B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 januari 2012

IAB en Insites over Twitter in België

IAB en Insites hebben aan de hand van een enquete wereldwijd (en dus ook in België) het gebruik van social media in kaart gebracht. Wat leren we uit de persaankondiging van 2 januari 2012 "Persbericht IAB-onderzoek: Belgen hebben meer virtuele vrienden dan de gemiddelde Europeaan" over Twitter in België ?

Belgische Twitter gebruikers hebben gemiddeld 59 vrienden.

In tegenstelling tot andere sociaalnetwerksites is het begrip "vriend" op Twitter niet symmetrisch. Je kan iemand volgen, zonder dat die andere Twitter account jou terugvolgt. Bij andere sociaalnetwerksites moet een connectie of een vriendschap bevestigd worden. Uit de persaankondiging valt niet op te maken wat er juist bedoeld worden met vrienden, is dit "following" of "followers" ? Het lijkt mij aannemelijk dat het eerder over "following" gaat, dit zijn de andere Twitter accounts die gevolgd worden (waartoe de Twitter account zelf initiatief genomen heeft). Het probleem van een gemiddelde is bovendien dat dit serieus kan vertekend worden door een beperkte groep van gebruikers met heel veel vrienden.

Uit eigen cijfers, gebaseerd op gegevens over 150.000 Twitter accounts die aan België kunnen gekoppeld worden, kom ik op een gemiddelde van 100 following. De mediaan geeft het midden van een verzameling waarden aan, er zijn evenveel waarden die onder de mediaan liggen als waarden die er boven liggen. De mediaan is vaak een meer betrouwbare indicator dan het gemiddelde, zeker voor scheefgetrokken verdelingen - wat het geval is voor het aantal Twitter following en followers. De mediaan voor following voor de 150.000 Belgische Twitter accounts bedraagt 27. Beide cijfers (100 en 27) wijken sterk af van het cijfer van de enquete.

Twitter is bij de Belgische respondenten de tweede meeste bekende sociaalnetwerksite, na Facebook. 80% van de respondenten zegt Twitter te kennen.

Qua aantal leden staat Twitter niet in de top drie bij de Belgische internetgebruikers die een profiel hebben. Hierin staat Facebook op kop met 59% van alle Belgen, gevolgd door LinkedIn (12%) en Netlog (12%).

De zelf gerapporteerde cijfers van Facebook geven aan dat er 4.385.720 Facebook accounts zijn voor België (bron Belgian Social Media Monitor december 2011. Linkedin rapporteert voor België 1.018.772 profielen. Netlog geeft enkel het aantal Nederlandstalige leden (3.995.885), dit kunnen zowel Vlamingen als Nederlanders zijn. Er lijkt mij toch een verschil te zijn tussen de percentages van de het IAB/Insites onderzoek en de zelf gerapporteerde cijfers van de sociaalnetwerksites. Indien 59% overeenkomt met 4.385.720 (voor Facebook) kan 12% moeilijk overeenkomen met 1.018.772 (voor Linkedin)

Terug naar de resultaten van het IAB/Insites onderzoek, 32% van de respondenten zegt in 2012 meer gebruik te gaan maken van Twitter.

66% van de Belgische Twitter gebruikers is vragende partij voor betreft merk- en productinformatie via sociale netwerksites, wat minder is dan voor Facebook (82%) en Netlog (88%).

Het IAB/Insites onderzoek is gebaseerd op antwoorden van 1280 Belgen, die dateren van maart en april 2011. In het persbericht staat geen enkele aanduiding over het nauwkeurigheidsinterval, wat toch relevante info is om de cijfers correct te kunnen interpreteren. We moeten het enkel doen met "De steekproef was representatief voor de internetpopulatie op zowel geslacht, leeftijd als e-commerce."

Related Posts with Thumbnails