B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

01 februari 2012

Twitter tools voor #30j

Sinds 25/1 zijn er een heleboel Twitter berichten gepubliceerd met de #30j hashtag. Ik heb zelf meer dan 22.000 #30j berichten gecapteerd.

Dit is het verloop van de #30j berichten de afgelopen dagen. Opmerkelijk is dat de stroom berichten na 30 januari heel snel opgedroogd is.


Waar ik eigenlijk even bij wil stilstaan is het overzicht van de tools gebruikt om deze Twitter berichten te publiceren. Dit is de globale rangschikking.

web : 43%
TweetDeck : 12%
Twitter for iPhone : 10%
Twitter for BlackBerry® : 5%
Tweet Button : 4%
Twitter for iPad : 4%
Twitter for Mac : 3%
Twitter for Android : 3%
HootSuite : 3%
Mobile Web : 2%
alle andere tools : 12%

In het totaal waren er overigens 150 verschillende tools. Het grootste deel van deze tools werd maar in zeer beperkte mate gebruikt.

Opmerkelijk is de evolutie doorheen de verschillende dagen. Door te klikken op de grafiek bekom je een grotere, beter leesbare versie.


25/1, 26/1 en 27/1 waren gewone werkdagen. 28/1 en 29/1 was het weekend. 30/1 was de stakingsdag. 31/1 is niet voldoende representatief wegens veel minder Twitter berichten. Er is een significant verschil in het aandeel van de Twitter berichten die via Twitter for iPhone verstuurd werden. Op weekdagen bedroeg het aandeel hiervan tussen de 6% en 9%. In het weekend en op de stakingsdag was dit 12% tot 13%. Zou dit een bevestiging kunnen zijn dat in de Twitter community arbeiders ondervertegenwoordigd zijn zoals sommige vakbondsleden beweerden - als we mogen veronderstellen dat iPhones meer voorkomen bij de Twitter yuppies en minder bij arbeiders?

De drie vaakst gebruikte tools, de Twitter website, Tweetdeck en het reeds aangehaalde Twitter for iPhone worden gebruikt voor meer dan 60% van alle Twitter berichten, zowel globaal als op de individuele dagen (met uitzondering van 31/1 maar niet representatief).

Een speciale vermelding is er voor foursquare. Op de stakingsdag waren er 61 Twitter berichten, van personen die expliciet wensten aan te geven dat ze niet aan het staken waren, vaak vroeg hun verplaatsing naar het werk (weliswaar met de wagen) aanzienlijk minder tijd.

De staking was een mooie aanleiding voor de vakbonden om geconfronteerd te worden met Twitter. Misschien maken ze bij een volgende staking er wel de gewoonte van meer van zich te laten horen op Twitter. En misschien zullen ze allemaal op Foursquare inchecken op stakersposten.

Related Posts with Thumbnails