B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

20 januari 2014

Politici en Instagram

Dat Elio Di Rupo een populaire Instagram account heeft kon u reeds in een eerder bericht vernemen.
Zeker niet alle Belgische (en Vlaamse) politici zijn reeds actief op Instagram. Integendeel, het merendeel van de politici moet de weg naar Instagram nog vinden. Hoe brengen de Vlaamse partijen het er van af op Instagram?

Op de website van CD&V kon ik nog niets terugvinden over Instagram, niettegenstaande CD&V al wel over een Instagram account beschikt.
Het opzet van de CD&V account laat vermoeden dat het een officiële account is. 18 followers is zeer magertjes. Het niet vermelden van de Instagram account op de website lijkt mij een gemiste kans, iets wat bijvoorbeeld kan aan bod komen op de Conversation Day op 25 januari.

Van de CD&V politici kon ik enkel van Tom Dehaene een Instagram account terugvinden. 2 opgeladen foto's en 51 followers is al een begin, maar niet meer dan dat.

OpenVLD vermeldt evenmin iets over Instagram op de website.
OpenVLD beschikt ook al over een Instagram account, met 75 followers.
Vincent Van Quickenborne heeft een pioniersrol opgenomen voor de promotie van Twitter in België. Voor Instagram lijkt hij ook weer één van de pioniers te zijn. Zijn account wist al 3.579 followers te overtuigen. In 2012 publiceerde Vincent Van Quickenborne regelmatig foto's op Instagram, in 2013 nog maar twee en in 2014 nog geen enkele ...

Gwendolyn Rutten, partijvoorzitter van OpenVLD, moet Vincent Van Quickenborne laten voorgaan qua aantal followers (haar account heeft er 628).
Andere OpenVLD politici beschikken ook al over een Instagram account.

Op de website van sp.a is niets terug te vinden over Instagram, de aanwezigheid op andere sociaalnetwerksites kan je er wel terugvinden.
De partij beschikt voor zover ik kon nagaan nog niet over een Instagram account. Gelukkig zijn er verschillende sp.a politici al wel actief op Instagram.

Jan Roegiers, senator, heeft van de sp.a politici die ik op Instagram kon terugvinden, de populairste (open) Instagram account (303 followers). Op zijn Instagram account vermeldt Jan Roegiers niets over zijn politiek engagement. De foto's lijken zich eerder in de privé-sfeer te situeren.
Andere sp.a politici met een Instagram account zijn onder meer
  • Els Robeyns (234 followers maar geen enkele foto gepubliceerd) - Vlaams parlementslid
  • Elke Roex (150 followers) - Brussels parlementslid
  • Chokrim Mahassine (140 followers) - Pukkelpop-organisator en Vlaams parlementslid
  • Pascal Smet (124 followers) - Vlaams minister

Said El Khadraoui, Europees parlementslid, heeft meer followers dan Jan Rogiers (330 followers) maar hij heeft echter een account die afgeschermd is.
Ludo Sannen, voormalig parlementslid (die plaats maakte voor Jan Roegiers), heeft eveneens een afgeschermde account (met 41 followers).

De N-VA vermeldt niets op de site over Instagram, en voor zover ik kon nagaan is er ook nog geen Instagram account.
Enkele bekende figuren van de N-VA zijn al wel aanwezig op Instagram. Lorin Parys heeft nog geen enkele foto gepubliceerd, maar heeft al 170 followers.

Volksvertegenwoordiger Peter Dedecker heeft al 16 foto's gepubliceerd en wist al 134 followers te bekomen.

Siegfried Bracke heeft eena afgeschermde account (met slechts 4 followers).


Net als voor de andere partijen is op de website van Groen niets te vinden over Instagram.

De partij beschikt wel degelijk over een account, spijtig genoeg voor alle moeite die er al ingestoken is met nog maar 45 followers.

Er bestaat ook een jonggroen account, hoogstwaarschijnlijk voor de jongerenwerking. Maar dit valt niet met 100% zekerheid op te maken uit de bio-info van de account. Het succes van deze account is zeer beperkt (14 followers).
Wouter De Vriendt, volksvertegenwoordiger, heeft het grootste aantal followers van de politici van Groen (251 followers). Op de account is nog geen enkele foto gepubliceerd.
Dit zijn nog enkele Instagram accounts van Groen politici.

Slechts een beperkt aantal Vlaamse politici heeft reeds de weg naar Instagram gevonden. Het aantal followers van deze accounts blijft op enkele uitzonderingen na eerder beperkt. De accounts beschikken nog niet allemaal over links naar de eigen website van de politicus, de bio's kunnen nog aangevuld worden. Sommige accounts lijken eerder gebruikt te worden voor privé doeleinden dan voor het ondersteunen van het politieke werk. Op dit ogenblik lijkt OpenVLD het meeste gebruik te maken van Instagram. Instagram kan zeker een plaats krijgen in de campagnes die er aan komen. Door gebruik te maken van Instagram kunnen politici (en hun medewerkers) visuele boodschappen overmaken aan potentiële kiezers. Het zal afwachten zijn of de politici op korte termijn effectief zullen gebruik maken van Instagram als campagnemiddel.

Indien je nog Instagram accounts kent die nog ontbreken in dit overzicht, dan mag je mij dit steeds laten weten, bijvoorbeeld door op dit bericht te reageren, of via Twitter (@bvlg).

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 20 januari, 2014 22:42, de volgende bedenking ...

CD&V burgemeester Deinze: http://instagram.com/janverm

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails