B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 januari 2012

Belgian Social Media Monitor - januari 2012

Twee en half jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin januari 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (december 2011) en van vorig jaar (januari 2011).

De groei op jaarbasis van Linkedin, de snelst groeiende sociaalnetwerksite in België, bedraagt 30%. Linkedin telt ondertussen meer dan 1 miljoen profielen uit België. Facebook telt meer leden, ondertussen 4,4 miljoen, maar de groei op jaarbasis is teruggezakt naar 15%. De blogplatformen groeien nog steeds, elk met een eigen groeiritme, variërende tussen 0% en 23%. Vorige maand liet Netlog een plotse groei van 500.000 NL leden zien, maar deze groei is opnieuw teruggevallen. Netlog zegt zelf over 4 miljoen Nederlandstalige leden te beschikken.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van januari 2011 tot januari 2012.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, ondertussen wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 19.949 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 115.689 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 33.118.686 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 932.622 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.041.286 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.795 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken
- Linkedin Jobs : 599 jobs in Belgium, een daling van 13% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 12de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, onder Duitsland en net boven Argentinië. Vorige maand stond België nog op de 14de plaats.

Vanaf september 2011 wordt ook aantal jobs voor België opgegeven. Linkedin positioneert zich meer en meer als platform zowel voor jobaanbieders als voor jobzoekers, wat het relevant maakt telkens een momentopname van het aantal jobs te doen. Na de sterke stijging van in de eerste maanden (24%) is de groei lichtjes teruggevallen (10%).

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De Linkedin members en groepen gaan in gestaag stijgende lijn, net als de jobs. Vermoedelijk zal het in de toekomst niet meer mogelijk zijn het aantal events op te zoeken.En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. Per semester (6 maanden) is telkens de stijging aangegeven. Uit de grafiek wordt duidelijk dat de gegevens van december 2010 tot maart 2011 minder stabiel waren. De ogenschijnlijke daling van de groei van Linkedin in België wordt vertekend door de plotse stijging in die periode die nadien lichtjes terugviel.Netlog
- Netlog : 4.002.306 NL leden, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

Na de plotse sprong van het aantal NL leden van meer dan 500.000 vorige maand is er opnieuw een stabilisatie. Dit maakt de grote sprong van vorige maand nog steeds bizar.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.Facebook
- Facebook : 4.444.500 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.444.500 Belgium Country Audience, hetzelfde cijfer als Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.444.500, nogmaals hetzelfde cijfer als Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 33ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Zuid Korea en wordt gevolgd door Portugal.

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden ook grafisch voorgesteld. De groei per semester neemt telkens af. Over de laatste 6 maanden bedroeg de groei maar 6%, van juli 2009 tot januari 2010 bedroeg de groei nog 24%.Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Vanaf vorige maand worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor december 2011 waren er 1.219.935 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. De cijfers van dns.be geven een zeer stabiele groei aan.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. Op dit ogenblik heb ik al 150.000 Belgische Twitter accounts in kaart gebracht. Een gedetailleerde update van de analyse van de Belgische Twitter accounts zal nogmaals gepubliceerd worden na de publicatie van het boek Start To Tweet.


Google Plus
Google Plus is een nieuwkomer in het domein van de sociaalnetwerksites. Dit nieuwe initiatief van Google werd pas einde juni gelanceerd. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu is er daar nog maar één site van over, maar de cijfers worden niet meer aangepast ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 24.758 Google+ users, hetzelfde cijfers als de drie vorige maanden
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Hongarije en voor Noorwegen. Voor België wordt ook het cijfer 2.6 vermeld, maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Er is ondertussen een zoekmogelijkheid gekomen in Google Plus, waar je onder meer naar personen kan zoeken, maar er is geen aanduiding van het aantal profielen voor een opgegeven zoekargument.

Flickr
- Belgium group : 4.763 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.556.902 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.402.243 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 76% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.Picasa
- België : 182.420 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand
- Belgique group : 168.491 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 246.094 foto's in Community photos, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's maand na maand telkens lijkt af te nemen. Of zouden Picasa meer gebruikers hun foto's afschermen ?Youtube
- Youtube videos for Belgie : 116.000, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 2021% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 228.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 3986% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 590.000, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 436% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is zeer onregelmatig. Maar er lijkt enige beterschap te komen, voor de laatste drie maanden zijn de schommelingen eerder beperkt.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.868, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 338% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 3.606, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 84% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 10.792, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 89% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met zoektocht naar video's bij Youtube was er voor Vimeo steeds een consistente opwaartse trend te zien. De zoekterm België sprong er enkele maanden terug plots bovenuit. Deze plotse stijging was duidelijk geen tijdelijke anomalie.Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 4.174, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 32.276, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 12.047, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

De groei lijkt op basis van de voorbije maanden stabiel te zijn (enkele procenten per maand). De groei is in ieder geval minder groot in vergelijking met YouTube en Vimeo. De drie indicatoren geven een zeer gelijklopend beeld, ze vallen zo goed als samen op de grafiek.Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Stijn had op 05 januari, 2012 09:59, de volgende bedenking ...

It surprises me that Netlog grew 23%, compared to 'only' 15% for Facebook. Does that mean Facebook is reaching saturation levels in Belgium?


Unsure about saturation. The last data I saw showed about 6,5 million Belgians online (5 %).

If of these 6,5 million there are 4,4 million on Facebook, this is already 67,69%. Quite high. I think there must be a limit around 75-80%, where all the other people are just not interested in Facebook.

What do you think? Can Facebook go all the way up to 100%?

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails