B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 januari 2013

Belgian Social Media Monitor - januari 2013

Het nieuwe jaar is een feit, verder in dit bericht kan u kennis maken met de nieuwe verzameling social media cijfertjes voor België. De trends van de afgelopen maanden zetten zich door, wat op zichzelf natuurlijk geen verrassing is. Maar eerst waag ik mij aan enkele voorspellingen voor 2013, sommige daarvan zijn redelijk voorspelbaar. 
  1. Facebook zal in 2013 de kaap van 5 miljoen members in België halen en blijft de grootste sociaalnetwerksite in België.
  2. Facebook zit nog niet aan het plafond in België. De groei van ht aantal members van Facebook zal echter nog lichtjs dalen.
  3. Linkedin zal in 2013 de kaap van 1,5 miljoen members in België halen.
  4. Linkedin zal nog stevig blijven groeien in 2013, in de tweede helft van het jaar zal de groei vertragen.
  5. Van Netlog zullen we in 2013 niet veel meer horen.
  6. Blogs blijven aanwezig, weliswaar minder prominent in vergelijking met sommige andere social media platformen.
  7. Voor sommige social media platformen waarvoor er nu geen cijfers beschikbaar zijn, zullen er alsnog betrouwbare bronnen opduiken. Welke platformen valt nog af te wachten ...
  8. Sommige social media platformen zullen spijtig genoeg stoppen publieke cijfers aan te bieden. Welke platformen valt nog af te wachten ...
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin januari 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (december 2012) en van vorig jaar (januari 2012).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van januari 2012 tot januari 2013.


Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 21.210 blogs, zo goed als status ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 145.802 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.263.520 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.069.314 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar


Linkedin
- Linkedin profiles : 1.381.732 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een groei van 33% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.109 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft zoals aangekondigd in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, het is wachten op een opvolger of alternatief
- Linkedin Jobs : 1.045 jobs in Belgium, een daling van 15% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 74% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Argentinië en voor China.

Tot vorige maand gaf Zoomsphere info over het aantal Linkedin profielen per land. Deze info is nu echter niet meer terug te vinden op de site, de link geeft geen resultaat meer.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. De evolutie per 6 maanden is telkens aangegeven. De groei lijkt zich mooi door te zetten.


Facebook
- Facebook : 4.938.780 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.939.120 Belgium Country Audience, iets meer dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.939.120, iets meer dan het cijfer van Facebook, hetzelfde cijfer als Checkfacebook

Volgens Socialbakers staat België op de 38de plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Zweden en wordt gevolgd door Portugal.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld. De evolutie per 6 maanden is telkens aangegeven. Sinds het najaar van 2011 is de groei significant aan het vertragen.


Netlog
- Netlog : 3.998.324 NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.


Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor december 2012 waren er 1.346.772 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van januari 2012.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België.

FindPeople onPlus - Country Belgium geeft sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Andere bronnen zijn er niet (meer).

CircleCount - Countries (Europe) meldt dat België op de 12de plaats staat in de lijst van Europese landen, vlak na Polen en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 1.9 vermeld (vorige maand was het eveneens 1,9), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.


Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 87,9 miljoen blogs (+6% ten opzichte van vorige maand) en 39,6 miljard posts (+7% ten opzichte van vorige maand). Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden.

Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 26ste plaats, net na Zweden en vlak voor Colombië.


Flickr
- Belgium group : 5.195 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.830.871 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.708.269 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden.


Picasa
- België : 193.587 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 174.816 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 271.717 foto's in Community photos, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's vaak daalt en niet toeneemt zoals bij andere foto-sites.


500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 642 foto's, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 1.037 foto's, een stijging van 10% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 9.757 foto's, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maandYoutube
- Youtube videos for Belgie : 135.000, een daling van 10% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 163.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 27% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 846.000, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden was zeer wispelturig. Na de stabiliteit van de laatste maanden is er opnieuw een lichte opstoot, weliswaar minder uitgesproken dan de pieken de afgelopen jaren.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.399, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 5.171, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 43% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 16.500, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 53% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.


Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.463, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 65% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 31.562, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 12.716, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion lijkt een opkuis ingezet te hebben, het aantal video's lijkt al twee maanden lichtjes tot sterk te dalen.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 15de plaats komen de afgelopen maand, achter Mexico en voor Maleisië.


Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 5.230, een onrealistische stijging van 923% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 1429% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 6.834, een onrealistische stijging van 197% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 2965% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 46.061, een stijging van 19% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 2989% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Nu is er echter een plotse stijging zonder duidelijke verklaring, wat voor onrealistische stijgingen zorgt.


Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.
- België : 6.330 publicaties, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 40.588 publicaties, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 126.604 publicaties, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

De eerste maand was er een sterke stijging, nu lijkt de groei eerder beperkt te zijn tot enkele procenten per maand.


Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin december 2012 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat mer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails