B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 maart 2012

Belgian Social Media Monitor - maart 2012

Twee en half jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin maart 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (februari 2012) en van vorig jaar (maart 2011).

De afgelopen maand waren er geen spectaculaire evoluties wat betreft de opgevolgde indicatoren. Linkedin blijft nog steeds de snelst groeiende sociaalnetwerksite in België, met een groei op jaarbasis van 38%, na de status quo van vorige maand is er opnieuw groei. Linkedin telt ondertussen meer dan 1,1 miljoen profielen uit België. Facebook telt meer leden, ondertussen 4,5 miljoen, de groei op jaarbasis bedraagt 14%, maar ten opzichte van vorige maand meldt Facebook zelf geen stijging meer. De blogplatformen groeien nog steeds, elk met een eigen groeiritme, variërende tussen 0% en 27%. De groei van Netlog is opnieuw stilgevallen, op jaarbasis is er nog een groei van 23%, een groei die vertekend wordt door een plotse stijging enkele maanden terug. Netlog zegt zelf over 4 miljoen Nederlandstalige leden te beschikken.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van maart 2011 tot maart 2012.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, ondertussen wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 20.202 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 123.150 blogs, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.929.118 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 956.218 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.107.549 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.860 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken
- Linkedin Jobs : 1.006 jobs in Belgium, een stijging van 22% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 12de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, onder Duitsland en net boven Argentinië.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De Linkedin members en groepen gaan in gestaag stijgende lijn, net als de jobs. Voor Linkedin events zijn er al enkele maanden geen cijfers meer beschikbaar.En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.Netlog
- Netlog : 4.006.340 NL leden, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

Na de plotse sprong van het aantal NL leden van meer dan 500.000 enkele maanden terug blijft het aantal NL leden zeer stabiel.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.Facebook
- Facebook : 4.513.940 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.513.940 Belgium Country Audience, hetzelfde cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.513.940, nogmaals hetzelfde cijfer van Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 33ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Zuid Korea en wordt gevolgd door Portugal.

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden ook grafisch voorgesteld. Het afnemen van de groei wordt duidelijk op deze grafiek.Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor januari 2012 waren er 1.245.977 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. De cijfers van dns.be geven nog steeds een zeer stabiele groei aan.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. Vorige maand kon u op dit blog vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012).Google Plus
Op veel sites kan je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu is er daar nog maar één site van over. Een tweede site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 46.243 Google+ users, voor de eerste keer sinds oktober 2011 een aangepast cijfer, een stijging van 87% ten opzichte van het vorige cijfer
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 11de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Zweden en voor Ukraïne. Voor België wordt deze maand het cijfer 2.3 vermeld (vorige maand was het 2,5), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er nog bijkomende sites op komst zijn waar het aantal Google Plus accounts per land zal beschikbaar komen.

Flickr
- Belgium group : 4.854 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.597.827 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.455.585 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 51% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.Picasa
- België : 180.027 foto's in Community photos, status quo ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 167.754 foto's in Community photos, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 244.663 foto's in Community photos, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Na verschillende maanden met telkens een lichte daling is er opnieuw een lichte stijging.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 128.000, een onrealistische stijging van 364% ten opzichte van vorige maand, een nog meer onrealistische stijging van 1096% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 240.000, een onrealistische stijging van 623% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 52% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 621.000, een onrealistische stijging van 835% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is zeer onregelmatig. Het zag er de afgelopen maanden naar uit dat er enige beterschap was, maar dat is deze maand nogmaals ontkracht, daarvoor zijn de schommelingen weer veel te groot.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.971, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 336% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 3.868, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 72% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 11.849, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 84% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo steeds een consistente opwaartse trend te zien. De zoekterm België sprong er enkele maanden terug plots bovenuit. Deze plotse stijging was duidelijk geen tijdelijke anomalie.Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 4.234, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 32.578, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 12.105, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar

De groei lijkt op basis van de voorbije maanden stabiel te zijn (enkele procenten per maand). De groei is in ieder geval minder groot in vergelijking met YouTube en Vimeo. De drie indicatoren geven een zeer gelijklopend beeld, ze vallen zo goed als samen op de grafiek.Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 354, status quo ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 1.154, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 29.094, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Related Posts with Thumbnails