B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 augustus 2012

Wettunnel

Onlangs reed ik 's avonds via de E19 van Antwerpen naar Brussel. Enkele kilometers voor de verkeerswisselaar van de E19 met de Grote Brusselse Ring, staat er een mobiel bord waarop de boodschap "Wettunnel afgesloten" getoond wordt. Een beetje verder staat er een oranje bord met extra info, een bord dat overigens door het groen in de berm niet zo goed leesbaar is. Vlak voor de verkeerswisselaar, waar er moet gekozen worden voor de binnenring (richting Zaventem) of de buitenring (richting Groot-Bijgaarden) staat er nog een oranje bord waarop het centrum en de Europese wijk met pijlen aangeduid worden (respectievelijk rechtdoor en naar links).

Ik heb vaak de indruk dat de verkeerssignalisatie in België voor een buitenlander die niet vertrouwd is met de lokale verkeerssituatie verwarrend moet zijn. Het voorbeeld van de afgesloten Wettunnel kan hierbij misschien als voorbeeld dienen. Welke boodschap heeft een Nederlander die langs de E19 naar het zuiden rijdt aan de signalisatie ? De Wettunnel ligt niet op het traject van iemand die op de snelwegen blijft, de boodschap is enkel relevant voor personen die het centrum van Brussel induiken. Dit blijkt helemaal niet uit de signalisatie. Indien de Nederlander van de E19 naar de binnenring rijdt (richting Zaventem), dan krijgt hij onmiddellijk een volgend oranje bord dat aanduidt dat de Europese wijk langs de A201 moet bereikt worden (langs de NATO). Dat er daar ook gewerkt wordt staat er wel niet bij, want deze werken brengen immers ook de nodige overlast met zich mee. Als de brave Nederlander op de binnenring blijft, krijgt hij voor de verkeerswisselaar te Sint-Stevens-Woluwe (met de E40 richting Leuven) op het elektronisch signalisatiebord boven de snelweg te lezen dat er werken zijn op de E40 te Kraainem. Moraal van het verhaal. Sommige werken worden wel en andere dan weer niet aangekondigd.

Als alles goed gaat zijn zowel de werken op de E40 te Kraainem als de werken aan de afgesloten Wettunnel achter de rug op 31 augustus. Dan hoeven argeloze Nederlanders die zuidwaarts rijden zich niet meer af te vragen of ze last zouden kunnen ondervinden van de afgesloten Wettunnel. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wegbeheerders toch wel eens beter mogen nadenken hoe ze werken beter zouden kunnen aankondigen, ook bekeken vanuit het standpunt van iemand die helemaal niet vertrouwd is met de lokale verkeerssituatie.

27 augustus 2012

Aandelen

Van enkele bedrijven die zeer actief zijn in het social media domein, zijn de aandelen genoteerd op de beurs. Recent is er heel wat te doen geweest rond de aanzienlijke daling van het Facebook aandeel op de beurs. Verschillende bedrijven zijn Facebook voorgegaan, vaak met wisselende resultaten. Hoe presteren deze aandelen ? Een overzicht in chronologische volgorde (op basis van de lanceringsdatum).

Apple
Het Apple aandeel (Yahoo Finance - Google Finance) maakte zijn opwachting op de beurs op 12 december 1980. De initiële waarde van het aandeel was 22 USD (bron). Vermits het aandeel ondertussen drie keer gesplit is, komt de toenmalige lanceringswaarde nu overeen met 2,75 USD. De slotkoers van het Apple aandeel op de NASDAQ beurs op 24 augustus 2012 bedroeg 663,22 USD. De grafiek hieronder geeft aan dat de steile klim pas ingezet werd in 2009, voordien was het verloop van de koers eerder vlak.Microsoft
Microsoft (Yahoo Finance - Google Finance) kwam op 13 maart 1986 naar de beurs tegen een waarde van 21 USD (bron). Rekening houdende met de verschillende aandelensplits zou die lanceringsprijs overeenkomen met een huidige waarde van 0,10 USD (bron). De slotkoers van het Microsoft aandeel op de NASDAQ beurs op 24 augustus 2012 bedroeg 30,56 USD. De hoogste koers van het Microsoft aandeel was in december 1999, toen het aandeel net geen 60 USD waard was.Yahoo
Het Yahoo aandeel (Yahoo Finance - Google Finance) kwam op 12 april 1996 naar de NASDAQ beurs. Die dag werden er 2,6 miljoen aandelen op de beurs gebracht tegen een oorspronkelijke openingskoers van 13 USD, wat overeenkomst met een waarde van 1,376 USD na de verschillende splits (bron). In december 1999 kende het Yahoo aandeel zijn piek, met noteringen boven de 100 USD. De laatste jaren hebben weinig aandeelhouders weinig plezier beleefd aan het Yahoo aandeel. De slotkoers van het Yahoo aandeel op de NASDAQ beurs op 24 augustus 2012 bedroeg 14,92 USD.Amazon
Amazon (Yahoo Finance - Google Finance) kwam naar de beurs op 15 mei 1997. De eerste notering van het Amazon aandeel bedroeg 18 USD, rekening houdende met de stock splits komt dit neer op 1,50 USD (bron). Sinds 2009 is het aandeel aan een mooie remonte bezig. De slotkoers van het Amazon aandeel op de NASDAQ beurs op 24 augustus 2012 bedroeg 245,74 USD. Het aandeel komt de laatste dagen weer in de buurt van de hoogste waarde voor het aandeel tot nu toe (246,87 USD in oktober 2011).Google
Google (Yahoo Finance - Google Finance) is pas op 19 augustus 2004 naar de beurs getrokken. De lanceringsprijs was 85 USD. De slotkoers van het Google aandeel op de NASDAQ beurs op 24 augustus 2012 bedroeg 678,63 USD, wat in de buurt van het historisch maximum is.Linkedin
Op 19 mei 2011 kwam Linkedin (Yahoo Finance - Google Finance)naar de New York Stock Exchange tegen een waarde van 45 USD (bron). De slotkoers van het Linkedin aandeel op de NYSE beurs op 24 augustus 2012 bedroeg 105,11 USD.Groupon
Groupon (Yahoo Finance - Google Finance) kwam naar NASDAQ op 4 november 2011 tegen 20 USD per aandeel, wat boven de voorziene prijsvork was (bron). De slotkoers van het Groupon aandeel op de NASDAQ beurs op 24 augustus 2012 bedroeg 4,44 USD. Het koersverloop sinds de lancering verloopt min of meer in continu dalende lijn.Zynga
Op 16 december 2011 maakte Zynga (Yahoo Finance - Google Finance) zijn opwachting op de NASDAQ beurs met een initiële waarde van 10 USD. In maar 2012 liep de koers op tot 15 USD. Sindsdien gaat het aandeel echter in dalende lijn. De slotkoers van het Zynga aandeel op de NASDAQ beurs op 24 augustus 2012 bedroeg 3,27 USD.Facebook
(Yahoo Finance - Google Finance)
Dat het Facebook aandeel na de lancering op 17 mei 2012 geen mooi parcours afgelegd heeft is u misschien al bekend. Van de initiële prijs van 38 USD bij de lancering (bron) schoot op 24 augustus 2012 nog maar 19,41 USD over.Zo ziet u maar, sommige aandelen hebben een mooi parcours afgelegd, wat voor enkele andere niet kan gezegd worden. Ik bezit zelf geen enkel van de hierboven vermelde aandelen. Eventuele risico's die u loopt als u één of meerdere van deze aandelen beslist te kopen op basis van de info die hierboven verzameld is, valt volledig bij u.

21 augustus 2012

Kidsdinge

De naam Kidsdinge deed bij mij helemaal geen belletje rinkelen, althans tot enkele dagen terug. Kidsdinge is een Belgische webshop, met een leuk team : Emma, Marie en Mathijs


De reden dat ik met Kidsdinge in aanraking kwam, was hun Pinterest account.


Op het eerste zicht lijkt dit één van de zovele Pinterest accounts van webshops met kinderkleding. Maar als je iets nader toekijkt zie je dat deze Pinterest account al 3.491 pins heeft, wat toch een pak boven het gemiddelde ligt. Maar wat deze Pinterest account nog het meest opmerkelijk maakt is het aantal followers. Zojuist waren dat er maar liefst 366.428. Via Zoomspere kan je bovendien kennismaken met de zeer plotse toename van het aantal followers. De laatste dagen nam het aantal followers dagelijks toe met meer dan 30.000. Niet slecht voor een Nederlandstalige webshop uit Brasschaat.


De Pinterest account van Kidsdinge is met zeer grote voorsprong de meest populaire Belgische Pinterest account. De tweede meest populaire Pinterest account uit België lijkt mij op dit ogenblik seeke te zijn met iets meer dan 15.000 followers. Maar indien u een Belgische Pinterest account met nog meer follwowers zou vinden, mag u mij dit altijd laten weten.

06 augustus 2012

Belgian Social Media Monitor - augustus 2012

Drie jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin augustus 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (juli 2012) en van vorig jaar (augustus 2011).

Linkedin is opnieuw de sterkst groeiende sociaalnetwerksite in België met een groei van 34,1% op jaarbasis. Het blogplatform Bloggen.be groeit ook sterk met 34,0% op jaarbasis. Facebook blijft veruit de grootste sociaal netwerksite in België, met reeds 4,65 miljoen geregistreerde accounts. De groei op jaarbasis daalt maand na maand, nu bedraagt de groei op jaarbasis nog 10%. Bovendien is het aantal accounts volgens Facebook zelf lichtjes gedaald. De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld, bloggen.be stijgt sterk, andere stijgen veel minder of dalen zelfs lichtjes. Netlog laat net als de voorbije maanden een vlak patroon zien, Netlog is niet meer in staat nieuwe leden aan te trekken. Netlog zegt zelf nog steeds over 4 miljoen Nederlandstalige leden te beschikken, maar over de activiteitsgraad van deze leden is er helemaal geen info.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van augustus 2011 tot augustus 2012.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, ondertussen wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 20.745 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 139.567 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.733.959 blogs, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.016.289 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.221.783 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een groei van 34% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.021 groups refering to Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken
- Linkedin Jobs : 956 jobs in Belgium, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor China.

Volgens Zoomsphere staat België op de 22ste plaats wat betreft het aantal Linkedin profielen per land, achter de Filippijnen en voor de Verenigde Arabische Emiraten.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.Facebook
- Facebook : 4.657.360 people who live in Belgium, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.657.720 Belgium Country Audience, iets meer dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.657.360, hetzelfde cijfer als Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 37ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Marokko en wordt gevolgd door Zweden.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.Netlog
- Netlog : 4.007.667 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Na de plotse sprong van het aantal NL leden van meer dan 500.000 in december 2011 blijft het aantal NL leden zeer stabiel. Er komen bijgevolg zo goed als geen nieuwe leden meer bij.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor juli 2012 waren er 1.303.829 geregistreerde .be domeinen, quasi status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. De groei viel de voorbije jaren telkens in de maand juli terug, wat vermoedelijk kan verklaard worden door de vakantiepereiode.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012).Google Plus
Op veel sites kan je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu zijn er nog twee sites met info over het aantal gebruikers per land. Een bijkomende site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 46.243 Google+ users, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand
- Google+ Demographics for Belgium : 363.567 Google+ users, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Ukraïne en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 2.0 vermeld (vorige maand was het 2,1), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 67,3 miljoen blogs en 28,8 miljard posts. Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 28ste plaats, net na Nieuw Zeeland en vlak voor Hongarije.

Flickr
- Belgium group : 5.025 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.724.634 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.618.113 items, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.Picasa
- België : 177.350 foto's in Community photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 163.474 foto's in Community photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 241.700 foto's in Community photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. In juli was er voor het eerst sinds meerdere maand een lichte stijging in het aantal foto's. Zouden de vakantiekiekjes hier iets toe bijdragen ?Youtube
- Youtube videos for Belgie : 65.100, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 119.000, een stijging van 22% ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 470.000, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een daling van 21% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.120, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 45% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 4.395, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 14.100, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 65% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.474, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 35.333, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 15.306, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar

Tot juni 2012 was er zeer stabiele groei voor de drie zoekopdrachten. In juli 2012 was er plots een andere evolutie voor de drie zoekopdrachten. Deze maand lijkt er weer stabilisatie te zijn in de trends.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 16de plaats komen de afgelopen maand, achter Vietnam en voor Australië. De rangschikking wordt sinds deze maand aangevoerd door Verenigde Staten en dus niet meer door Frankrijk.Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 396, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 1.382, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 35.302, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.

Het bezoek aan slideshare.net wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België pas op de 41ste plaats komen de afgelopen maand, achter Zuid-Korea en voor Paraguay. De rangschikking wordt overigens aangevoerd door Brazilië, met de Verenigde Staten pas op de 2de plaats.Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin augustus 20.750.995 "registered users on Pinterest". Hoeveel Belgen er daar bij waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten. Spijtig genoeg zijn er een heleboel interessante sites die (nog) geen informatie vrijgeven over het gebruik in België : Foursquare, Pinterest, Twoo om er maar enkele te noemen ...

02 augustus 2012

Olympische Spelen door social media monitoring tools

De Olympische speleen die nu te Londen plaatsvinden zijn een ideale gelegenheid voor social media monitoring tools om hun waarde bewijzen. Verschillende leveranciers van dergelijke tools hebben pagina's opgezet waarin resultaten van hun monitoring tools getoond worden. Hieronder kan u kennis maken met enkele interesssante pagina's. Omdat de pagina's telkens toch weer iets andere info tonen, is het vergelijken van de getoonde resultaten niet evident. Alle leveranciers hopen natuurlijk door dit visitekaartje dat u overtuigd bent om ook een betalend abonnement op hun diensten te nemen.

Engagor
Engagor, een tool van Belgische origine, biedt het "Socialympics Dashboard" aan.Sysomos
Sysomos, een tool van het Britse Marketwire, biedt het "Marketwire Summer Games Dashboard" aan. Op hun blog hebben we ze ook al enkele berichten gepubliceerd over de monitoring van de pre-olympische social media berichten.Sociagility
Sociagility, een tool dat mij voordien nog niet bekend was, is de maker van "The London 2012 Social Dashboard". De focus van dit dashboard is de prestatie van de sponsors van de Olympische Spelen.SM2
SM2, een tool van SDL (na de overname van Alterian) wordt gebruikt voor het aanmaken van "Brand Races", een alternatief dashboard van de Olympische sponsors (gepubliceerd door Brandrepublic). Opmerkelijk is dat de bedrijven die hoog scoren in het Sociagility dashboard, hier niet dezelfde plaats hebben.Brandwatch
Brandwatch legt ook de focus op bedrijven in hun "Buzz Board". En in dit derde zicht op de bedrijven, staat nogmaals een ander bedrijf bovenaan.Radian6
Van Radian6, een tool van Salesforce, heb ik geen dashboard gevonden. Op hun blog kan je wel verschillende berichten vinden over de olympische social media berichten, bijvoorbeeld de social media crisis waarin NBC en Twitter betrokken waren.Newsdesk
Moreover maakt gebruik van Newsdesk voor analyses, bijvoorbeeld dit plaatje over de prestatie van drie Olympische sponsors.Er zijn nog andere leveranciers van social media monitoring tools die via persberichten bekend maken dat ze de Olympische Spelen monitoren, maar zonder plaatjes erbij. Zonder plaatjes kwamen ze echter niet in aanmerking voor dit overzicht ...

Indien in dit overzicht nog andere dashboards over het social media gebeuren naar aanleiding van de Olympische Spelen ontbreken, laat het mij weten, dan voeg ik ze nadien nog toe.

Related Posts with Thumbnails