B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 juli 2012

Twitter Customer Care

Meer en meer organisaties zetten de stap om ook customer care diensten via Twitter te verlenen. Deze organisaties pakken daar vaak mee uit, als een promotie-argument. Op de site van de VREG kan je bijvoorbeeld vernemen welke elektriciteitsleveranciers via Twitter actief zijn. Bij de bedrijven die diensten verlenen via Twitter kan je bijvoorbeeld elektriciteitsleveranciers vinden, alsook financiële instellingen en telecombedrijven.

Vermits vrij eenvoudig kan nagaan worden met welk tool Twitter berichten gepubliceerd werden, kan je makkelijk een idee krijgen met welke social media monitoring / customer care tools deze bedrijven werken. Hieronder kan u enkele voorbeelden vinden van telkens drie bedrijven per sector.

Electrabel maakt gebruik van Radian6, zoals blijkt uit deze tweetEssent maakt gebruik van OBI4WAN, zoals blijkt uit deze tweetLampiris reageert via de web-interface van Twitter, zoals blijkt uit deze tweetBelgacom reageert via Hootsuite, zoals blijkt uit deze tweetMobistar maakt gebruik van Engagor, zoals blijkt uit deze tweetTelenet reageert via Tweetdeck, zoals blijkt uit deze tweetBNP Paribas Fortis maakt gebruik van SynthesioUnity, zoals blijkt uit deze tweetING België maakt gebruik van Radian6, zoals blijkt uit deze tweetKBC maakt gebruik van Engagor, zoals blijkt uit deze tweetEn van welk tool maakt uw bedrijf gebruik voor customer care via Twitter ?

14 juli 2012

Boetes

De afgelopen dagen heb ik verschillende keren vertoefd op de Belgische snelwegen buiten de klassieke filemomenten. Het viel mij op dat op de linkerstrook verschillende bestuurders te vinden waren die om het voorzichtig uit te drukken een ietsie pietsie te snel reden. Daar waren natuurlijk enkele tweewielers bij (weliswaar in gemotoriseerde vorm). Maar waar ik even wil bij stilstaan zijn toch de voertuigen op vier wielen. Het viel namelijk op dat vele van deze "snelle" wagens van Duitse makelij (of zeker ontwerp) waren.

De eco-belastingen zijn indertijd ingevoerd met als doel op termijn niets op te brengen. Er werden immers extra belastingen opgelegd op zaken die de consumenten op een makkelijke (en meer milieuvriendelijke) manier konden vermijden.

Vandaar mijn voorstel. Misschien moet het idee onderzocht worden om snelheidsboetes te koppelen aan de waarde van de wagen. Van iemand die zich een dure wagen kan veroorloven, kan verondersteld worden dat die duurdere boete er ook nog af kan. Overigens hoeven de bestuurders van alle wagens - met inbegrip van de duurdere - zich toch allemaal aan de snelheidsbeperkingen te houden. Een goede chauffeur hoeft dus niets te vrezen van deze hogere boetes. En zij die toch te snel rijden, zullen de staatskas een beetje meer spijzen ...

10 juli 2012

Meest invloedrijke Belgische journalisten op Twitter

Het communicatiebureau Finn heeft deze week een rangschikking gepubliceerd van de meest invloedrijke Belgische journalisten op Twitter : "The top 100 most influential Belgian journalists on Twitter 2012".

Het opstellen van een dergelijke rangschikking is een hele opdracht, waar ongetwijfeld heel wat tijd ingestoken werd. Naast de lijst van nu al meer dan 100 journalisten zijn er ook verschillende waardevolle opmerkingen over het fenomeen "journalisten op Twitter".

Maar er kunnen toch wel enkele kanttekeningen geplaatst worden bij het bericht en de gehanteerde werkwijze.

Waarom moet een uitvoerig onderzoek over Belgische journalisten in het Engels gepubliceerd worden ? Is dit het advies dat het communicatiebureau Finn ons wil geven ? Als het gaat over iets wat Belgen aangaat, waar zowel Nederlandstalige als Franstalige journalisten besproken worden, dan moeten we maar overschakelen naar het "neutrale" Engels ? Zou een bericht in het Nederlands en één in het Frans niet meer gepast geweest zijn ?

De lijst van invloedrijke Belgische journalisten op Twitter wordt volgens het onderzoek van Finn aangevoerd door Peter Vandermeersch, inderdaad Belg en op dit ogenblik hoofdredacteur van het Nederlandse NRC. In de lijst vind ik geen enkele Duitstalige journalisten terug. Ik ben er zelf niet naar op zoek gegaan, maar het lijkt mij aannemelijk dat er toch enkele Duitstalige Belgische journalisten op Twitter moeten te vinden zijn. Maar deze zullen ongetwijfeld niet de top 100 halen. De mate waarin een journalist invloedrijk is moet in zijn context bekeken worden. Peter Vandermeersch zal ongetwijfeld invloedrijk zijn in Nederland. De mogelijke Duitstalige Belgische journalisten kunnen misschien veel invloedrijker zijn in het Duitstalige landsgedeelte. Invloed moet mijns inziens binnen een populatie, een context geplaatst worden. Nu ontbreekt die context volledig. Het enige wat de opgenomen personen gemeenschappelijk hebben, is dat ze journalist zijn. Uit het onderzoek is niet duidelijk wat het criterium is om opgenomen te worden, moeten de opgenomen personen beschikken over een beroepskaart ?

Robin Wauters, een Belg die lange tijd voor de Amerikaanse website Techcrunch schreef en nu actief is voor The Next Web ontbreekt in de lijst van Finn. Robin Wauters is als blogger zeer actief begaan met het webgebeuren. Of hij formeel journalist is, weet ik niet, maar vermits sommige personen die in de lijst opgenomen zijn ook "blogger" zijn of voor een ICT-publicatie werken, zou Robin Wauters misschien wel moeten opgenomen worden. Het bijkomende probleem is dat Robin Wauters een zeer grote internationale bekendheid geniet (en bijgevolg een hoge Klout score, het criterium gehanteerd door Finn). Robin Wauters kan moeilijk vergeleken worden met de opgenomen journalisten. Het lijkt mij evenmin correct Peter Vandermeersch te vergelijken met de andere Belgische journalisten. Peter Vandermeersch moet vergeleken worden met Nederlandse journalisten, dit zou een meer correct beeld opleveren. De contexten van Robin Wauters en Peter Vandermeersch komen niet overeen met die van de meeste overige opgenomen journalisten.

Mijn belangrijkste punt van kritiek op de lijst van Finn is het criterium dat gehanteerd wordt, een uitgezuiverde Klout score. Klout is een Amerikaans bedrijf dat een algoritme opgesteld heeft om de "invloed" van een persoon actief op sociaalnetwerksites te meten. Hoe het algoritme in elkaar zit wordt niet vrijgegeven, wat het tot onderwerp van diverse speculaties maakt. In het onderzoek van Finn is geprobeerd de bekomen Klout score te "zuiveren", zodat enkel de Twitter-component aan bod zou komen. De Klout score heeft geen enkele wetenschappelijke waarde, bovendien is het bekend dat met eenvoudige truken de waarde kan beïnvloed worden. Ik wil zeker de opgenomen journalisten noch de medewerkers van Finn van dergelijke truken beschuldigen, maar als je een rangschikking publiceert moet je er zeker van zijn dat de meetlat die gehanteerd wordt boven alle wetenschappelijke twijfel staat. De Klout score varieert ook sterk van dag tot dag. Het zou best kunnen dat door de vakantieperiode sommige journalisten door tijdelijke inactiviteit een minder hoge plaats zouden bekomen in de Finn-lijst.

In plaats van de cijfermatige rangschikking op basis van een dubieus algoritme, lijkt een kwalitatieve benadering, die ook in het bericht aan bod komt, veel waardevoller. Als er dan toch cijfertjes moeten gehanteerd worden, dan zou ik eerder gaan voor indicatoren zoals aantal tweets, followers, following en allerlei mogelijke combinaties van deze objectieve en algemeen toegankelijke indicatoren rechtstreeks bescchikbaar in Twitter. Heeft u overigens al een geprobeerd een Klout score van een Twitter account op te vragen, zonder zelf aangemeld te zijn in Klout ? Gelukkig is er de lijst "Belgian influencers on Klout".

Parkeren in Brussel

Parkeren in Brussel is geen evidente zaak. Je kan overwegen een betaalparking op te zoeken. Maar niet in elke buurt is er een betaalparking in de buurt en bovendien zo'n betaalparking vraagt dat je betaalt. Wat zijn de alternatieven die je kan toepassen om je wagen toch te parkeren ? Een lijstje opgesteld op basis van eigen observaties.

Garages
Je kan overwegen je wagen voor een garagepoort of een inrit van een garage te parkeren. De persoon die de garage gebruikt moet dan maar even wachten, of hij/zij had zijn wagen er maar zelf voor moeten parkeren.

Gereserveerde plaatsen
Waarom moeten gereserveerde plaatsen (voor CD-nummerplaathouders, gehandicapten, ...) zo vaak onbenut blijven ? Parkeerplaatsen voorzien voor politie moet je misschien best vermijden.

Bushaltes
Waarom moet een bus eigen ruimte krijgen ? Bussen kunnen toch gewoon op de weg blijven en dan kunnen wagens geparkeerd worden op de ruimte die nu voorzien is voor bushaltes.

Hoeken
In Brussel zijn spijtig genoeg een heleboel straathoeken afgezoomd met paaltjes. Parkeren op het voetpad lukt dus niet meer. Maar waarom zou je niet overwegen om voor de paaltjes te parkeren ?

Voetpaden
In Sint-Joost mag je 's nachts je wagen op het voetpad parkeren. Maar waarom zou je tot 's nacht wachten ? En waarom zou je dit privilege niet uitbreiden naar andere Brusselse gemeenten ?

Dubbel
Als de straat breed genoeg is, is dubbel parkeren een optie je kan overwegen. Dat de verkeerscirculatie daardoor mogelijks belemmerd wordt is ietes waar je zelf geen last van zal hebben.

Fietspaden
In sommige Brusselse straten vind je zelfs fietspaden. In enkelrichtingstraten kan je als fietser soms ook in de tegenrichting fietsen. Je kan ook zoals andere wagenbezitters je voorgegaan zijn, je wagen ook op deze fietspaden achterlaten.

Laad- en loszones
In de buurt van sommige winkels zijn er laad- en loszones. Waarom zouden vrachtwagens daar privileges krijgen ? De boodschap is bijgevolg, parkeer er je eigen wagen ook, zeker buiten de openingsuren van de winkels.

Gearceerde zones
Sommige Brusselse gemeenten hebben er niet beter op gevonden sommige zones met witte verf te voorzien. Het is toch zonde deze plaatsen waar met een klein beetje moeite vaak wel kan geparkeerd worden niet te benutten.


Al deze tips zijn op eigen risico. Maar misschien moet je toch maar eens overwegen een ander vervoersmiddel te kiezen zoals de fiets of het openbaar vervoer.

03 juli 2012

Pinfluence

Het kon natuurlijk niet uitblijven. Nu dat Pinterest aan populariteit wint, komen er allerlei sites die "iets" doen met de inhoud van Pinterest. Via Pinpuff kan je de Pinfluence score berekenen.


Je voert de naam van de Pinterest gebruiker is waarvoor je de Pinfluence score wil bepalen (je eigen score of die van een andere gebruiker ...). Je krijgt eerst een pagina met een cijfer. Vervolgens kan je nog het detail bekijken. Dit detail ziet er voor mijn Pinterest account nog niet fantastisch uit, want tot nu toe score nul.


Gelukkig zijn er andere Belgische Pinterest gebruikers die beter scoren. Van de 50 Belgische bedrijven en organisaties die ik onlangs samengebracht heb ik een Pinterest board (From Belgium) heb ik de scores bepaald. Visitflanders kwam daar naar boven als de hoogst scorende met Pinfluence score 45.


En bent u tevreden over de Pinfluence score voor uw eigen Pinterest account of de account van uw bedrijf ?

02 juli 2012

Belgian Social Media Monitor - juli 2012

Exact drie jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin juli 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (juni 2012) en van vorig jaar (juli 2011).

Linkedin is als sterkst groeiende sociaalnetwerksite in België voorbij gestoken door het blogplatform bloggen.be. Linkedin heeft een net iets lagere groei van 35% op jaarbasis. Facebook blijft veruit de grootste sociaal netwerksite in België, met reeds 4,7 miljoen geregistreerde accounts. De groei op jaarbasis daalt maand na maand, nu bedraagt de groei op jaarbasis nog 11%. De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld, bloggen.be stijgt sterk, andere stijgen veel minder of dalen zelfs lichtjes. Netlog laat net als de voorbije maanden een vlak patroon zien, Netlog is niet meer in staat nieuwe leden aan te trekken. Netlog zegt zelf nog steeds over 4 miljoen Nederlandstalige leden te beschikken, maar over de activiteitsgraad van deze leden is er helemaal geen info.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van juli 2011 tot juli 2012.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, ondertussen wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 20.663 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 138.348 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.874.042 blogs, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.004.997 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.198.845 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een groei van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.962 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken
- Linkedin Jobs : 990 jobs in Belgium, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor Turkije. Volgens Zoomsphere staat België op de 22ste plaats wat betreft het aantal Linkedin profielen per land, achter de Filippijnen en voor de Verenigde Arabische Emiraten.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.Netlog
- Netlog : 4.006.681 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar

Na de plotse sprong van het aantal NL leden van meer dan 500.000 in december 2011 blijft het aantal NL leden zeer stabiel. Er komen bijgevolg geen nieuwe leden meer bij.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.Facebook
- Facebook : 4.713.260 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.711.520 Belgium Country Audience, iets minder dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.711.500, nog iets minder dan het cijfer van Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 35ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Roemenië en wordt gevolgd door Ecuador.

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden ook grafisch voorgesteld.Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor juni 2012 waren er 1.302.338 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar. De cijfers van dns.be geven een zeer stabiele groei aan.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. Vorige maand kon u op dit blog vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012).Google Plus
Op veel sites kan je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu zijn er nog twee sites met info over het aantal gebruikers per land. Een bijkomende site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 46.243 Google+ users, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand
- Google+ Demographics for Belgium : 363.567 Google+ users, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Ukraïne en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 2.1 vermeld (hetzelfde als vorige maand), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 62,3 miljoen blogs en 26,3 miljard posts. Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 24ste plaats, net na Polen en vlak voor Zweden.

Flickr
- Belgium group : 4.987 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.696.552 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.556.795 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.Picasa
- België : 171.278 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 158.723 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 230.787 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Het lijkt mij bizar dat er een consistente dalende trend is, wat mij enigszins bizar lijkt, er worden toch elke maand nieuwe foto's genomen.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 69.600, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 668% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 97.700, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 334% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 419.000, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is zeer onregelmatig.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.053, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 4.302, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 53% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 13.600, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 67% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo steeds een consistente opwaartse trend te zien.Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.429, een daling van 68% ten opzichte van vorige maand, een daling van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 34.892, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 14.864, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar

De groei lijkt op basis van de voorbije maanden stabiel te zijn (enkele procenten per maand), althans voor Belgique en Belgium. De groei is in ieder geval minder groot in vergelijking met YouTube en Vimeo. Voor de zoekterm België is er een zeer plotse daling, waarvoor geen duidelijke verklaring is.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 14de plaats komen de afgelopen maand, achter Mexico en voor Vietnam. De rangschikking wordt overigens aangevoerd door Frankrijk en de Verenigde Staten op de 2de plaats.

Vanaf deze maand geven de drie indicatoren een afwijkend beeld, waar ze vroeger zo goed als samen vielen op de grafiek.Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 385, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 1.293, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 32.523, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.

Het bezoek aan slideshare.net wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België pas op de 39ste plaats komen de afgelopen maand, achter Uruguay en voor Panama. De rangschikking wordt overigens aangevoerd door Brazilië, Mexico, met de Verenigde Staten pas op de 3de plaats.Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin juli 18.643.279 "registered users on Pinterest". Hoeveel Belgen er daar bij waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,6% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten. Spijtig genoeg zijn er een heleboel interessante sites die (nog) geen informatie vrijgeven over het gebruik in België : Foursquare, Pinterest, Twoo om er maar enkele te noemen ...

01 juli 2012

Pinterest in België

In een eerder blogbericht heb ik aandacht besteed aan de vraag of banken nu op Pinterest moeten aanwezig zijn of niet. Tot nu toe heb ik nog maar twee Belgische banken op Pinterest teruggevonden : Belfius en ING België.

Ik ben nu nog een stapje verder gegaan. Ik heb een board (From Belgium) aangemaakt met op dit ogenblik 50 logo's van Belgische bedrijven en organisaties die aanwezig zijn op Pinterest. Dit board is zeker niet volledig, er zullen ongetwijfeld nog een heel pak meer Belgische bedrijven en organisaties op Pinterest aanwezig zijn. De collectie die er nu al is, toont een grote variatie. Er zijn zowel Pinterest account van non-profit organisaties (Amnesty, Greepeace), een syndicaat, enkele webshops, een heleboel tijdschriften, twee banken, enkele toerismefederaties, communicatiebureau's, een luchthaven, een luchtvaartmaatschappij, ... U kan de volledige collectie ontdekken via From Belgium.


Als u van mening bent dat bepaalde Pinterest accounts aan deze collectie moeten toegevoegd worden, laat het mij weeten via de bedenkingen hieronder.

Misschien nog een kleine opmerking naar beheerders van websites. Ik heb ervaren dat logo's van bedrijven en organisaties vaak niet "pinbaar" zijn vanop de site zelf. Sommige sites voorzien een rubriek "over ons", vaak met persberichten en info over het bedrijf. In uitzonderlijke gevallen kan je daar ook de bedrijfslogo's terugvinden, maar spijtig genoeg niet altijd. Indien het bedrijf of de organisatie een Twitter account hanteert, lukt het daar gelukkig wel het logo te pinnen. Het logo van de Facebook page is niet "pinbaar". Het alternatief is het logo te downloaden en vervolgens manueel op te laden in Pinterest.

Related Posts with Thumbnails