .be domeinnamen. De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van november 2010 tot november 2011.



Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, ondertussen wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 19.695 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 110.838 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 33.481.762 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 909.558 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 991.102 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.737 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : 100 upcoming events in Belgium, een daling van 89% ten opzichte van vorige maand, een daling van 83% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 613 jobs in Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, na Argentinië en Mexico en nog steeds voor China en Turkije.

Linkedin maakt onlangs zelf bekend dat het aantal profielen in België meer dan 1 miljoen bedraagt. Dit aantal wordt niet bevestigd via de advertising module, de bron waar ik telkens het aantal profielen opvraag.

Vanaf september 2011 wordt ook aantal jobs voor België opgegeven. Linkedin positioneert zich meer en meer als platform zowel voor jobaanbieders als voor jobzoekers, wat het relevant maakt ook telkens een momentopname van het aantal jobs te doen. Na de sterke stijging van in de eerste maanden (24%) is er nu een veel lagere groei (3%).

Het aantal events in België is plots aanzienlijk teruggevallen. Het is mij niet duidelijk wat de reden hiervan is. We zullen de volgende maanden moeten afwachten om te zien of de trend zich doorzet.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De Linkedin members en groepen gaan in gestaag stijgende lijn. De evolutie van de Linkedin events voor Belgium toont meer variabel beeld, deze keer is er opnieuw een lichte daling, na de sterke stijging vorige maand. Voor de jobs zal het pas na enkele maanden duidelijk worden welke trend zich manifesteert.



Netlog
Netlog : 3.471.792 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken. De groei op jaarbasis blijft rond de 7% hangen.



Facebook
- Facebook : 4.385.720 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.385.720 Belgium Country Audience, hetzelfde cijfer als Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.385.720, nogmaals hetzelfde cijfer als Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 33ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. Sinds vorige maand is België voorbij gestoken door Zuid Korea. België wordt nu op de hielen gezeten door Portugal.

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden ook grafisch voorgesteld. U kan op de grafiek merken dat de groei stilaan afneemt.



Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Vanaf deze maand zullen deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor oktober 2011 waren er 1.199.452 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. De cijfers van dns.be geven een stabiele groei aan.



De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.



Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen maanden wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. Op dit ogenblik heb ik al 125.000 Belgische Twitter accounts in kaart gebracht.

Google Plus
Google Plus is een nieuwkomer in het domein van de sociaalnetwerksites. Dit nieuwe initiatief van Google werd pas einde juni gelanceerd. Twee maanden terug waren er twee sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu is er daar nog maar één site van over. Hopelijk duiken er binnenkort nog andere sites op met statistieken per land.
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 24.758 Google+ users, hetzelfde cijfers als maand
- CircleCount - Country Belgium : België komt niet meer voor in de landenrangschikking, dus het staat niet meer op de 20ste plaats wat het geval was vorige maand

Er is ondertussen een zoekmogelijkheid gekomen in Google Plus, waar je onder meer naar personen kan zoeken, maar er is geen aanduiding van het aantal profielen voor een opgegeven zoekargument.

Flickr
- Belgium group : 4.665 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.520.350 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.356.481 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 50% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren lijken de laatste maanden een stabiele evolutie aan te geven.



Picasa
- België : 186.045 foto's in Community photos, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgique group : 172.544 foto's in Community photos, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand
- Belgiump : 252.625 foto's in Community photos, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Verbazend genoeg geeft de grafiek voor de drie Picasa indicatoren een dalende trend, wat zou willen zeggen dat gebruikers van Picasa ofwel foto's verwijderd hebben, ofwel dat er meer foto's afgeschermd worden.



Youtube
- Youtube videos for Belgie : 86.200, een stijging van 525% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 1587% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 200.000, een stijging van 866% ten opzichte van vorige maand, een daling van 382% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 518.000, een stijging van 1176% ten opzichte van vorige maand, een daling van 51% ten opzichte van vorig jaar

Eens te meer tonen deze cijfes aan dat de manier waarop YouTube omgaat met zoekresultaten alles behalve stabiel is, zie hiervoor de onderstaande grafiek.



Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.587, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 321% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 3.194, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 89% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 9.457, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 93% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met zoektocht naar video's bij Youtube was er voor Vimeo steeds een consistente opwaartse trend te zien. De zoekterm België sprong er enkele maanden terug plots bovenuit. Deze plotse stijging was duidelijk geen tijdelijke anomalie.



Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 4.024, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 31.217, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 11.767, status quo ten opzichte van vorige maand

De groei lijkt op basis van de voorbije maanden stabiel te zijn (enkele procenten per maand). De groei is in ieder geval minder groot in vergelijking met YouTube en Vimeo. De drie indicatoren geven een zeer gelijklopend beeld, ze vallen zo goed als samen op de grafiek.



Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Related Posts with Thumbnails