B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 februari 2012

Enterprise social networking

Social networking sites laten toe dat mensen via website technologie met elkaar in contact komen. Bedrijven hebben ontdekt dat interne social networking sites eveneens hun nut kunnen hebben. Dit zijn oplossingen waarbij enkel medewerkers van het bedrijf toegang hebben tot de social networking sites. Deze enterprise social networking sites laten toe dat informatie kan uitgewisseld worden, dat discussies kunnen gehouden worden, dat vragen kunnen gesteld worden, dat kan gezocht worden naar collega's, ...

Een tool dat vaak vernoemd wordt als enterprise social networking tool is Yammer. Yammer bestaat enerzijds in een gratis variant. In deze gratis versie van Yammer blijf je tot nu toe gespaard van publiciteit. Daarnaast is er een betalende versie waar extra functionaliteiten ter beschikking komen. Verschillende bedrijven en organisaties in België zouden Yammer al gebruiken : FOD Sociale Zaken, SDWorx, FlandersDC, Smals, VDAB, de Vlaamse Overheid. Anderen hebben er van geproefd, maar gebruiken het niet meer.

Voor zover ik kon afleiden, lijken de Belgische bedrijven louter de gratis versie te gebruiken. Het gezegde luidt toch "there is no such thing as a free lunch ...". Bijgevolg sponsoren althans op dit ogenblik de (buitenlandse) betalende gebruikers de Belgische bedrijven die de gratis versie gebruiken.

Er zijn al heel wat bomen opgezet over hoe een dergelijk enterprise social networking tool in een organisatie kan opgezet worden. Daarnaasts zijn er ook nog een aantal aandachtspunten waar ik even wil bij stilstaan.

Eigendom van de gegevens
Als medewerkers van een bedrijf allerlei informatie op het Yammer platform plaatsen, wie is of wie wordt dan eigenaar van de gegevens. Is dit duidelijk geregeld ?

Toegang tot de gegevens
De informatie die medewerkers van een bedrijf op het Yammer platform plaatsen zou wel eens van confidentiële aard kunnen zijn. Het is niet altijd wenselijk dat andere bedrijven of de buitenwereld deze informatie te zien krijgen. Hoe kan je als gebruiker van Yammer er zeker van zijn dat er niemand over je schouder meekijkt ? Hoe kan je zeker zijn dat medewerkers die het bedrijf verlaten hebben ook geen toegang meer hebbentot de informatie op Yammer ?

Gegevensopslag
Sommige bedrijfsgegevens hebben een specifiek juridisch statuut. Sommige gegevens mogen het land niet uit of moeten een bepaalde termijn bewaard worden. Kan aan deze voorwaarden voldaan worden ?

Beschikbaarheid
Als medewerkers informatie op het Yammer platform plaatsen, verwachten ze dat deze informatie nadien ook nog kunnen bekijken en verder bewerken. Welke garanties heb je dat het platform beschikbaar is op het ogenblik dat medewerkers van je bedrijf er behoefte toe hebben ? Enterprise social networking tools hebben als doelstelling/gevolg dat email verkeer vervangen wordt door discussies binnen het tool. Maar als het tool net niet in de lucht is als je toevallig die informatie nodig hebt, dan zit je met een probleem.

Betrouwbaarheid
Welke garantie heb je dat informatie op het platform ongewijzigd blijft, dat de informatie niet ongewenst veranderd wordt, dat informatie niet plots corrupt wordt of gewoonweg verdwijnt ?

Gebruiksvoorwaarden
Welke garanties heb je als bedrijf dat geen contractuele relatie met Yammer heeft dat de huidige gebruiksvoorwaarden van Yammer, niet eenzijdig door Yammer aangepast worden. Facebook en Google hebben immers in het verleden al aangetoond dat ze eenzijdig de gebruiksvoorwaarden aangepast hebben.

Vooraleer een bedrijf beslist een tool zoals Yammer in te zetten, is het aangewezen duidelijkheid te bekomen over de hierboven aangehaalde aandachtspunten (en misschien nog een heleboel bijkomende). Hierboven werd Yammer telkens expliciet vermeld. Er zijn ook nog andere sites die gelijkaardige functionaliteiten aanbieden. De aangehaalde aandachtspunten zijn daar eveneens van toepassing.

08 februari 2012

Photobucket RSS

Sinds vorig jaar doet Twitter beroep op Photobucket voor het bewaren van foto's. Tot zojuist beschikte ik nog niet over een account bij Photobucket. Uit curiositeit heb ik mij een account aangemaakt, wat kon door authentificatie via Twitter.Ik had gehoopt de foto's die ik al via Twitter opgeladen had daar terug te zien. Als ik foto's of plaatjes koppel aan mijn Twitter berichten, deed ik dit quasi altijd met Twitpic. Ik weet inderdaad dat er problemen zijn met Twitpic (qua gebruiksrechten op de foto's en zo ...), maar ik ben er nog niet toegekomen een andere site te gebruiken. Tot mijn verbazing zag ik dat mijn account bij Photobucket - aangemaakt via authorisatie bij Twitter - nog maagdelijk was. Ofwel had ik toch nog geen foto's via Twitter bij Photobucket opgeladen, ofwel komen foto's die via Twitter opgeladen worden niet terecht in persoonlijke albums zolang je geen account heb. Ziezo, dat weten we dan ook.In een eerder bericht op dit blog had ik het over de Twitpic foto's die je via een RSS feed kon opvragen. Dit blijkt ook het geval te zijn voor Photobucket. Bovendien is dit al een heel tijdje mogelijk, want het staat al beschreven in een blogpost die van 16 mei 2007 dateert (toen er van Twitter amper sprake was ...). Het storende is wel dat alle plaatjes in deze Photobucket blogpost allen dezelfde boodschap krijgen : "This image or video has been moved or deleted".

Je kan de plaatjes voor een zoekterm, bijvoorbeeld "Belgium" bekomen via deze feed : http://feed.photobucket.com/images/belgium/feed.rss

Je kan ook de video's voor een zoekterm bekomen via deze feed : http://feed.photobucket.com/videos/belgium/feed.rss

Op dit ogenblik zijn er spijtig genoeg geen recente filmpjes voor "Belgium". De feed van de meest recente filmpjes (http://feed.photobucket.com/recent/videos/feed.rss) bevat nog steeds nieuwe filmpjes.

Je kan zelfs zoeken naar albums voor een zoekterm : http://feed.photobucket.com/groupalbums/belgium/feed.rss
Voor deze feed zijn de resultaten nog meer gedateerd.

Zo heeft u weer extra inspiratie om nieuwe feeds aan uw feedreader toe te voegen. Veel plezier ermee.

06 februari 2012

Belgian Social Media Monitor - februari 2012

Twee en half jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin februari 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (januari 2012) en van vorig jaar (februari 2011).

De afgelopen maand waren er geen spectaculaire evoluties wat betreft de opgevolgde indicatoren. Linkedin blijft nog steeds de snelst groeiende sociaalnetwerksite in België, met een groei op jaarbasis van 26%, maar bizar genoeg een status quo ten opzichte van vorige maand. Linkedin telt ondertussen meer dan 1 miljoen profielen uit België. Facebook telt meer leden, ondertussen 4,5 miljoen. De groei op jaarbasis van Facebook in België bedraagt 18%. De blogplatformen groeien nog steeds, elk met een eigen groeiritme, variërende tussen 0% en 25%. De groei van Netlog is opnieuw stilgevallen, op jaarbasis is er nog een groei van 23%, een groei die vertekend wordt door een plotse stijging twee maanden terug. Netlog zegt zelf over 4 miljoen Nederlandstalige leden te beschikken.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van februari 2011 tot februari 2012.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, ondertussen wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 20.092 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 119.382 blogs, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.938.024 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 945.014 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.041.286 Linkedin profiles voor Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.795 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken
- Linkedin Jobs : 824 jobs in Belgium, een stijging van 38% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 12de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, onder Duitsland en net boven Argentinië.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De Linkedin members en groepen gaan in gestaag stijgende lijn, net als de jobs.En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.Netlog
- Netlog : 4.002.306 NL leden, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

Na de plotse sprong van het aantal NL leden van meer dan 500.000 twee maanden terug zet de stabilisatie zich opnieuw door. Dit maakt de grote sprong nog steeds bizar.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.Facebook
- Facebook : 4.513.940 people who live in Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.515.720 Belgium Country Audience, iets hoger dan het rechtstreekse cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.515.720, nogmaals iets hoger dan het rechtstreekse cijfer van Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 33ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Zuid Korea en wordt gevolgd door Portugal.

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden ook grafisch voorgesteld.Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor januari 2012 waren er 1.233.134 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. De cijfers van dns.be geven een zeer stabiele groei aan.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. Vorige week kon u op dit blog vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012).Google Plus
Google heeft recent laten weten dat Google Plus al meer dan 90 miljoen gebruikers telt. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu is er daar nog maar één site van over, maar de cijfers worden al geruime tijd niet meer aangepast. Een tweede site geeft ook een cijfer, maar dat zegt niet veel ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : nog steeds 24.758 Google+ users, hetzelfde cijfers als de vier voorbije maanden
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 11de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Zweden en voor Ukraïne. Voor België wordt deze maand het cijfer 2.5 vermeld (vorige maand was het 2,6), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er betrouwbare sites op komst zijn waar het aantal Google Plus accounts per land zal beschikbaar komen.

Flickr
- Belgium group : 4.823 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.575.766 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.425.388 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 81% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.Picasa
- België : 179.658 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 165.969 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 241.812 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's maand na maand telkens lijkt af te nemen. Of zouden in Picasa meer gebruikers hun foto's afschermen ?Youtube
- Youtube videos for Belgie : 27.600, een onrealistische daling van 76% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 348% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 33.200, een onrealistische daling van 85% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 403% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 66.400, een onrealistische daling van 89% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische daling van 79% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft sinds de start van de monitoring is zeer onregelmatig. Het zag er de afgelopen maanden naar uit dat er enige beterschap was, maar dat is deze maand weer stevig ontkracht, daarvoor zijn de schommelingen weer veel te groot.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.917, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 339% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 3.734, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 76% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 11.374, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 85% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met zoektocht naar video's bij Youtube was er voor Vimeo steeds een consistente opwaartse trend te zien. De zoekterm België sprong er enkele maanden terug plots bovenuit. Deze plotse stijging was duidelijk geen tijdelijke anomalie.Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 4.234, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 32.578, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 12.105, status quo ten opzichte van vorige maand

De groei lijkt op basis van de voorbije maanden stabiel te zijn (enkele procenten per maand). De groei is in ieder geval minder groot in vergelijking met YouTube en Vimeo. De drie indicatoren geven een zeer gelijklopend beeld, ze vallen zo goed als samen op de grafiek.Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

03 februari 2012

Verkeersinformatie

Inderdaad, het land wordt vandaag geplaagd door een sneeuwstorm die wat hardnekkiger is dan initieel verwacht. Dit leidt tot een tot nu toe nooit geziene file. Wat zijn nu interessante websites met verkeersinfo ? Dit vraagt voor een (beperkte) vergelijkende studie.

Tom Tom Live Traffic
Dit is de meeset volledige kaart, met op het ogenblik dat de foto genomen werd een overdaad aan donkerrood, rood en oranje.Standaard Actuele Verkeersinformatie
De Standaard bekomt de info van Touring Mobilis. Je kan op de pagina een enigzins misplaatste filevoorspelling vinden : "Vrijdagavond krijgen we een spits met maximaal 135 kilometer files op de snelwegen."De Redactie verkeerskaart
Ook De Redactie haalt de verkeersinfo bij dezelfde bron als De Standaard.Touring Mobilis Verkeersinfo
Op de site van Touring Mobilis kan je de info eveneens bekijken.Verkeerscentrum Vlaanderen
De site van Verkeerscentrum Vlaanderen kon de drukte niet aan. De standaard site ging uit de lucht en werd door een afgeslankte versie vervangen, wat toch enigzins spijtig is.VAB Actuele Verkeersinformatie
De site vertoont een foutboodschap. Vermoedelijk is dit te wijten aan het uit de lucht zijn van de site van Verkeerscentrum Vlaanderen. De ontwerpers van de site hadden hier mee rekening moeten houden.Brussel Mobiliteit
Verkeersinfo specifiek voor Brussel zou je moeten kunnen terugvinden op deze site. De verkeersinfo op de kaart lijkt mij echter niet volledig te zijn.RTBF - info trafic
Als je aandachtig kijkt naar de kaart op de RTBF site dan zie je een zeer gelijkaardige kaart als bij De Standaard en De Redactie. Als leverancier wordt hier Be-Mobile vermeld.Routenet Verkeersinfo
Deze site lijkt toch magertjes te zijn. Er is slechts sprake van 425 km file, wat aanzienlijk lager is ten opzichte van de overige bronnen. Er is ook een probleem met de publiciteit aan de rechterkant.Opvallend zijn ook de sites waar je geen verkeersinfo kan terugvinden. Op de sites van de kranten van De Persgroep (HLN, De Morgen, De Tijd) vond ik bijvoorbeeld geen afzonderlijke pagina met verkeersinfo. Op de site van VTM zijn er wel nieuwsberichten over de verkeersellende. Een afzonderlijke pagina over het weer is er wel, een pagina met verkeersinfo echter er niet. De sites van de Concentra groep (Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen) bevatten pagina's over het weer en de buienradar, maar echter geen verkeersinfo. Ik heb wel een bericht teruggevonden met de aankondiging van fileclub.gva.be. Deze pagina blijkt echter niet meer in de lucht te zijn.

Als u alsnog weet heeft van ontbrekende sites met verkeersinfo (op kaart), dan mag u mij dit steeds laten weten.

Update 7/2/2012

Ondertussen is de verkeersdrukte wat geluwd. De sites van Verkeerscentrum Vlaanderen en VAB zijn ondertussen opnieuw volledig functioneel. Hieronder kan u twee nieuwe plaatjes bekijken.

Verkeerscentrum VlaanderenVAB Actuele VerkeersinformatieDan zijn er nog twee nieuwe sites, op basis van reacties op het oorspronkelijke bericht.

Google Maps
Om het verkeer op de voornaamste verkeersassen te zien moet je wel de verkeer-optie aanvinken.Scotty.be
De site scotty.be was mij niet bekend. Je kan er ook een knop vinden die een verkeerskaart te voorschijn tovert. Deze kaart kan je ook rechtstreeks bekijken (dus niet in popup-mode) via deze link http://test.go-mobile.be/go-map/map-nl.html?l=speed. Uit de link kun je afleiden dat de info bekomen wordt bij Go Mobile, de voornaamste leverancier van verkeersinfo - onder meer ook de leverancier van Touring Mobilis.Als u alsnog weet heeft van extra ontbrekende sites met verkeersinfo (op kaart), dan mag u mij dit steeds laten weten.

02 februari 2012

Twitter gebruikers in België

In De Standaard (en in andere klassieke media) kon je gisteren het bericht lezen dat Twitter volgens het Franse bedrijf Semiocast ondertussen in België 1,1 miljoen accounts zou tellen. Hoe Semiocast aan het aantal Twitter gebruikers voor België komt, wordt niet vermeld in het artikel op De Standaard. Op hun website is evenmin informatie terug te vinden over de gevolgde benadering.

Dit cijfer van 1,1 miljoen accounts voor België komt mij zeer ongeloofwaardig over. Vorige onderzoeken kwamen veel lagere cijfers uit.

Op 1 september 2011 was er een persbericht van het IBBT waarin gesteld werd dat 8% van de Vlamingen over een Twitter account zouden beschikken. U kon op dit blog al vernemen dat ik daar zo mijn twijfels had. Nadien kwam Insites Consulting met gelijkaardige cijfers, daar was sprake van 7% van de Belgen die op Twitter aanwezig waren. Zowel IBBT als Insites Consulting kwamen aan hun cijfers door middel van een bevraging bij een hopelijk representatieve groep personen. Volgens de regels van de kunst zou er dan telkens ook een nauwkeurigheidsinterval moeten aangegeven worden, wat niet het geval was.

Ik heb voor een andere, meer conservatieve, benadering gekozen om het aantal Twitter accounts in België te bepalen. Ik baseer mij hiervoor op de info in het Twitter profiel, de locatie, de naam, de bio en de URL. Indien daar expliciet naar België verwezen wordt, telt de account mee. Er zijn echter een heleboel accounts waar de info in het Twitter profiel geen uitsluitsel geeft over de locatie van de Twitter gebruiker. In deze benadering worden zowel persoonlijke Twitter accounts in rekening gebracht, evenals Twitter accounts van bedrijven. Indien de bedrijven aangeven met België te maken te hebben, worden ze meegeteld.

De onderstaande grafiek geeft de maandelijkse aangroei van het aantal Twitter accounts die aan België kunnen gekoppeld worden. De iets lagere aangroei in december 2011 is te verklaren door het feit dat het soms eventjes duurt vooraleer een nieuwe Twitter gebruiker zijn Twitter profiel vervolledigt. Bovendien kan het ook nog eventjes duren vooraleer nieuwe accounts ontdekt worden door de scripts. De gemiddelde maandelijkse aangroei in 2011 bedroeg 5.250 accounts. De aangroei in 2011 is sterker dan in 2010 en 2009 (telkens 4.000 nieuwe accounts per maand).


De tweede grafiek geeft het cumulatieve aantal Twitter accounts (die nu nog "in leven" zijn). Accounts die ondertussen geschrapt zijn, tellen niet meer mee.


Het aantal Twitter accounts per jaar van aanmaken van de account wordt hieronder aangegeven.
2006 : 62 Twitter accounts, de oudste Belgische Twitter account @lode werd aangemaakt op 19/7/2006
2007 : 2.052 Twitter accounts
2008 : 6.094 Twitter accounts
2009 : 48.465 Twitter accounts
2010 : 48.068 Twitter accounts
2011 : 62.938 Twitter accounts
Totaal op 31/12/2011 : 167.679 Twitter accounts

De laatste grafiek geeft de aangroei van het aantal Twitter accounts per dag aan. De grafiek toont een grillig verloop. De dag waarop tot nu toe het grootste aantal Twitter accounts aangemaakt werden is 19 augustus 2011, de dag na het Pukkelpop drama. Die dag waren er 736 nieuwe Twitter accounts die eenduidig aan België kunnen gekoppeld worden. Het is best mogelijk dat de hele heisa op Twitter rond de staking van 30 januari zou geleid hebben tot een heleboel nieuwe accounts. Dit zal pas binnen enkele weken duidelijk worden.


Deze cijfers over Twitter in België zijn vermoedelijk een onderschatting van het aantal Twitter accounts in België. Een Twitter account (zelfs met volledige profiel info) die niet verbonden is met andere Twitter accounts en waarop bovendien geen berichten gepubliceerd worden, is zeer moeilijk te detecteren. Bovendien blijven er nog een heleboel Twitter accounts met onvolledige profiel info. Het inschatten van de omvang van dit aantal ontbrekende Twitter accounts blijft giswerk. Indien dit aantal zich tussen de 25% en 75% van het gedetecteerde aantal zou bedragen, komen we uit op 200.000 tot 300.000 Twitter accounts in België.

01 februari 2012

Twitter tools voor #30j

Sinds 25/1 zijn er een heleboel Twitter berichten gepubliceerd met de #30j hashtag. Ik heb zelf meer dan 22.000 #30j berichten gecapteerd.

Dit is het verloop van de #30j berichten de afgelopen dagen. Opmerkelijk is dat de stroom berichten na 30 januari heel snel opgedroogd is.


Waar ik eigenlijk even bij wil stilstaan is het overzicht van de tools gebruikt om deze Twitter berichten te publiceren. Dit is de globale rangschikking.

web : 43%
TweetDeck : 12%
Twitter for iPhone : 10%
Twitter for BlackBerry® : 5%
Tweet Button : 4%
Twitter for iPad : 4%
Twitter for Mac : 3%
Twitter for Android : 3%
HootSuite : 3%
Mobile Web : 2%
alle andere tools : 12%

In het totaal waren er overigens 150 verschillende tools. Het grootste deel van deze tools werd maar in zeer beperkte mate gebruikt.

Opmerkelijk is de evolutie doorheen de verschillende dagen. Door te klikken op de grafiek bekom je een grotere, beter leesbare versie.


25/1, 26/1 en 27/1 waren gewone werkdagen. 28/1 en 29/1 was het weekend. 30/1 was de stakingsdag. 31/1 is niet voldoende representatief wegens veel minder Twitter berichten. Er is een significant verschil in het aandeel van de Twitter berichten die via Twitter for iPhone verstuurd werden. Op weekdagen bedroeg het aandeel hiervan tussen de 6% en 9%. In het weekend en op de stakingsdag was dit 12% tot 13%. Zou dit een bevestiging kunnen zijn dat in de Twitter community arbeiders ondervertegenwoordigd zijn zoals sommige vakbondsleden beweerden - als we mogen veronderstellen dat iPhones meer voorkomen bij de Twitter yuppies en minder bij arbeiders?

De drie vaakst gebruikte tools, de Twitter website, Tweetdeck en het reeds aangehaalde Twitter for iPhone worden gebruikt voor meer dan 60% van alle Twitter berichten, zowel globaal als op de individuele dagen (met uitzondering van 31/1 maar niet representatief).

Een speciale vermelding is er voor foursquare. Op de stakingsdag waren er 61 Twitter berichten, van personen die expliciet wensten aan te geven dat ze niet aan het staken waren, vaak vroeg hun verplaatsing naar het werk (weliswaar met de wagen) aanzienlijk minder tijd.

De staking was een mooie aanleiding voor de vakbonden om geconfronteerd te worden met Twitter. Misschien maken ze bij een volgende staking er wel de gewoonte van meer van zich te laten horen op Twitter. En misschien zullen ze allemaal op Foursquare inchecken op stakersposten.

Related Posts with Thumbnails