B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

13 juni 2013

Tweets met een staartje

Twee tweets die ik de afgelopen weken op mijn Twitter-account @bvlg gepubliceerd heb, hebben een onverwacht staartje gekregen. Merkwaardig is dat ik met deze twee tweets helemaal niet hoopte of verwachtte dat er op zou gereageerd worden door de betrokken organisaties, toevallig twee overheidsbedrijven.


Het eerste bericht had te maken met een bus van De Lijn die op een kruispunt in Bertem een eigen interpretatie gaf aan de voorrangsregel.
De Lijn vroeg me prompt details van het voorval. Uiteindelijk vroegen ze mijn mailadres.
Een week later kreeg ik een e-mail met een document in bijlage. Blijkbaar zou de betrokken chauffeur aangesproken zijn op zijn rijgedrag.

De tweede tweet dateert van vorige week vrijdag. Ik was onderweg naar een afspraak in het Leuvense en zag een postbode met de fiets.
Ik heb De Post via een Twitter Direct Message laten weten waar ik de betrokken postbode gezien heb. Waarna De Post me bedankte voor de feedback. Of de betrokken postbode effectief aangesproken is voor het niet dragen van zijn fietshelm is niet meegedeeld.
Het is fijn te merken dat zowel De Lijn als De Post Twitter serieus nemen als communicatiekanaal. Beide berichten waren immers geen typische gevallen van webcare, waar een klant een vraag of een opmerking heeft over een concrete dienst van een commercieel bedrijf.

Het lijkt er op dat Twitter de rol van sociale controle zou kunnen overnemen. Vroeger wist een groot deel van een dorp welke frapatsen een postbode allemaal uithaalde (verhalen die vermoedelijk niet tot de postmeester gingen ...). Door het wegvallen van de "oude" sociale controle (voor zover die er al was), is alles veel anoniemer geworden. Ik ken bijvoorbeeld de postbode die de post bedeelt in mijn dorp helemaal niet.

Twitter kan een een "klikkanaal" worden, waar burgers allerlei toestanden kunnen melden, soms terecht en vermoedelijk soms onterecht. Elke kliklijn trekt immers personen aan die vetes willen uitvechten. De beschuldigingen over niet respecteren van voorrang, negeren van rode lichten, roekeloos en onveilig rijgedrag, ... zouden wel eens vals kunnen zijn. Het zou spijtig zijn indien er teveel dergelijke foutieve berichten zouden beginnen te circuleren op Twitter (en andere social media kanalen). Op basis van mijn eigen ervaringen lijkt dit nog niet het geval.

De Lijn en De Post mogen gerust hun aanpak op Twitter verder blijven zetten, het straalt zeker een positief imago uit.

Related Posts with Thumbnails