B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 november 2013

Social media monitoring tools

Gisteren vond het Social CRM 2013 event plaats te Brussel, een organisatie van OurSocialTimes.

Zoals op elk zichzelf respecterend event over dit onderwerp waren enkele tool vendors aanwezig op dit event : Dimelo, Engagor en Brandwatch. Tijdens een van de namiddagsessies was er een gesprek tussen Luke Brynley-Jones, Our Social Times en Simon McDermott, Brandwatch en voordien Attentio over social media monitoring tools. Tijdens het gesprek heb ik enkele interessante opmerkingen genoteerd, die ik hier wil delen, samen met enkele eigen observaties.

De social media monitoring tools markt is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Enkele spelers van het eerste uur zijn er niet meer bij, andere lijken tegen de verwachtingen in niet door te breken. Sommige grote bedrijven hebben al overnames gedaan of een eigen product ontwikkeld (Salesforce, Adobe, Oracle, SAS Institute, ...). De social media monitoring tools markt wordt op dit ogenblik nog niet gedomineerd door een beperkt aantal spelers. Er zijn naast de tools uit de Verenigde Staten nog een heleboel tools die regionaal sterk tot zeer sterk staan. Engagor is bij een heleboel Belgische bedrijven al in gebruik. In Nederland heb je bijvoorbeeld Coosto, Obi4Wan en Finchline. Dimelo staat sterk in Frankrijk. In Duitsland en Scandinavië domineren dan weer andere tools.

Simon McDermott verwacht twee evoluties. Hij verwacht enerzijds dat er in de loop van de komende jaren een volgende ronde van consolidatie aankomt. Sommige toolbedrijven hebben VC-fondsen als aandeelhouders die na enkele jaren ongetwijfeld zullen aandringen op een voor hen althans gunstige exit. Door deze consolidatie zullen grote spelers ontstaan die een heleboel functionaliteiten aanbieden (detectie, reacties, dashboards). Deze functionaliteiten zullen op zichzelf nooit het beste zijn van de markt, maar de combinatie zal wel voldoende interessant zijn. Bedrijven die in meerdere landen actief zijn, zullen zeker gecharmeerd zijn door dergelijke globaal aanwezige spelers. Elk filiaal zou hetzelfde tool kunnen gebruiken of het gebruik van het tool zou centraal kunnen opgezet worden. Naast deze globale oplossingen zullen er anderzijds niche spelers actief blijven, die zich ofwel specialiseren in een geografische niche (bv Belgische websites, blogs, fora, ...) ofwel in specifieke functionaliteiten. Bedrijven kunnen dan zelf bruggen bouwen tussen deze tools, voor zover deze tools op zichzelf al geen bruggen aanbieden. Brandwatch en Hootsuite hebben onlangs een dergelijk partnership aangekondigd.

Eén ding is zeker, de tijd van de gratis tools lijkt grotendeels voorbij. Tegelijkertijd met de opkomst van Twitter (en de open API van Twitter) kwamen er een heleboel (meestal gratis) Twitter-gerelateerde tools op de markt. De explosieve groei van Twitter zorgde er voor dat de ontwikkelaars van deze tools zwaar moesten investeren in infrastructuur (voor opslag van data, voor verwerkingscapaciteit en ook voor netwerkbandbreedte). Daarenboven kwamen nog de wijzigingen aan de Twitter API die het veel moeilijker maakten voor externe tools om ruime toegang te krijgen tot Twitter gegevens. Voor Pinterest zijn er bijvoorbeeld quasi geen (gratis) tools, enerzijds door het ontbreken van een publieke API, maar misschien hebben ontwikkelaars hun lesje geleerd van de Twitter-ervaringen.

Het feit dat twee tools uit België - Engagor en SparkCentral (voordien gekend als Twitspark) - al de stap naar de Verenigde Staten gezet hebben, zou een teken kunnen zijn dat deze tools goed voorbereid zijn voor de schokken die de social media monitoring tools markt nog te wachten staan. Bij de overname van Radian6 door Salesforce enkele jaren terug was er sprake van een schok op de markt. Voor sommigen leek dit al een voorbode van verdere consolidatie. Achteraf kunnen we deze schok als een eerder beperkte rimpel beschouwen. Radian6 werd geïntegreerd in andere producten van Salesforce, maar lijkt in de Benelux eerder klanten te verliezen dan er bij te winnen. Deze overname werd nog niet gevolgd door andere grote deals.

Er komen in ieder geval nog boeiende tijden aan voor social media monitoring tools. Ik ben benieuwd.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 28 november, 2013 16:32, de volgende bedenking ...

Boeiend artikel, boeiende tijden!

Momenteel zijn er honderden social media monitoring tools beschikbaar voor bedrijven met zowel kleine als grote marketing budgetten, maar ik volg Simon in zijn idee. Met verloop van tijd zullen er grotere, globaal aanwezige spelers ontstaan (zoals we nu zien met Radian6, Brandwatch, etc.) die zich specialiseren in meerdere features en hun platforms openstellen. Benieuwd wat dat gaat geven.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails