B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 december 2012

Brief aan Bert

Geachte heer Anciaux,
Beste Bert,

onze wegen hebben elkaar nog niet gekruist, maar toch moet er iets van mijn hart. Wat u zojuist onder de titel Actieve Belfius. Niet altijd bevorderlijk voor de darmflora! neergeschreven heeft over de Belfius kunstcollectie raakt wal noch kant. Als voormalig minister van cultuur en als verkozene van het volk zou u toch beter moeten weten of beroep moeten doen op beter geïnformeerde personen.

Zoals beschreven in een artikel op Wikipedia is de kunstcollectie van Belfius gevormd door het samenvoegen van drie collecties, die van het Gemeentekrediet, die van Bacob Bank en die van Paribas Bank België. Door het feit dat de Belgische overheid onvoldoende middelen ter beschikking stelde, konden de musea die door de overheid gesubsidieerd worden onvoldoende kunstwerken aankopen. Grote bedrijven zijn als moderne mecenassen in dit gat gesprongen en hebben zich gemanifesteerd als behouders van het erfgoed. Gemeentekrediet koos voor Belgische kunstwerken vanaf 1860 (het ontstaan van het Gemeentekrediet). Bacob verkoos moderne kunst en bij Paribas waren er oude meesters.

"Juridisch lijkt het heel eenvoudig, want door de privatisering van het Gemeentekrediet verdween uiteraard ook het ganse patrimonium, roerend, onroerend en ontroerend, uit het bezit van de gemeenschap."

Het Gemeentekrediet was geen deel van de Belgische staat, het was een naamloze vennootschap waarbij de aandelen in de handen waren van de Belgische steden, gemeenten en provincies.

"Deze gemeenschapsbanken leverden een identieke service als de commerciële instellingen, met een fundamenteel verschil: de winsten gingen voor 100% naar de staat."

De winsten die het Gemeentekrediet maakte gingen niet rechtstreeks naar de Belgische staat. De winsten dienden in eerste instantie om het kapitaal van de bank te versterken. Daarnaast kregen de aandeelhouders (de steden, gemeenten en provincies) dividenden.  Net als elke bedrijf diende het Gemeentekrediet belastingen op de winsten te betalen (die wel rechtstreeks naar de Belgische staat gingen).

Van een privatisering van het Gemeentekrediet is nooit sprake geweest. Bij de oprichting van Dexia werden de aandeelhouders van Gemeentekrediet aandeelhouders van de Gemeentelijke holding die aandelen had in het beursgenoteerde Dexia. De kunstcollectie bleef overigens steeds eigendom van Dexia Bank België, het huidige Belfius.

"De Belgische staat bezit een grote meerderheid aandelen in Belfius."

Alle aandelen van Belfius bank zijn in handen van de Federale Participiatie Maatschappij. Suggereert u dat er andere aandeelhouders zouden zijn ?

"Daarbij zou het verkopen van de onvergelijkbare collectie Belgische kunst tot 200 miljoen euro kunnen opleveren."

In het artikel Deze kunstwerken zijn mijn kinderen in De Standaard dit weekend staat dat de volledige kunstcollectie van Belfius verzekerd is voor 73 miljoen euro. Waar haalt u dan in godsnaam het bedrag van 200 miljoen euro ? Betrouwt u zich als politicus op kwakkels die de ronde doen op Twitter ? In het bericht
Belgische groep kunstverzamelaars wil Belfiuscollectie kopen op brusselnieuws.be was sprake van een groep van investeerders die bereid was 75 miljoen neer te tellen voor de ganse collectie. Ofwel zouden die een ferm koopje doen, ofwel waren die beter geïnformeerd.

Bovendien waar heeft u de informatie dat de ganse collectie door Belfius zou verkocht worden ? Belfius heeft toch gecommuniceerd dat er duidelijke principes vooropgesteld zijn. Belfius wenst de collectie te beperken tot kunstvoorwerpen van Belgische kunstenaars en kunstvoorwerpen die dateren vanaf 1830. In het artikel van De Standaard staat vermeld dat er blijkbaar amper interesse is voor de oudere werken. De oude werken in de collectie komen eigenlijk uit de collectie van Paribas, niet uit de collectie van het Gemeentekrediet. En Paribas was toch helemaal geen staatsbank, deze bank stond indertijd toch eerder aan de kant van het grootkapitaal ...

Heeft u al geïnformeerd hoe het de kunstwerken vergaan is die in handen waren van andere Belgische bedrijven ? Hoe zit het met de kunstwerken van de andere Belgische banken ? Zijn er kunstwerken van de Warandeberg te Brussel naar de hoofdzetel van BNP Paribas verhuisd ? En zijn de kunstwerken van het vroegere BBL al in Nederlandse handen overgegaan en hoeveel zijn er al vertrokken naar onze noorderburen ? En wat met de inboedel van de Generale Maatschappij, Tractebel of Electabel (die nu bij GDF zouden kunnen beland zijn) ? Of de bedrijven die Albert Frère zo goed beheerd heeft dat ze nu in handen zijn van buitenlandse bedrijven ? Heeft er daar zich een transfer van kunstvoorwerpen voorgedaan ? Heeft u dit al zelf onderzocht of door één van uw medewerkers ? Ik weet het niet en ik wil ook helemaal niets insinueren.

"Ten oorlog!"

Als u nu van plan bent ten oorlog te trekken, kies dan de juiste redenen om ten oorlog te gaan en de juiste tegenstanders.

PS Ik werk inderdaad voor Belfius, maar ik ben niet betrokken bij het beheer van de kunstcollectie. Ik schrijf dit bericht volledig in persoonlijke naam.

Related Posts with Thumbnails