B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 december 2013

Groot Dictee

Een tijdje terug kreeg ik een pakje toegestuurd (remember mijn ervaringen met DPD). Naast wat Hollands snoepgoed bevond er in het pakje zich ook een doos Dragon Naturally Speaking software. Ik werd gevraagd Het Groot Dictee der Nederlandse Taal mee te doen en hierover verslag uit te brengen. Hieronder heb ik de zinnen overgenomen zoals genoteerd door de spraakherkenningssoftware en daaronder cursief de juiste tekst. Af en toe sloeg de software de bal volledig mis. Maar dat had alles te maken met de zeer gekunstelde tekst van Kees Van Kooten.

Een pre zoals key paardenmiddel
Een przewalskipaardenmiddel
Na koffie gedronken te hebben, begon het groot dictee.
Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee. 

Niettegenstaande de taalcriticus Stradivarius zijn als het wandel ‘is dat goed Nederlands?’, die verrukkelijke thesaurus vol linguïstische bit Jezus, publiceerde in 1940, zou het zo naar je aan Mongolië een renderend exposé van onze pennen strijd alsnog met dit pythische zinnetje kunnen initiëren.
Niettegenstaande de taalcriticus Charivarius zijn macedoine ‘Is dat goed Nederlands ?’, die verrukkelijke thesaurus vol linguïstische bêtises, publiceerde in 1940, zou het journaille anno hodie een raillerend exposé van onze pennenstrijd alsnog met dit piteuze zinnetje kunnen initiëren.

Zulke landen nadere’s vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje, in wier postale verdiaze een heel aantal cijfermatige,politie deed ons en Ana-Koloet een wie Woude.
Zulke lammenadige anastrofes vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje, in wier postale verbiage een heel aantal zeugmata, polysyndetons en anakoloeten wiewauwde.

Een heel aantal is de contaminatie van een groot aantal en heel veel; vanavond irriteren wij ons aan spelfouten, niet gratis aan menig grammaticaal gebied pro pro-1-mei!
‘Een heel aantal’ is de contaminatie van ‘een groot aantal’ en ’heel veel’; vanavond irriteren wij ons aan spelfouten, mitsgaders aan menig grammaticaal quid pro quo - emendeer mij!
Als men insinueert dat u heimwee heeft naar de leraar Nederlands als Fenix, waarmee het zo is gegaan dat hij werkeloos achter de geraniums zit, moet u niet paranoia reageren, aangezien die accusatief een vrijwel cliché is.
Als men insinueert dat u heimwee heeft naar de leraar Nederlands als feniks, waarmee het zo is gegaan dat hij werkeloos achter de gerianiums zit, moet u niet paranoia reageren, aangezien die accusatie een vrijwel cliché is.
Het was veelbetekend hoe elke media onwelwillend gereflecteerde op de krankjorum tekst van het Koningslied, over wiens begeestering de godganse participatiemaatschappij zich stress te.
Het was veelbetekend hoe elke media onwelwillig reflecteerde op de krankjorume tekst van het Koningslied, over wiens begeestering de godganse participatiemaatschappij zich streste.

U hoort ons inziens tot een van het harde korps Nederlanders die menen dat de camperti-aanse schrijfwijze van het adjectief verrukkelijk - het mega fonetische neologisme verrukkelijk - als voorkeurspelling te verkiezen had geweest.
U hoort ons inziens tot een van het gardekorps Nederlanders die menen dat de campertiaanse schrijfwijze van het adjectief verrukkelijk - het megafonetische neologisme vurrukkulluk - als voorkeurspelling te verkiezen had geweest.

Het is niet zozeer een fetisj voor spelling als wel het tot in de finesses breidelen van grammaticale valstrikken dat ons steeds overnieuw beschermt tegen een bepaald bos in Brookbio; mits dit verifiëren de rij zoals key paardenmiddel de enige wapening tegen nepmailtjes concretiseert.
Het is niet zozeer een fetisj voor spelling als wel het tot in de finesses breidelen van grammaticale valstrikken dat ons steeds overnieuw beschermt tegen een Babels imbroglio; mits dit verifiërende przewalskipaardenmiddel de enige wapening tegen nepmailtjes concretiseert.

Bijgevolg beseft u zich een pseudo bancaire poging tot verversing zorgeloos te kunnen die lieten dan u leest: er is een inactieve activiteit op dit rekening plaats gevonden. Want zo dan onze zuiderburen zeggen: menen ligt dicht bij Kortrijk maar verre van Waregem.
Bijgevolg beseft u zich een pseudobancaire poging tot phishing zorgeloos te kunnen deleten dan u leest: Er is een inactieve activiteit op dit rekening plaatsgevonden. Want zodan onze zuiderburen zeggen: Menen ligt dicht bij Kortrijk maar verre van Waregem.

Conclusie. Een dergelijke tekst is een allesbehalve makkelijke klus voor de spraakherkenningssoftware. Ik heb het niet aangedurfd het aantal fouten te tellen. Al bij al was de software in staat een heleboel woorden en zinsconstructies correct te capteren, wat een knappe prestatie is.

Related Posts with Thumbnails