B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 juli 2012

Meest invloedrijke Belgische journalisten op Twitter

Het communicatiebureau Finn heeft deze week een rangschikking gepubliceerd van de meest invloedrijke Belgische journalisten op Twitter : "The top 100 most influential Belgian journalists on Twitter 2012".

Het opstellen van een dergelijke rangschikking is een hele opdracht, waar ongetwijfeld heel wat tijd ingestoken werd. Naast de lijst van nu al meer dan 100 journalisten zijn er ook verschillende waardevolle opmerkingen over het fenomeen "journalisten op Twitter".

Maar er kunnen toch wel enkele kanttekeningen geplaatst worden bij het bericht en de gehanteerde werkwijze.

Waarom moet een uitvoerig onderzoek over Belgische journalisten in het Engels gepubliceerd worden ? Is dit het advies dat het communicatiebureau Finn ons wil geven ? Als het gaat over iets wat Belgen aangaat, waar zowel Nederlandstalige als Franstalige journalisten besproken worden, dan moeten we maar overschakelen naar het "neutrale" Engels ? Zou een bericht in het Nederlands en één in het Frans niet meer gepast geweest zijn ?

De lijst van invloedrijke Belgische journalisten op Twitter wordt volgens het onderzoek van Finn aangevoerd door Peter Vandermeersch, inderdaad Belg en op dit ogenblik hoofdredacteur van het Nederlandse NRC. In de lijst vind ik geen enkele Duitstalige journalisten terug. Ik ben er zelf niet naar op zoek gegaan, maar het lijkt mij aannemelijk dat er toch enkele Duitstalige Belgische journalisten op Twitter moeten te vinden zijn. Maar deze zullen ongetwijfeld niet de top 100 halen. De mate waarin een journalist invloedrijk is moet in zijn context bekeken worden. Peter Vandermeersch zal ongetwijfeld invloedrijk zijn in Nederland. De mogelijke Duitstalige Belgische journalisten kunnen misschien veel invloedrijker zijn in het Duitstalige landsgedeelte. Invloed moet mijns inziens binnen een populatie, een context geplaatst worden. Nu ontbreekt die context volledig. Het enige wat de opgenomen personen gemeenschappelijk hebben, is dat ze journalist zijn. Uit het onderzoek is niet duidelijk wat het criterium is om opgenomen te worden, moeten de opgenomen personen beschikken over een beroepskaart ?

Robin Wauters, een Belg die lange tijd voor de Amerikaanse website Techcrunch schreef en nu actief is voor The Next Web ontbreekt in de lijst van Finn. Robin Wauters is als blogger zeer actief begaan met het webgebeuren. Of hij formeel journalist is, weet ik niet, maar vermits sommige personen die in de lijst opgenomen zijn ook "blogger" zijn of voor een ICT-publicatie werken, zou Robin Wauters misschien wel moeten opgenomen worden. Het bijkomende probleem is dat Robin Wauters een zeer grote internationale bekendheid geniet (en bijgevolg een hoge Klout score, het criterium gehanteerd door Finn). Robin Wauters kan moeilijk vergeleken worden met de opgenomen journalisten. Het lijkt mij evenmin correct Peter Vandermeersch te vergelijken met de andere Belgische journalisten. Peter Vandermeersch moet vergeleken worden met Nederlandse journalisten, dit zou een meer correct beeld opleveren. De contexten van Robin Wauters en Peter Vandermeersch komen niet overeen met die van de meeste overige opgenomen journalisten.

Mijn belangrijkste punt van kritiek op de lijst van Finn is het criterium dat gehanteerd wordt, een uitgezuiverde Klout score. Klout is een Amerikaans bedrijf dat een algoritme opgesteld heeft om de "invloed" van een persoon actief op sociaalnetwerksites te meten. Hoe het algoritme in elkaar zit wordt niet vrijgegeven, wat het tot onderwerp van diverse speculaties maakt. In het onderzoek van Finn is geprobeerd de bekomen Klout score te "zuiveren", zodat enkel de Twitter-component aan bod zou komen. De Klout score heeft geen enkele wetenschappelijke waarde, bovendien is het bekend dat met eenvoudige truken de waarde kan beïnvloed worden. Ik wil zeker de opgenomen journalisten noch de medewerkers van Finn van dergelijke truken beschuldigen, maar als je een rangschikking publiceert moet je er zeker van zijn dat de meetlat die gehanteerd wordt boven alle wetenschappelijke twijfel staat. De Klout score varieert ook sterk van dag tot dag. Het zou best kunnen dat door de vakantieperiode sommige journalisten door tijdelijke inactiviteit een minder hoge plaats zouden bekomen in de Finn-lijst.

In plaats van de cijfermatige rangschikking op basis van een dubieus algoritme, lijkt een kwalitatieve benadering, die ook in het bericht aan bod komt, veel waardevoller. Als er dan toch cijfertjes moeten gehanteerd worden, dan zou ik eerder gaan voor indicatoren zoals aantal tweets, followers, following en allerlei mogelijke combinaties van deze objectieve en algemeen toegankelijke indicatoren rechtstreeks bescchikbaar in Twitter. Heeft u overigens al een geprobeerd een Klout score van een Twitter account op te vragen, zonder zelf aangemeld te zijn in Klout ? Gelukkig is er de lijst "Belgian influencers on Klout".

3 Bedenking(en) :
Anonymous Kristien Vermoesen had op 10 juli, 2012 23:09, de volgende bedenking ...

Beste Bruno,

goeie punten, waar ik het vrijwel allemaal mee eens ben :)

Zoals ik schrijf in de eerste paragraaf van de blog: onze blog ìs vooral een kwalitatief onderzoek. Ik werk een paar weken aan die lijst: nieuwe mensen toevoegen, vergelijken met vorig jaar, zoeken naar manieren om de "zuivere" Twitterscore eruit te vissen (op een manier die geen master in de computerwetenschappen vergt) enzovoorts. Gaandeweg vorm ik me een beeld van gelijkenissen, verschillen, trends die er vorig jaar niet of embryonaal waren. Daarom is die lijst ook nuttig (voor mezelf). Je ziet wellicht dat de lijst helemaal onderaan staat, na een zéér lange blog post waarin ik probeer om een aantal trends over journalistiek en Twitter te ontwaren.

Waarom staat @robinwauters er niet tussen en waarom @pvdmeersch wel: fair point. Al zou @robinwauters op deze lijst nog meer een buitenbeentje zijn dan Vandermeersch, volgens mij. Je kan over die keuze - en andere - lang discussiëren, wat ik gisteren met sommige mensen ook gedaan heb op Twitter :)

Over de methode. Op Klout is het laatste jaar (terecht) veel kritiek gekomen, waar ik ook op inga in het artikel. Eén van de kritieken is dat de score te vaak verandert, om mensen te dwingen om vaak in te checken of zeer actief te zijn.

Ik ben zelf niet helemaal tevreden met de correctie die we hebben uitgevoerd, omdat ik het gevoel heb dat zware Facebookgebruikers te zwaar gestraft worden. Maar "wetenschappelijk boven verdenking verheven" is helaas onmogelijk. Ik ben wel zeer transparant over de gebruikte methode, en over de tekortkomingen van die methode. Veel meer kan ik niet doen, tenzij niét over het onderwerp schrijven, maar dat is nu eenmaal het harde lot van de blogger: die server moet vol.

Waarom in het Engels? Ik blog over PR en marketing, en ik doe dat soms in het Nederlands (wat dan vaak vertaald wordt naar het Frans) en soms in het Engels, en dan beschouwen we dat idd als 'taalneutraal'. Met dit soort blog hoop ik een iets ruimer publiek te bereiken dan alleen een Belgisch (Frans- of Nederlandstalig). Omdat ik denk dat de observaties over media en Twitter ook internationaal opgaan.

 
Blogger Bruno Peeters had op 11 juli, 2012 10:33, de volgende bedenking ...

Hallo Kristien,

bedankt voor je feedback. Zoals je stelt zijn de kwalitatieve opmerkingen belangrijker, maar nadien (op de klassieke nieuwssites) was wel de hoofdboodschap wie bovenaan de lijst stond en wie op welke plaats.

In het bericht ben ik nog niet ingegaan op het begrip invloedrijk. Is met de nieuwe versie van de lijst nu een hitlist samengesteld van twitter accounts die moeten getarget worden van zodra een persoon of een bedrijf iets in het nieuws wil krijgen ? Een ander verschijnsel is dat de personen die de lijst aanvoeren op korte termijn vermoedelijk een heleboel extra followers krijgen, zodat ze nog meer "invloedrijk" worden ...

 
Anonymous Andrew Vassallo had op 11 juli, 2012 10:40, de volgende bedenking ...

Persoonlijk vind ik Robin Wauters veel relevanter dan Vandermeersch, waarvan ik tot voor kort niet eens wist dat hij op twitter zat. En als het over "invloed" gaat dan ben ik ervan overtuigd dat Robin zijn voice net iets verder rijkt op een globaal niveau.

Waar ik me vooral mateloos aan erger is het serieus nemen van Klout, want als er 1 maatstaf is waarop ik me nooit zou baseren is dan weer Klout aangezien daar nu eens niet rekening wordt gehouden met de factor 'relevance'. Klout is een handig excuus geworden voor marketeers & PR om zich te verantwoorden.

Leuke PR oefening alleszins.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails