B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 juli 2013

Belgian Social Media Monitor - juli 2013

Hieronder kan u weer kennis maken met een heleboel cijfertjes over social media in België. Ten opzichte van vorige maand zijn er geen nieuwe gegevensbronnen, wel nieuwe gegevens voor de bestaande bronnen.
  • Facebook zegt zelf 5,2 miljoen gebruikers te hebben in België. De groei op jaarbasis bedraagt nog steeds 10%
  • Linkedin blijft de sterke groei van meer dan 30% doorzetten, net als de voorbije maanden.
  • De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld. Sommige groeien nog steeds sterk (Canalblog 13%, Bloggen.be 10%), andere dalen (Skyrock -10%).

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin juli 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (juni 2013) en van vorig jaar (juli 2012).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van juli 2012 tot juli 2013.
Facebook
- Facebook : 5.200.000 people who live in Belgium, een stijging van 4 ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Zoomsphere : registered users on Facebook in Belgium: 5.013.860, aanzienlijk minder in vergelijking met het cijfer van Facebook zelf

Sinds vorige maand is er geen info meer van Socialbakers en deze maand is Checkfacebook er mee gestopt.

Volgens Zoomsphere staat België op de 37ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Saudi Arabië en wordt gevolgd door Portugal.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld. De evolutie per 6 maanden is telkens aangegeven. Sinds het najaar van 2011 is de groei significant aan het vertragen. Deze maand gaat de lijn plots omhoog. De volgende maanden zullen uitwijzen of dit een trend.

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.613,143  Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.216 groups refering to Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft zoals aangekondigd in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, het is nog steeds wachten op een opvolger of alternatief
- Linkedin Jobs : 1.544 jobs in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Turkije en voor "unknown" (wat dit ook mag betekenen ...).

De evolutie van de  cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.
En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. De groei lijkt zich mooi door te zetten.
Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 21.753 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 152.425 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.634.565 blogs, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.132.181 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar


Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.980.540 NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar
Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds een tijdje worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor juni 2013 waren er 1.392.180 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar. In de loop van 2012 was er nog een groei op jaarbasis van 12%, deze groei is duidelijk aan het vertragen, wat ook blijkt uit de grafiek.


Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 120,2 miljoen blogs, een stijging van 7% percent ten opzichte van vorige maand
- 54,5 miljard posts, een stijging van 5% percent ten opzichte van vorige maand

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 25ste plaats, net na Colombia en vlak voor Zweden.
 
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 67.885.908  blogs, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 184.458.643 leden, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 14.668.417 leden, een stijging van 3% percent ten opzichte van vorige maand

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van april 2012.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites.

FindPeople onPlus - Country Belgium geeft sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Andere bronnen zijn er niet (meer).

CircleCount - Countries (Europe) meldt dat België op de 12de plaats staat in de lijst van Europese landen, vlak na Zweden en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 1.9 vermeld (vorige maand was het eveneens 1,9), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.


Flickr
- Belgium group : 5.368 members, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 1.910.481 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
- België : 173.913 foto's in Community photos, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 154.478 foto's in Community photos, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 246.536 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's verschillende maanden na elkaar daalt en niet toeneemt zoals bij andere foto-sites.
500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 833 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 1.845 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 30.098 foto's, een stevige stijging van 10% ten opzichte van vorige maand
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 309.000, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 344% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 720.000, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 637% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.400.000, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 711% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is nog steeds zeer wispelturig.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.651, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 5.818, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 18.200, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.127, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een daling van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 21.957, een daling van 22% ten opzichte van vorige maand, een daling van 37% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 12.077, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een daling van 19% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion lijkt al gedurende enkele maanden een opkuis ingezet te hebben, het aantal video's geeft een bizar verloop voor de afgelopen maanden.

Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 7.411, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 8.090, status quo ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 51.827, status quo ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging. Vergelijking met het aantal slideshows van een jaar terug hebben bijgevolg geen zin meer.
Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.

Issuu heeft de interface vernieuwd, waarbij het aantal publicaties dat aan de zoekcriteria voldoet niet meer vermeld wordt. Vanaf nu zal er spijtig genoeg bijgevolg geen info meer getoond worden over Issuu publicaties voor België. De onderstaande grafiek bevat de beschikbare gegens.


Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat mer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

2 Bedenking(en) :
Blogger Liselotte Garderobe had op 05 juli, 2013 10:37, de volgende bedenking ...

Geen bedenking maar een bedanking! Erg nuttige cijfers :)

 
Anonymous DC had op 28 juli, 2013 15:13, de volgende bedenking ...

Beste Bruno

Hoe dien ik de relatieve evolutie van juli 2013 te lezen? Stellen de waarden op de y-as percentages voor? Een relatieve grafiek geeft in principe de evolutie weer in relatie tot iets, maar ik weet niet goed hoe die te interpreteren.
Verder had ik ook graag vernomen of de grafiek een totaaloverzicht geeft van profielen/accounts of effectieve gebruikers van de vermelde social media in België.

Alvast bedankt!

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails