B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 augustus 2013

Bedrijfsmecenaat

Als u op zoek gaat in Wikipedia naar de betekenis van bedrijfsmecenaat, dan zal u daar zo goed als niets over vinden. De afgelopen maanden waren er twee pogingen om een artikel over bedrijfsmecenaat in de Nederlandstalige Wikipedia te laten opnemen. Beide pogingen werden niet aanvaard door de Wikipedia-incrowd. Ze waren van mening dat deze artikelen niet voldoen aan hun richtlijnen.

Om deze artikelen toch niet verloren te laten gaan, kan u hieronder kennis maken met beide artikelen. Ikzelf heb aanzet gegeven tot het eerste artikel, het tweede artikel is gestart door Michel Vuijlsteke. De argumenten voor verwijdering kan u ook nog terugvinden op de nominatiepagina's : eerste poging en tweede poging.

Ik claim absoluut geen rechten op de onderstaande teksten. Indien er iemand een derde poging wil wagen om bedrijfsmecenaat in Wikipedia te beschrijven, dan mag gerust geput worden uit de tekst hieronder. Het feit dat de tekst reeds via deze blogpost ter beschikking gesteld wordt, mag geen reden zijn voor de Wikipedia-incrowd om inbreuk op de auteursrechten in te roepen (copyvio).


Eerste poging

Bedrijfsmecenaat is ondersteuning door bedrijven van initiatieven van algemeen belang zonder dat hierbij een tegenprestatie of impact op de handelsactiviteiten van het bedrijf verwacht wordt. Deze ondersteuning kan financieel zijn of een andere vorm aannemen (logistiek, diensten, terbeschikking stellen van medewerkers, ...). Bedrijfsmecenaat onderscheidt zich van mecenaat door het feit dat het initiatief uitgaat van een bedrijf en niet van een persoon.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bedrijfsmecenaat kan gesitueerd worden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De bedrijfswereld heeft steeds meer oog voor de maatschappij, en het betrekken van private actoren bij maatschappelijke problemen schenkt beiden een meerwaarde. Tal van bedrijven de laatste jaren stappen ondernomen om in contact te komen met problemen die zich in onze samenleving stellen. Vaak wordt deze MVO-strategie geïntegreerd in de missie en de cultuur van het bedrijf. Mecenaat kan een vorm zijn waarmee een bedrijf MVO concreet maakt. Sommige bedrijven leggen in hun communicatie over mecenaatsinitiatieven expliciet de link naar MVO.

Bedrijfsmecenaat in België
Uit een onderzoek van Ipsos uitgevoerd in 2005 op verzoek van het toenmalige Fortis Foundation Belgium bleek dat zes op de tien Belgische bedrijven geld uitgeven voor het goede doel. Vooral solidariteitsprojecten konden rekenen op steun. Cultuurinitiatieven en wetenschappelijk onderzoek kwamen op de tweede en derde plaats. Slechts weinig bedrijven hadden volgens het onderzoek van 2005 een visie op lange termijn ontwikkeld voor hun mecenaatwerking: maar liefst 8 op 10 bedrijven investeerden in geïsoleerde acties. Een bedrijfsleider op vier bleek zelfs niet in staat om een bedrag te kleven op de eigen mecenaatuitgaven. De grootte van de geïnvesteerde bedragen schommelde jaarlijks tussen gemiddeld 3.000 euro voor een kleine onder neming en 60.000 euro voor een onder neming met meer dan honderd werknemers.

Een tweede onderzoek, uitgevoerd in 2011 door IPSOS in opdracht van Prométhéa, gaf bijkomende info over bedrijfsmecenaat in België. 74% van de Belgische bedrijven deed in 2011 aan mecenaat/sponsoring, wat neerkomt op 15.750 mecenas-bedrijven. De financiële sector is het actiefst met bijna 9 bedrijven op 10. In 2011 werd het bedrag besteed aan bedrijfsmecenaat geschat op 378 miljoen euro.

Voorbeelden van Belgische organisaties actief in bedrijfsmecenaat
Bedrijfsmecenaat.be
In 2010 nam de Fortis Foundation Belgium het initiatief om een mecenaatsite op te richten die verenigingen zou helpen bij het zoeken naar mecenassen en tegelijk de bedrijven met een sociaal mecenaatsprogramma in de kijker zou zetten. In 2012 besloten de stichtende bedrijven - Belgacom , Belfius, Electrabel, BNP Paribas Fortis, AG Insurance en The Manifest het concept opnieuw te lanceren.

Het platform bedrijfsmecenaat.be heeft tot doel de ontwikkeling van het mecenaat in België te bevorderen door verenigingen te helpen bij hun zoektocht naar geschikte bedrijven. Door samen te werken rond het thema mecenaat wil het platform een dynamiek creëren tussen verenigingen en bedrijven, zodat er voor alle partijen een win-winsituatie ontstaat. Vandaag zijn reeds een 60-tal ondernemingen alsook 140 verenigingen toegetreden.

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek biedt bedrijven verschillende mogelijkheden voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek (Wetenschappelijk mecenaat). IBM België en het FWO organiseren sinds 1975 de ''Wetenschappelijke Prijs IBM Belgium voor de Informatica''. Deze prijs is een bekroning voor de beste doctoraatsthesis die een originele bijdrage levert tot de informatica of haar toepassingen. Sinds 1982 organiseert het FWO jaarlijks, dankzij de financiële steun van Alcatel-Lucent Bell, de ''Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell'' ter bekroning van een doctoraatsthesis over een originele studie inzake informatie- en communicatietechnologie, concepten of toepassingen. AstraZeneca heeft 4 prijzen voor medisch onderzoek in het leven geroepen. Voor de evaluatie van de prijzen doet AstraZeneca een beroep op de expertise van het FWO.

Promothea
Promothea is een vzw opgericht in 1985 met als doel om het bedrijfsmecenaat in het domein van de kunsten te promoten.

United Fund for Belgium
Het United Fund for Belgium werd opgericht op initiatief van Belgische en internationale zakenlui in 1972 en kende sinds 30 jaar een stijgend succes. Sinds de oprichting in 1972 heeft United Fund for Belgium in België meer dan €17 miljoen toegekend aan 1.965 projecten. United Fund for Belgium is aangesloten bij de Amerikaanse organisatie United Way International. De Belgische organisatie is totaal onafhankelijk en krijgt geen subsidies van om het even welke officiële Belgische of buitenlandse instantie.

Voorbeelden van Belgische bedrijven actief in bedrijfsmecenaat
Belgacom

De Belgacom Foundation is opgericht om verschillende vroegere initiatieven inzake het sociaal mecenaat (Proximus Foundation en De Helpende Hand) evenals haar verschillende partnerships te hergroeperen in één enkele entiteit. De Belgacom Foundation ressorteert onder de Corporate Social Responsibility strategie van de Belgacom Group. Het dagelijks beheer van de Foundation is de taak van het MVO-team van Belgacom.

Sedert 2003 heeft de Belgacom Foundation meer dan 800 projecten van vzw's gesteund voor een totaal bedrag van meer dan 5 miljoen euro. Bovendien werden duizenden computers verdeeld naar scholen en vzw's.

BNP Paribas Fortis Foundation
In 1995 heeft Fortis een onafhankelijke entiteit opgericht voor het beheer van het mecenaatbudget van de bank. Sinds 2002 kreeg het hele gebeuren de vorm van een stichting: de Fortis Foundation. Volgens info van 2005 besteede de Fortis Foundation jaarlijks zo'n 1,5 miljoen euro aan goede doelen.

Amélie d'Oultremont, toenmalig algemeen directeur van de Fortis Foundation, en de journalist Jean Blavier hebben in 2005 de ''Praktische Gids voor Bedrijfsmecenaat'' geschreven.

In 2007 werd bekend dat Fortis Foundation al 14 miljoen euro uitgegeven had aan humanitaire acties in haar elfjarige bestaan.

Na de overname van Fortis door de bank BNP Paribas is de naam van de stichting BNP Paribas Fortis Foundation.

EDF Belgium
EDF Belgium ondersteunt sinds 2006 het Brusselse Jubelparkmuseum. Sinds juli 2008 werd hierbij het antieke beeld van Septimius Severus onderworpen aan metaalstudie, endoscopie en radiografie. Op 9 december 2009 won EDF Belgium de Belgische prijs voor het cultureel mecenaat in de categorie grote ondernemingen uitgereikt door de Fondation Prométhéa.

Nationale Bank van België
Sinds 1972 verleent de Nationale Bank van België steun aan de Belgische artistieke creatie. De door de Bank aangekochte kunstwerken worden in de bedrijfslokalen tentoongesteld.

Suez
SUEZ heeft een schenking van € 4,5 miljoen gedaan aan het Magritte Museum te Brussel. Het museum heeft deze schenking gebruikt voor de inrichtingskosten zoals de beveiliging, de klimaatregeling, de verlichting en de multimediale toepassingen. De SUEZ-groep engageert zich met dit competentiemecenaat haar ervaring en vakmanschap gratis ten dienste stellen van dit museografisch project.

Referenties
* http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=183 Bedrijfsmecenaat: iedereen wint!
* http://www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/wat-mvo werk.be Wat is MVO?
* http://www.belgacom.com/be-nl/annex_responsability/Resp_About.page Belgacom Over de Foundation
* http://www.standaard.be/cnt/g99n0adq De Standaard, Zes op de tien ondernemingen doen aan mecenaat, 19/01/2006
* http://www.pro-active.be/nl/marketing-communicatie/hoe-filantroop-uw-bedrijf Hoe filantroop is uw bedrijf?
* http://www.standaard.be/cnt/dmf20120604_00172787 De Standaard, Sponsoring en mecenaat groeien nog steeds, 5/06/2012
* http://www.promethea.be/datas/docs/symposium/2012/onderzoekprometheaipsos2012.pdf ENQUÊTE PROMÉTHÉA-IPSOS, Studie over bedrijfsmecenaat en -sponsoring, 2012
* https://www.belfius.be/info/NL/Media/PB%20bedrijfsmecenaat%20nl%2014%2006%202012_tcm_11-33973.pdf Persbericht Belfius - www.bedrijfsmecenaat.be, een nieuwe tool voor de verenigingen, 14/06/2012
* http://newsroom.bnpparibasfortis.com/nl/library/article/bedrijfsmecenaat-krijgt-boost-dankzij-lancering-website Persbericht BNP Paribas Fortis - Bedrijfsmecenaat krijgt boost dankzij lancering website, 28/06/2012
* http://www.aginsurance.be/NL/NewsRoom/Documents/Persberichten2012/20120614_PBBelfius_bedrijfsmecenaat.pdf Persbericht AG Insurance - www.bedrijfsmecenaat.be, een nieuwe tool voor de verenigingen, 14/06/2012
* http://pub.be/nl/Nieuws/VS300015803/Promethea-en-bedrijfsmecenaatbe-geven-het-mecenaat-in-Belgie-een-boost Pub.be - Prométhéa en bedrijfsmecenaat.be geven het mecenaat in België een boost, 12/04/2012
* http://www.fwo.be/CMSDownload.aspx?ID=ae9e2bb3-c739-48d3-8924-b0ad58e25fc9&L=nl FWO Wetenschappelijk mecenaat, Een brug tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld
* http://www.vef-aerf.be/spip.php?article215 United Fund for Belgium
* http://www.radiodata.be/news/lierdenaar-stuwende-kracht-achter-united-fund-for-belgium/ Lierdenaar stuwende kracht achter United Fund for Belgium, 01/05/2013
* http://www.belgacom.com/be-nl/annex_responsability/Resp_About.page Belgacom Over de Foundation
* http://trends.knack.be/economie/opinie/blogs/de-blik-van-aernoudt/ode-aan-de-mecenas/opinie-1194643943207.htm Trends, Ode aan de mecenas, 27/04/2007
* http://www.thanksup.com/nl/company/view/belgacom Thanks Up Portaal van de maatschappelijk verantwoordelijke ondernemingen, Belgacom
* http://www.pro-active.be/nl/marketing-communicatie/hoe-filantroop-uw-bedrijf Hoe filantroop is uw bedrijf?
* http://www.standaard.be/cnt/g5reqcao De Standaard - Fortis zet de mecenas op weg, 12/05/2005
* http://belgie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Belgique/com_press_nl/Septime%20Cauis_111209_nl.pdf Persbericht EDF Belgium sleept een Caius in de wacht voor de samenwerking met het Jubelparkmuseum 11/12/2009
* http://www.nbb.be/pub/07_00_00_00_00/07_12_00_00_00/07_12_02_00_00.htm?l=nl Nationale Bank van België Geschiedenis

Publicaties over bedrijfsmecenaat
* http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=183 Boek Bedrijfsmecenaat: iedereen wint!, Akten van het colloquium (Brussel, 15 november 2007), Coördinatoren: François-Xavier Dubois, Pierre Hermant, Koen Van Echelpoel
* http://shop.kluwer.nl/boeken_products/mecenaat-en-fiscus/prod10164860.html Boek Mecenaat en fiscus, Fiscaal aantrekkelijk steunen van kunst & cultuur in heden en verleden, prof.dr. S.J.C. Hemels, prof.dr. F.H.M. Grapperhaus

Externe links
* http://www.bedrijfsmecenaat.be/ Bedrijfsmecenaat.be
* http://www.promethea.be/ Promothea
* http://www.ufb.be/ United Fund for Belgium
* http://my.foundation.bnpparibasfortis.be/nl BNP Paribas Fortis Foundation


Tweede poging

Bedrijfsmecenaat is ondersteuning van initiatieven van algemeen belang door bedrijven. Deze ondersteuning kan financieel zijn of een andere vorm aannemen (logistiek, diensten, terbeschikking stellen van medewerkers, ...). Bedrijfsmecenaat onderscheidt zich van mecenaat door het feit dat het initiatief uitgaat van een bedrijf en niet van een persoon. Het onderscheidt het zich van sponsoring, omdat er geen "directe tegenprestatie" of impact op de handelsactiviteiten van het bedrijf verwacht wordt. Bedrijfsmecenaat.be "De vermelding ‘zonder directe tegenprestatie’ betekent dat het verboden is rechtstreekse winsten (verkoop van producten of diensten) te halen uit de mecenaatsactiviteit. Enkel een indirecte tegenprestatie, die betrekking heeft op het imago, is toegestaan."

Geschiedenis
Mecenaat door privépersonen heeft een langere geschiedenis dan bedrijfsmecenaat, dat pas in de 20e eeuw ontstond in het kader van productontwikkeling en ontwerp. Een pioniersrol hierin speelde AEG in de jaren 1907 en 1914, door de vormgeving van gebouwen, producten en publiciteit toe te vertrouwen aan kunstenaar Peter Behrens. Maar ook andere bedrijven, zoals London Transport en Olivetti, verleenden in dit kader opdrachten aan bekende ontwerpers en kunstenaars.

Bedrijfsmecenaat, al dan niet in de vorm van privé-stichtingen opgericht door bedrijven, is in de  Verenigde Staten al langer gemeengoed, maar kwam in Nederland en België pas op in de jaren 1980, toen de overheid bezuinigde op cultuuruitgaven. Culturele instellingen, die tot dan toe voornamelijk gefinancierd werden door de overheid, moesten zich commerciëler opstellen en gaan samenwerken met het bedrijfsleven, die hun bedrijfsmecenaat vaak kaderden in persoonlijke belangstelling, naamsbekendheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Belangeloos of niet?
Bedrijven zelf leggen er nadruk op dat bij bedrijfsmecenaat, in tegenstelling tot sponsoring, geen tegenprestatie of impact op de handelsactiviteiten van het bedrijf verwacht wordt, en dat het expliciet niét in het kader van reclame- of pr-inspanningen moet gezien worden.

Daar staat tegenover dat bedrijfsmecenaat wel degelijk een rol kan spelen in het kweken van goodwill bij welbepaalde doelgroepen (en dus de facto in pr), dat (bedrijfs)mecenaat vaak samen met sponsoring vermeld wordt, en dat het vaak expliciet fiscaal voordelig gemaakt wordt door de overheid (en dus wel degelijk een positieve financiële impact kan hebben).

Referenties
* http://bedrijfsmecenaat.be/wat-is-het-bedrijfsmecenaat/ Wat is het bedrijfsmecenaat? Bedrijfsmecenaat.be
* Bakker, W., ''Droom van helderheid. Huisstijlen, ontwerpbureaus en modernisme in Nederland, 1960-1975'', Nai Uitgevers, 2011, p. 18
* Van Iersel, J., http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/NewsLettersItems/2011_12/scriptie_Jessie-van-Iersel.pdf Samenwerking tussen musea en privéverzamelaars in tijden van bezuinigingen op kunst en cultuur, Universiteit van Amsterdam, 2011
* http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=183 Bedrijfsmecenaat: iedereen wint!, Akten van het colloquium 15 november 2007 François-Xavier Dubois, Pierre Hermant, Koen Van Echelpoel (coördinatoren)
* http://www.pro-active.be/nl/marketing-communicatie/hoe-filantroop-uw-bedrijf Hoe filantroop is uw bedrijf?
* http://www.standaard.be/cnt/dmf20120604_00172787 Sponsoring en mecenaat groeien nog steeds De Standaard 5 juni 2012
* Hemels, S.J.C. en Grapperhaus, F.H.M., http://shop.kluwer.nl/boeken_products/mecenaat-en-fiscus/prod10164860.html Mecenaat en fiscus, Fiscaal aantrekkelijk steunen van kunst & cultuur in heden en verleden, Kluwer, 2010, 68 blz.

Related Posts with Thumbnails