B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 juli 2012

Belgian Social Media Monitor - juli 2012

Exact drie jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin juli 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (juni 2012) en van vorig jaar (juli 2011).

Linkedin is als sterkst groeiende sociaalnetwerksite in België voorbij gestoken door het blogplatform bloggen.be. Linkedin heeft een net iets lagere groei van 35% op jaarbasis. Facebook blijft veruit de grootste sociaal netwerksite in België, met reeds 4,7 miljoen geregistreerde accounts. De groei op jaarbasis daalt maand na maand, nu bedraagt de groei op jaarbasis nog 11%. De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld, bloggen.be stijgt sterk, andere stijgen veel minder of dalen zelfs lichtjes. Netlog laat net als de voorbije maanden een vlak patroon zien, Netlog is niet meer in staat nieuwe leden aan te trekken. Netlog zegt zelf nog steeds over 4 miljoen Nederlandstalige leden te beschikken, maar over de activiteitsgraad van deze leden is er helemaal geen info.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van juli 2011 tot juli 2012.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, ondertussen wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 20.663 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 138.348 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.874.042 blogs, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.004.997 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.198.845 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een groei van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.962 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken
- Linkedin Jobs : 990 jobs in Belgium, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor Turkije. Volgens Zoomsphere staat België op de 22ste plaats wat betreft het aantal Linkedin profielen per land, achter de Filippijnen en voor de Verenigde Arabische Emiraten.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.Netlog
- Netlog : 4.006.681 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar

Na de plotse sprong van het aantal NL leden van meer dan 500.000 in december 2011 blijft het aantal NL leden zeer stabiel. Er komen bijgevolg geen nieuwe leden meer bij.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.Facebook
- Facebook : 4.713.260 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.711.520 Belgium Country Audience, iets minder dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.711.500, nog iets minder dan het cijfer van Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 35ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Roemenië en wordt gevolgd door Ecuador.

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden ook grafisch voorgesteld.Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor juni 2012 waren er 1.302.338 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar. De cijfers van dns.be geven een zeer stabiele groei aan.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. Vorige maand kon u op dit blog vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012).Google Plus
Op veel sites kan je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu zijn er nog twee sites met info over het aantal gebruikers per land. Een bijkomende site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 46.243 Google+ users, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand
- Google+ Demographics for Belgium : 363.567 Google+ users, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Ukraïne en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 2.1 vermeld (hetzelfde als vorige maand), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 62,3 miljoen blogs en 26,3 miljard posts. Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 24ste plaats, net na Polen en vlak voor Zweden.

Flickr
- Belgium group : 4.987 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.696.552 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.556.795 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.Picasa
- België : 171.278 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 158.723 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 230.787 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Het lijkt mij bizar dat er een consistente dalende trend is, wat mij enigszins bizar lijkt, er worden toch elke maand nieuwe foto's genomen.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 69.600, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 668% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 97.700, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 334% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 419.000, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is zeer onregelmatig.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.053, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 4.302, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 53% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 13.600, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 67% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo steeds een consistente opwaartse trend te zien.Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.429, een daling van 68% ten opzichte van vorige maand, een daling van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 34.892, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 14.864, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar

De groei lijkt op basis van de voorbije maanden stabiel te zijn (enkele procenten per maand), althans voor Belgique en Belgium. De groei is in ieder geval minder groot in vergelijking met YouTube en Vimeo. Voor de zoekterm België is er een zeer plotse daling, waarvoor geen duidelijke verklaring is.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 14de plaats komen de afgelopen maand, achter Mexico en voor Vietnam. De rangschikking wordt overigens aangevoerd door Frankrijk en de Verenigde Staten op de 2de plaats.

Vanaf deze maand geven de drie indicatoren een afwijkend beeld, waar ze vroeger zo goed als samen vielen op de grafiek.Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 385, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 1.293, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 32.523, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.

Het bezoek aan slideshare.net wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België pas op de 39ste plaats komen de afgelopen maand, achter Uruguay en voor Panama. De rangschikking wordt overigens aangevoerd door Brazilië, Mexico, met de Verenigde Staten pas op de 3de plaats.Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin juli 18.643.279 "registered users on Pinterest". Hoeveel Belgen er daar bij waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,6% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten. Spijtig genoeg zijn er een heleboel interessante sites die (nog) geen informatie vrijgeven over het gebruik in België : Foursquare, Pinterest, Twoo om er maar enkele te noemen ...

Related Posts with Thumbnails