B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 januari 2012

Klout Bashing

Toen ik zojuist Klout Bashing in Google intikte kreeg ik allerlei berichten waar Klout zelf onder vuur lag. Sinds gisterenavond heeft Klout Bashing een bijkomende betekenis gekregen. Het komt er op neer dat een Twitter gebruiker geassocieerd wordt met één of meerder topics, waarmee deze Twitter gebruiker misschien liever niet zou mee geassocieerd worden. Eerste slachtoffer was Caroline Copers met Twitter account @ABVV_CCopers, volgens de info van haar Twitter account "Algemeen secretaris Vlaams ABVV, in de schaarse vrije tijd een veellezer, groot liefhebber van de zee en fan van motoreizen".

Caroline Copers heeft nu de eer om volgens de Klout Community influential te zijn op de volgende Klout topics :
- Failure, Incompetence, Famous Fighters (Comic Books)
- Bullying
- World Stupidity Awards
- Counterstrike
- War
- Battlefield


Het heeft er ook voor gezorgd dat ze al Klout score 47 heeft, zeker niet slecht.

Ik ben benieuwd hoe dit alles zal evolueren. Zal Caroline Copers haar syndicale achterban mobiliseren om met meer positieve thema's geassocieerd te worden ? Of zou de mogelijkheid bestaan Klout te vragen deze topics te laten verwijderen ? To be continued ...

#30j crowdsourcing

#30j is de Twitter hashtag die gebruikt wordt in het kader van de staking op 30 januari. Er zijn al heftige discussies gevoerd tussen voor- en tegenstanders van de staking. Sommigen voelden zich al geroepen om hun mening te geven over de Twitter gebruikers die de hashtag #30j hanteerden. Kers op de taart was een analyse van 30 Twitter gebruikers in dewereldmorgen met zeer tendentieuze conclusies. Op Apache.be staat een oproep tot crowdsourcing Experiment crowdsourcing: analyseer mee de #30j berichten.

Hoe de berichten van apache.be verzameld werden is niet duidelijk, er is sprake van 5060 berichten voor de eerste twee dagen. Ik heb zelf al een heleboel berichten verzameld via de Twitter Search API. Zo kom ik voor 25 en 26 januari uit op bijna 8.000 berichten. Ik heb een vermoeden dat de verzameling berichten met de hashtag #30j die ik heb kunnen samenstellen niet 100% volledig is. Jeroen Fossaert van Engagor heeft het op 27 januari immers al over 12.000 tweets over #30j.

Ik ben bereid de verzameling Twitter #30j berichten die ik verzameld heb ter beschikking te stellen voor ernstig, wetenschappelijk verantwoord onderzoek. U kan mij dit laten weten via een reactie op dit bericht, of door middel van een Twitter direct message naar @bvlg (mijn Twitter account). Ik kijk al uit naar goed gemotiveerde aanvragen die tot doel hebben een objectief zicht te bekomen op de #30j Twitter gebruikers en/of de #30j Twitter berichten.

#30j kwam overigens al eerder uitvoerig aan bod op dit blog
- #30j - de #30j tweets op 25 januari
- Wie zijn de #30J-twitteraars? - een aanzet tot analyse van de Twitter gebruikers die de #30j hashtag op 25 januari vermeld hebben
- #30j tweets - een overzicht van de #30j tweets van 25 januari tot 29 januari

#30j tweets

Sinds 25 januari vliegen de #30j tweets in het rond. Deze tweets hebben niets te maken met een verjaardag ("30 jaar"), maar wel met de oproep tot staking op 30 januari.

Het ziet er naar uit dat op 30 januari deze #30j tweets een stevige piek zullen kennen. Dit kan alvast afgeleid worden uit de trend van de afgelopen dagen. De eerste grafiek geeft het aantal #30j tweets per uur. De tweede grafiek geeft het aantal tweets en het aantal Twitter gebruikers per dag. Tot nu toe heb ik reeds 4.564 verschillende Twitter gebruikers gevonden die verantwoordelijk waren voor in het totaal 14.495 tweets (Twitter berichten).#30j kwam overigens al eerder aan bod op dit blog
- #30j - de #30j tweets op 25 januari
- Wie zijn de #30J-twitteraars? - een aanzet tot analyse van de Twitter gebruikers die de #30j hashtag op 25 januari vermeld hebben

29 januari 2012

Twitpic RSS

Deze morgen heb ik via Twitpic een plaatje geplaatst over #30j tweets.


Toen viel het mij toevallig op dat in de rechterkolom de tags van de begeleidende tweet overgenomen werden. Bovendien bleek dat je op de tags kan klikken, wat leidt tot een pagina met alle Twitpics voor deze tag, bijvoorbeeld http://twitpic.com/tag/30j.


Het zou in een aantal omstandigheden handig zijn geïnformeerd te worden van Twitpics voor een bepaalde tag. Een RSS-feed is daarbij een handig instrument.

Twitpic biedt voor iedere gebruiker een RSS feed aan. Dit is bijvoorbeeld de RSS feed voor al mijn Twitpics : http://twitpic.com/photos/bvlg/feed.rss.

Het zou te mooi zijn indien Twitpic ook een RSS feed voor tags zou aanbieden, bijvoorbeeld iets in de aard van http://twitpic.com/tag/30j/feed.rss. Maar dit werkt dus niet.

Gelukkig zijn er anderen voor mij die hierover nagedacht hebben. Enkele slimme gasten hebben zelfs een Yahoo pipe opgesteld om een RSS feed te maken op basis van een Twitpic tag.


Als je dus interesse hebt om in je favoriete RSS lezer (bijvoorbeeld Google Reader) geïnformeerd te worden over de Twitpics voor een bepaalde tag, in dit concreet geval "30j", dan kan je van deze Yahoo Pipe gebruik maken : http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=806fcfe63de0215358616717a29d1a00&_render=rss&tag=30j. Je hoeft zelfs niet over een Yahoo ID te beschikken om deze Yahoo Pipe te kunnen gebruiken. Veel plezier ermee.

28 januari 2012

Wie zijn de #30J-twitteraars?

Gisteren was er op social media enig commotie naar aanleiding van een artikel op dewereldmorgen over het profiel van de Twitter gebruikers die de hashtag #30j gebruikt hebben.


Op basis van 30 Twitter gebruikers werden algemene conclusies getrokken. Dit is natuurlijk ferm bij het haar getrokken en een aanfluiting van degelijke journalistiek. Tenzij natuurlijk dat de auteur van het artikel een bepaald standpunt wil aantonen, zeker als er dan uitspraken gedaan worden zoals "30 procent van de negatieve tweets komt van hogere kaderleden".

Laat de feiten voor zich spreken. Voor 25 januari heb ik 4159 Twitter berichten teruggevonden afkomstig van 1936 verschillende Twitter gebruikers. Een Twitter gebruiker kan in zijn Twitter profiel info over zichzelf opgeven. Ik heb een woordenwolk van al deze bio's gemaakt. Ik heb eigenlijk zelfs twee woordenwolken gemaakt, telkens met dezelfde input. Om de woordenwolken te ontlasten van ballast, werden enkele vaak voorkomende algemene woorden (lidwoorden, voorzetsels, bijwoorden, ...) zowel in het Nederlands als het Engels verwijderd.

De eerste woordenwolk is met Wordle gemaakt. Als je op de woordenwolk klikt krijg je een grotere versie te zien.


Met Tagxedo heb je wat meer controle over het formaat van de woordenwolk (formaat, fonts, kleuren). Als je op de woordenwolk klikt krijg je een grotere versie te zien.


Op basis van deze woordenwolk kan ik mij helemaal niet terugvinden in de conclusies van het artikel van dewereldmorgen. Blijkbaar zijn er veel #30j Twitter gebruikers die van zichzelf zeggen dat ze student zijn. Dat social media vaak voorkomt is al helemaal geen verrassing. Dan zijn ook nog de marketeers en de consultants. De hogere kaderleden springen er zeker niet uit.

Als je echt wil weten wie de #30j Twitter gebruikers zijn, moet er grondig sociologisch onderzoek uitgevoerd worden. Zoiets doe je niet op één, twee, drie. Daar moet je bovendien ook de tijd voor nemen.

26 januari 2012

#30j

De hashtag #30j was initieel gelanceerd door het ABVV in het kader van een communicatie naar studenten, om studenten te overtuigen dat staken zinvol was.

Het is niet evident de eerste tweets met de hashtag #30j terug te vinden. Dit is alvast een tweet van dinsdag 24 januari 2011.
#ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw schrijft brief aan #studenten over #staking | http://t.co/5wv3vVyP #nagelsmetkoppen #30j #syndicaal @nicksteenbeke

Maar diezelfde dag was er iets daarvoor ook deze tweet, zonder verwijzing naar het ABVV standpunt, maar wel met een link naar een artikel in De Standaard.
bit.ly/zO6P2W ILO: Duitse loonkost mee aan basis Eurocrisis, trouwens ook stelling van The Economist dik jaar terug. #ecb #begov #30J @Matthieumarin

Op woensdag 25 januari is vervolgens de Twitter storm losgebarsten. De hashtag #30j is op 25 januari 2012 meer dan 4000 keer vermeld in publieke Twitter berichten. Daarbij komen nog berichten van afgeschermde Twitter accounts en Twitter berichten die misschien aan mijn aandacht ontsnapt zijn. Bovendien zijn dit enkel de Twitter berichten waar expliciet "#30j" vermeld werden. Er zijn ongetwijfeld nog een heleboel berichten met reacties op #30j berichten, maar dan zonder vermelding van de hashtag. Deze berichten werden in deze analyse niet beschouwd.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van het aantal #30j berichten per uur aan.Het bericht van Erwin De Deyn (ABVV) kort voor 10u stak de lont in het vuur.
#30J Zou debat in Vlaamse media niet meer/beter kunnen gaan over inhoud en niet kwasi uitsluitend over waarom/voor/tegen staken? @ErwinDeDeyn

Hierop was onmiddellijk weerwerk.
Beste @VlaamsABVV als er mij iemand hindert op de openbare weg voor #30J om zelfs maar een pamflet uit te delen, rij ik omver #rechtopwerk @oliware

Kort na de middag bleek de hashtag #30j worldwide trending te zijn. Misschien wijst dit er op dat er Twitter berichten ontsnapt zijn aan de analyse, tot 14u kon ik maar zo'n 500 berichten terugvinden.
#30j is trending worldwide ofwa? @bartvanbelle

Vanaf 20u kwamen er reacties los op de items in de actualiteitsprogramma's (zoals Terzake) waarin #30j aan bod kwam, dit verklaart de opstoot in de grafiek vanaf 20u.

Uit meer dan 4000 tweets op zo'n korte tijd het sentiment afleiden is onbegonnen werk. Wat wel haalbaar was, is een overzicht van de productiefste Twitter gebruikers. De meer dan 4000 berichten zijn de wereld ingestuurd door 1909 verschillende Twitter gebruikers. Op 52 Twitter accounts werden 10 of meer berichten gepubliceerd. De lijst van productiefste Twitter accounts wordt aangevoerd door @implosionblue (40 tweets op 25/1) gevolgd door @Ikstaakniet (38 tweets op 25/1).Door het feit dat #30j even worldwide trending was, is de hashtag ook opgepikt door enkele internationale Twitter accounts, bijvoorbeeld deze
On Twitter: #30j: General strike in Belgium on Jan. 30. Lots of opposition of mostly younger people against the strike. @WhatsCool

#30j is a hashtag dedicated to Belgium's Jan 30 general strike. It's currently trending worldwide. @caulkthewagon

Sommigen geraakten er niet wijs uit.
Lmfaooo I have no clue I am still trying to understand half @CaliLuv82: @1800ChokeABITCH shit you ain't Neva lied WTF is #30j?? @1800ChokeABITCH (Twitter account met meer dan 81.000 followers).

Franstalige tweets met hashtag #30j zijn amper terug te vinden, het was dan ook een inititiaf van het Vlaamse ABVV zoals Michel Henrion het verwoordde.
L'ABVV (FGTB flamande) avait lancé le hashtag #30J juste "pour soutenir la grève" : méconnaissance de Twitter? c'est devenu fil polémique... @michelhenrion

De laatste visualisatie is de woordenwolk van de 4049 tweets aangemaakt met Tagxedo.#30j was een storm in een glas water. Iets minder dan 2000 Twitter gebruikers, hoofdzakelijk uit Vlaanderen gebruikten op woensdag 25 januari de hashtag #30j. Deze bijna 2000 Twitter gebruikers hebben een potentieel gecumuleerd bereik van enkele honderdduizenden andere Twitter accounts (alle unieke followers). Het is maar de vraag of al deze Twitter accounts die potentieel berichten met de hashtag #30j hebben zien voorbij komen, er iets van onthouden hebben, laat staan dat ze hun houding bijgestuurd hebben of zelfs maar actie ondernomen hebben.

17 januari 2012

#zeghetmetbosmans

Phil Bosmans is vandaag overleden. Dit was vandaag aanleiding voor een heleboel tweets met alternatieve spreuken in de stijl van Phil Bosmans. Hieronder bevindt zich een collectie van 50 tweets.

 1. begin nooit de dag met de rating van gisteren #zeghetmetbosmans - Guillaume V.d.Stigh. - @GuillaumeVdS

 2. Als je goed geslepen bent, word je een parel om te stelen, Paul D'Hoore. #zeghetmetbosmans - Warm Schaap - @warmschaap

 3. De zwartkijker leest 's ochtends reeds de beursberichten. #zeghetmetbosmans - Guillaume V.d.Stigh. - @GuillaumeVdS

 4. Vrouwen zijn rare mannen en mannen zijn lelijke vrouwen #zeghetmetbosmans - Dave Peters - @DeefPeters

 5. @GuillaumeVdS Wees niet sip voor borsten zonder PIP #zeghetmetbosmans - Tim Smits - @TimSmitsTim

 6. Het is een verloren dag waarop je niet naar villa politica hebt gekeken. #zeghetmetbosmans - Guillaume V.d.Stigh. - @GuillaumeVdS

 7. De zwartkijker die 's ochtends eerst de beursberichten leest, wordt een roodkijker. #zeghetmetbosmans - Peter Vandenberghe - @PV_66

 8. Grote voeten, lange tenen #zeghetmetBosmans - Koen Wynants - @Aaantwoord

 9. Een betere wereld begint bij jezelf. Een beste wereld begint bij het eindigen van Milow. #zeghetmetbosmans - Jonas - @donvilj

 10. Een dag zonder zonneschijn is, euh, donker #zeghetmetbosmans - RichardVanPuymbrouck - @RiVaPu

 11. Wie geen stuurfouten maakt, maakt meestal niets. #zeghetmetbosmans - Thijs Vervloessem - @pixoweb

 12. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de Bachelor kan dat. #zeghetmetbosmans - Warm Schaap - @warmschaap

 13. Vind je geduld, voor ik het mijne verlies #zeghetmetbosmans - RichardVanPuymbrouck - @RiVaPu

 14. geef mensen een pluim en ze krijgen streken #zeghetmetbosmans - Serge Belmans - @Envelop

 15. Wie een put graaft voor een ander, is een werkman #zeghetmetbosmans - Toon Lowette - @tlowette

 16. Toon dat je van dieren houdt, wissel recepten uit #zeghetmetbosmans - RichardVanPuymbrouck - @RiVaPu

 17. Werk hard ! Duizenden mensen met een uitkering rekenen op jou #zeghetmetbosmans - RichardVanPuymbrouck - @RiVaPu

 18. zakkenvullers zijn ook maar mensen #zeghetmetbosmans - DaKawa - @dakawa

 19. Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan. #zeghetmetbosmans - Charlotte Lemahieu - @char_lemahieu

 20. Deze tweet is alleen voor jou #zeghetmetbosmans - Ooteoote - @Ooteoote

 21. Roep niet naar een hond zonder poten, hij zal toch niet komen #zeghetmetbosmans - RichardVanPuymbrouck - @RiVaPu

 22. porno heeft ook niet veel om het lijf #zeghetmetbosmans - DaKawa - @dakawa

 23. Ook de trein van het leven komt soms te laat. #zeghetmetbosmans - thomas siffer - @tsiffer

 24. Konijn met pruimen, het is heel goe en ge moet er ni van fluimen. #zeghetmetbosmans #verkeerdebosmans - zureburger - @zureburger

 25. Zaag niet, er vallen al bomen genoeg #zeghetmetbosmans - Cheyenne De Clercq - @CheyenneDC

 26. Besparen is anderen ontzeggen wat je zelf niet wil missen. #zeghetmetbosmans - Eric Verlaak - @EricVerlaak

 27. Het is niet omdat je op dieet bent, dat je niet naar het menu mag kijken #zeghetmetbosmans - Lonnie - @brtlnrts

 28. Wanneer de boeren niet meer klagen, nadert het einde der dagen. #zeghetmetbosmans - CandyMoon - @candym00n

 29. Het is niet omdat iemand komt te gaan, dat wat hij heeft gedaan plots niet meer belachelijk is. #zeghetmetbosmans - Olaf Meuleman - @olafmeuleman

 30. Elke wijze uil begon als uilskuiken #zeghetmetbosmans - Annelies Gysbrechts - @Vlinderken

 31. Je kan geen koeien melken met je handen in je zakken #zeghetmetbosmans - RichardVanPuymbrouck - @RiVaPu

 32. Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg #zeghetmetbosmans - Stan De Vleminck - @standevleminck

 33. Zure vogels kunnen beter stoppen met kwetteren #zeghetmetbosmans - Marc Le Bruyn - @MarcLeBruyn

 34. Een paard dat op de gang staat kijk je best niet in de bek #zeghetmetbosmans - Bert Jansen - @dataweb

 35. Wie geen stuurfouten maakt, maakt meestal niets. #zeghetmetbosmans - Stijn Anthoni - @stijnant

 36. Groeit er gras op uwen kop, kweek er dan konijnen op. #zeghetmetbosmans - Joke De Nul - @Joke

 37. Beter een halve spreuk #zeghetmetbosmans - Gijs Witdouck - @harpoonfish

 38. Wie nu spaart voor z'n pensioen, eet over 30 jaar elke dag Parmaham met meloen #zeghetmetbosmans #leegzilverfonds - Dave Peters - @DeefPeters

 39. #zeghetmetbosmans. Is geduld en aanschuiven niet uw ding. Blijf dan weg van de Antwerpse Ring. - Guy Van de Vel - @GuyVDV

 40. De eerste vuistslag die men een mens toebrengt is dikwijls maar een facebook status #zeghetmetBosmans - Wim Cos - @cossanova

 41. Wie eens gas wil geven, was beter thuis gebleven. #zeghetmetbosmans #antwerpsering - Philip Verschueren - @philvers

 42. Treur niet om het gemis van een lief, jubel om de afwezigheid van een schoonmoeder #zeghetmetBosmans - Wim Cos - @cossanova

 43. Vrouwen achter het stuur is bloed op de muur #zeghetmetbosmans - Johan Wandelaar - @JohanWandelaar

 44. Zit Antwerpen goed vast, heeft Brussel ook file-last. #zeghetmetbosmans http://t.co/yyld7OF8 - Manu Ketelslegers - @Tukebe

 45. Menslief ik retweet je. #zeghetmetbosmans - Sofie. - @Ssofie_

 46. Als het paard geen haver lust, dat het dan mijn kloten kust #zeghetmetbosmans - mivdnber - @mivdnber

 47. Zwijgen en vooroverbuigen. #zeghetmetvangheluwe “@Koning_BE: Koninginlief, ik zie je graag! #zeghetmetbosmans” - Koningin Fabiola - @FabiolaKoningin

 48. Beter een klein ideaal, dan een groot kapitaal. #zeghetmetbosmans http://t.co/9JnLqjDJ - erwin van meirvenne - @aggio5

 49. In korte tijd gebeuren de grootste feestjes: Sound of Mish Mash van @Skyve op @stubru #zeghetmetbosmans - Dries Van Horebeek - @VH_Dries

 50. Geef een mens pluimen en hij krijgt vleugels #zeghetmetbosmans - ZorgAndersTv - @ZorgAndersTv

16 januari 2012

Knack lijst van Twitteraars - Klout score

Zoals in een eerder bericht op dit blog vermeld, heeft Knack een lijst opgsteld van populaire twitteraars : "De ultieme lijst van Twitteraars met politieke macht en invloed". Dit bericht herneemt de top 50 van deze twitteraars volgens de Klout score.

De Klout score is een getal toegekend aan een Twitter account op basis van een aantal criteria die eigenlijk niet gekend zijn. De afgelopen tijd werd de waarde van de Klout score af en toe in vraag gesteld. Aan de andere kant wordt de Klout score hier en daar als interessant criterium beschouwd om de invloed van een Twitter account te meten. Het is bijgevolg geen wetenschappelijk instrument om de invloed van een Twitter account te meten, maar het heeft wel een (vermoedelijk subjectieve) indicatie.

Voor de Klout score heb ik mij gebaseerd op de uitgebreide lijst "Ranking of Belgian influencers on Klout". De Klout score is overigens een momentopname. Klout scores hebben de neiging vrij sterk te schommelen, dus de rangschikking kan binnen een week al grondig door elkaar geschud zijn.

 Tweep
Klout score
Followers
Following
1 SvenOrnelisSven Ornelis
@SvenOrnelis
68,10
24.338
2.587
2 GeertNoelsGeert Noels
@GeertNoels
64,35
17.332
513
3 ElsVanEeckhautEls
@ElsVanEeckhaut
63,96
805
674
4 MercedesVVolcemMercedes Van Volcem
@MercedesVVolcem
63,47
722
168
5 VincentVQVincent VQuickborne
@VincentVQ
62,57
35.864
646
6 BarttommeleinBart Tommelein
@Barttommelein
62,08
2.059
437
7 DeFlikSteven De Smet
@DeFlik
61,66
2.852
938
8 euHvRHerman Van Rompuy
@euHvR
61,24
40.575
101
9 verstrepenjurgen verstrepen
@verstrepen
60,46
2.291
36
10 lvbLuc Van Braekel
@lvb
59,67
2.725
1.956
 Tweep
Klout score
Followers
Following
11 alexanderdecrooAlexander De Croo
@alexanderdecroo
59,09
22.700
80
12 kristofcalvoKristof Calvo
@kristofcalvo
57,95
2.632
541
13 fthevissenFrank Thevissen
@fthevissen
57,93
1.033
663
14 abeelecChris Van den Abeele
@abeelec
57,86
5.935
1.635
15 IvanVandeClootIvan Van de Cloot
@IvanVandeCloot
57,63
4.864
1.508
16 jdceulaerJoel De Ceulaer
@jdceulaer
57,25
3.737
277
17 barteeckhoutbart eeckhout
@barteeckhout
55,39
4.289
2.750
18 FVMasFrank Van Massenhove
@FVMas
55,06
2.755
892
19 vadderiVRTivan de vadder
@vadderiVRT
55,00
21.407
1.398
20 devoscarlcarl devos
@devoscarl
54,98
14.505
208
 Tweep
Klout score
Followers
Following
21 DeBrabandereBert De Brabandere
@DeBrabandere
54,88
853
831
22 filletkKoen Fillet
@filletk
54,73
8.802
436
23 NoelSlangenNoël Slangen
@NoelSlangen
54,62
7.689
337
24 cauwelaertVan Cauwelaert
@cauwelaert
54,39
7.812
234
25 DenysJanJan Denys
@DenysJan
53,70
1.661
294
26 DaveSinardetDave Sinardet
@DaveSinardet
53,61
6.744
502
27 pdegrauwePaul De Grauwe
@pdegrauwe
53,53
9.478
27
28 YLetermeYves Leterme
@YLeterme
53,32
37.454
205
29 dreyndersdidier reynders
@dreynders
52,91
12.705
6.543
30 FredCauderlierCauderlier
@FredCauderlier
52,90
1.994
485
 Tweep
Klout score
Followers
Following
31 bartvanmalderenBart Van Malderen
@bartvanmalderen
52,44
500
188
32 thierrydthierry debels
@thierryd
52,36
765
2.000
33 didiroucheDidier Swysen
@didirouche
52,36
575
935
34 jeroenwilsJeroen Wils
@jeroenwils
52,13
1.982
623
35 pvdmeerschpeter vandermeersch
@pvdmeersch
51,91
10.881
254
36 AlainGerlacheAlain Gerlache
@AlainGerlache
51,91
8.481
4.989
37 GuillaumeVdSGuillaume V.d.Stigh.
@GuillaumeVdS
51,87
9.109
122
38 Laurent_LOUISLaurent LOUIS
@Laurent_LOUIS
51,71
767
626
39 gillesmahieuGilles Mahieu
@gillesmahieu
51,57
793
375
40 ElsAmpeEls Ampe
@ElsAmpe
51,45
1.182
535
 Tweep
Klout score
Followers
Following
41 pietermarechalPieter Marechal
@pietermarechal
51,16
1.252
251
42 freyabosFreya vd Bossche
@freyabos
51,01
6.586
281
43 eliodirupoElio Di Rupo
@eliodirupo
50,98
23.186
1.362
44 sthbrackesiegfried bracke
@sthbracke
50,34
9.885
336
45 RudiDeKerpelRudi De Kerpel
@RudiDeKerpel
50,16
1.465
286
46 FDW_VBFilip Dewinter
@FDW_VB
50,06
3.814
177
47 CoolsKatKathleen Cools
@CoolsKat
49,88
9.156
254
48 PVanGompelPatrick Van Gompel
@PVanGompel
49,50
3.646
453
49 JDeMeulemeesterJan De Meulemeester
@JDeMeulemeester
49,50
1.792
656
50 GoedeleDevroyGoedele Devroy
@GoedeleDevroy
49,43
7.186
151
 


U kan in de volgende berichten een bijkomend beeld krijgen op de lijst van Knack :
- top 50 volgens het aantal followers - Twitter accounts die de account volgen
- top 50 volgens het aantal following - Twitter accounts die de account zelf volgt
- top 50 volgens het aantal gepubliceerde berichten

Related Posts with Thumbnails