B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 september 2013

Kloutparty

Een week geleden vond de Kloutparty plaats. Er is vooraf, tijdens en nadien al heel wat geschreven over dit feestje. Een week na het gebeuren wil ik op mijn beurt ook eens terugblikken op het gebeuren. De invalshoek die ik wil belichten is de opdeling tussen winnaars en verliezers. Wie heeft er wat bij gewonnen (of verloren) bij de party.

Wie zijn de winnaars?

De aanwezigen

Vooraf had Cain Ransbottyn (de organisator) verklaard dat de aanwezigen afhankelijk van hun Klout-score, andere drankjes en hapjes zou krijgen. Dit bleek echter helemaal niet het geval te zijn,  alle aanwezigen konden overal terecht, iedereen kon genieten van de kreeft en de bubbels ... Het enige exclusieve was de limo waarmee twee top influencers opgehaald werden (die dan nog wat fans meegenomen hadden).

Op de Kloutparty waren er voldoende hapjes en drank voor alle aanwezigen. Ik was er ook en ik heb er geen ontevreden gezichten opgemerkt. Ik vond het een leuke avond waar ik een heleboel bekende en minder bekende personen heb kunnen ontmoeten. Ik had niet de indruk dat ik door de organisator op enige manier "gebruikt" werd. Bij registratie voor de party op Eventbrite moest je een e-mail-adres opgeven. De organisator beschikt nu over de e-mail-adressen van alle deelnemers (voor zover Eventbrite toelaat dat je de opgegeven e-mail-adressen kan exporteren).

Kortom, de aanwezigen werd een leuke avond aangeboden met gratis drank en hapjes zonder een noemenswaardige tegenprestatie.

Cain Ransbottyn, de organisator

Cain Ransbottyn is vooraf en nadien uitgebreid in de klassieke media en op social media aan bod gekomen. Hij heeft bewezen dat hij een leuke party kan organiseren en dat hij een heleboel personen kon overtuigen naar de party af te zakken. Zijn naambekendheid, zijn reputatie (en zijn Klout-score) hebben hierdoor een stevige duw in de rug gekregen. Dat hij de party vooraf niet volledig correct heeft voorgesteld - drank en hapjes in functie van de Klout-score - is hem vergeven. Dit element zorgde natuurlijk wel voor de ganse heisa vooraf. Zonder dit element was er hoogstwaarschijnlijk veel minder commotie geweest.

Onbeslist

De sponsors

De drank en de hapjes tijdens de party waren gratis. In de televisie-interviews zei Cain dat een dergelijke party mogelijk gemaakt werd door de sponsors. De avond zelf vond ik de blootstelling aan de sponsors zeer bescheiden. Bij de hapjes stonden er bijvoorbeeld kaartjes van de cateraar. Er waren in ieder geval geen grote bedrijven die expliciet aanwezig waren. Bij de BBQR die de zaterdag voordien plaatsvond (waar ik niet aanwezig was), leek de exposure van de sponsors veel groter, wat ook bleek uit de website van het initiatief. Ik vraag mij bijgevolg af of de sponsors van de Kloutparty wel voldoende return gekregen hebben van hun investering. Ik heb kwatongen al horen beweren dat Cain voor een groot deel het feestje zelf zou betaald hebben (of de eigenaar/uitbater van de Kube8 coworking space) ...

Wie zijn de verliezers?

De afwezigen

De dag van de Kloutparty en de dagen voordien waren er een heleboel personen die op social media hun gal spuwden over de Kloutparty. Ze vonden het bij voorbaat maar een saaie bedoening van geeks die in plaats van met elkaar te praten, heel de tijd met hun smartphones zouden bezig zijn. Ze kloegen er over dat ze niet uitgenodigd waren voor het exclusieve feest (wat niet correct was, want iedereen kon zich aanmelden). Ze namen aanstoot aan het opdelen van de aanwezigen in "kasten", in functie van hun Klout-score. Ik had de indruk dat er heel wat ongefundeerd ongenoegen naar boven kwam. De afwezigen hebben in ieder geval een leuk feestje gemist.

Het social media gebeuren

In de interviews gaf Cain aan dat hij marketing deed via social media influentials. Grote bedrijven zullen volgens Cain in de toekomst producten en diensten eerst aanbieden aan social media influentials met een voldoende hoge Klout-score, en dus niet meer aan gelijk wie. Hij gaf de indruk dat deze social media influentials makkelijk te beïnvloeden zijn en voor gelijk welk bedrijf zomaar als uithangbord willen dienen. Social media is meer dan louter een nieuw kanaal waar grote bedrijven hun nieuwe producten en diensten komen promoten. Deze negatieve insteek kwam ook naar boven in verschillende berichten in de klassieke media.

De klassieke media

Zowel VRT als VTM waren op de party aanwezig met een cameraploeg. Op beide zenders was er een item over de Kloutparty in het laatavondjournaal. Cain was de dag van de party op enkele nationale radiozenders te horen. Een feestje met een 400-tal deelnemers komt niet zo makkelijk in de pers, deze Kloutparty wel. De pers heeft zich gedeeltelijk op het verkeerde been laten zetten in de interviews met Cain - drank en hapjes in functie van de Klout-score. Ze hebben Cain bevestigd in zijn rol als persoon die in staat is in de klassieke media te komen met allerlei stunts. Maar hebben ze zich niet laten meeslepen door iemand die van de klassieke media gebruik wil maken voor zijn eigen eer en glorie? De vraag hierbij is wie zich door wie laat gebruiken.


Cain heeft al laten weten dat hij van plan is nog een Kloutparty te organiseren. Of de aanwezigen dan wel effectief zullen opgedeeld worden op basis van hun Klout-score valt nog af te wachten. Het nieuwe is er al zeker van af, misschien haalt Cain wel een nieuwe stunt uit om opnieuw in de aandacht te komen.

Related Posts with Thumbnails