B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 april 2014

Facebook-pagina's van de politieke partijen volgens LikeAlyzer

LikeAlyzer is een gratis tool van Meltwater Buzz, een social media marketing/monitoring tool. LikeAlyzer geeft je gratis advies over de kwaliteit van een Facebook-pagina, met concrete tips om de pagina te verbeteren. De Facebook-pagina's van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen leken mij een mooie case. Ik heb dan ook nagegaan hoe deze pagina's er aan toe zijn en wat er nog beter kan.

CD&V
De pagina van CD&V staat open voor berichten van derden. Allerlei actievoerders, waaronder de ARCO-actievoerders, posten dan maar al hun berichten op de CD&V pagina. Op geen van deze berichten wordt door de pagina gereageerd : "Response Rate: Catastrophic. Response Time: Not good at all.". De pagina van CD&V krijgt beoordeling 70, de laagste beoordeling van de zes onderzochte pagina's.
Groen
De pagina van Groen staat ook open voor berichten van derden. Volgens LikeAlyzer zijn er overigens slechts af en toe dergelijke berichten. Reacties laten lang op zich wachten : "Posts by fans: Happens once or twice a week. Response Rate: Catastrophic (15%). Response Time: 2609 minutes." LikeAlyzer kent beoordeling 75 toe aan de pagina van Groen, waarmee het op de vierde plaats komt van de zes onderzochte pagina's.
N-VA
De pagina van N-VA staat niet open voor berichten van derden.  Er wordt voorgesteld een campagne te lanceren om extra likes te bekomen. LikeAlyzer weet natuurlijk niet dat een dergelijke campagne volgens de Belgische verkiezingswet nu niet toegelaten is. De pagina van N-VA krijgt beoordeling 82, waarmee deze pagina de beste beoordeling krijgt van de zes onderzochte pagina's.
OpenVLD
Ook de pagina van OpenVLD laat geen berichten van derden toe. De berichten zouden volgens LikeAlyzer korter mogen, liefst met meer hashtags. Met beoordeling 80 voor de pagina staat OpenVLD op de tweede plaats van de zes onderzochte pagina's.
sp.a
Berichten van derden zijn evenmin toegelaten op de pagina van sp.a. Ook sp.a krijgt het advies een (nu niet toegelaten) campagne te lanceren voor extra likes. sp.a bekomt beoordeling 78 voor hun pagina, waarmee deze pagina op de derde plaats komt van de zes onderzochte pagina's.
Vlaams Belang
De pagina van Vlaams Belang staat ook niet open voor berichten van derden. Er worden te weinig call to actions gehanteerd en ook te weinig foto's. De beoordeling van 72 is de tweede laagste van de zes onderzochte pagina's.
Het is maar te hopen dat de beheerders van deze pagina's met de gratis adviezen van LikeAlyzer aan de slag gaan zodat de beoordelingen binnenkort ongetwijfeld een pak hoger zullen zijn ...

26 april 2014

Facebook Checkins

LikeAlyzer is een gratis tool van Meltwater Buzz, een social media marketing/monitoring tool.

Met LikeAlyzer kan je bijvoorbeeld een beeld krijgen van de locaties in een land waar het vaakst ingecheckt is, althans met Facebook. Het onderstaande plaatje geeft de top 10 voor België.
 Op de eerste plaats staat Tomorrowland met reeds 420.249 checkins. Op de tweede plaats komt Ikea met 118.766 checkins (overigens niet de officiële page), gevolgd door Maasmechelen Village met 33.874 checkins. Op geen van die drie locaties ben ik al ingecheckt (op twee van de drie ben ik al wel geweest). Af en toe gebruik ik Foursquare, maar inchecken met Facebook doe ik al lang niet meer. Over het aantal personen per land die via Facebook inchecken kan je via LikeAlyzer geen info bekomen ...

22 april 2014

Influence

Van bij de start van Twitter zijn er al verschillende pogingen gedaan om algoritmes op punt te stellen om de mate waarin een Twitter-account invloedrijk is te bepalen. Gisteren verschenen er op dit blog verschillende berichten waar verschillende dergelijke tools uitgetest werden aan de hand van de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen.

Klout-scores van de politieke partijen
Kred-scores van de politieke partijen
Peerreach en de politieke partijen
Followerwonk en de politieke partijen
Twitalyzer en de politieke partijen
Peerindex en de politieke partijen

Naast deze zes tools zijn er ongetwijfeld nog andere tools die op hun beurt een eigen algoritme hanteren om influence te bepalen. De laatste Datanews lijst van de 50 belangrijkste tech-twitteraars was bijvoorbeeld gebaseerd op Tribalytics. Spijtig genoeg zijn de resultaten van dit tool niet publiek beschikbaar. Sommige tools die een tijdje opgang maakten zijn er ondertussen mee gestopt, zoals de Twitter Grader of de Edelman Tweetlevel.

De resultaten van de verschillende tools op dezelfde 6 Twitter-accounts leidden af en toe tot verrassende resultaten. De tabel hieronder geeft het overzicht van de verschillende scores. De Twitter-account met de hoogste score en de Twitter-account met de laagste score worden telkens aangegeven.
De hoogste score werd doorgaans toegekend aan de Twitter-account van de N-VA. Groen kwam ook twee keer als beste tevoorschijn (telkens ex-aequo), OpenVLD en CD&V kregen elk één keer de hoogste score. De laagste score was op één uitzondering na telkens voor de Twitter-account van het Vlaams Belang.

Dit eerder beperkt onderzoek van tools die de influence van Twitter-accounts beweren te bepalen toont aan dat de resultaten sterk variëren. Dit hangt ongetwijfeld samen met de parameters waarop de berekeningen van de tools gebaseerd zijn. Door gebruik te maken van andere parameters en andere veronderstellingen (bijvoorbeeld in welke mate zijn retweets belangrijk ...) bekomen de tools andere resultaten. Een eenduidige bepaling van influence die bovendien universeel bruikbaar zou moeten zijn, is bijgevolg niet mogelijk.

De gratis tools geven elk een idee hoe invloedrijk een Twitter-account is. Ik zou geen geld geven aan betalende tools voor nog een andere berekeningswijze, die ook weer lichtjes andere resultaten oplevert. Als je dan toch een idee wil krijgen van de mate waarin een Twitter-account belangrijk is, zou ik aanraden één of meerdere van de gratis tools te proberen. De resultaten zijn zeker niet zaligmakend, maar kunnen een indicatie geven. Van de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen lijkt de Twitter-account van de N-VA het beste te scoren, die van het Vlaams Belang het minst goed.

21 april 2014

Peerindex en de politieke partijen

Peerindex is een tool dat een idee geeft van de mate waarin een social media account invloedrijk is. Peerindex heeft verschillende formules. Gelukkig is daar ook een gratis formule bij die je toelaat zicht op de scores te bekomen.

Peerindex kent maar liefst vier verschillende scores toe. De BVLG Twitter-account krijgt 47 voor de peerindex score, de activity score is 35, de audience score is 59 en de authority score is 46. Hoe de verschillende scores berekend worden of waarop ze gebaseerd zijn kon ik niet onmiddellijk terugvinden.
Net als voor de overige influence-indicatoren (Klout, Kred, Followerwonk social authority en Twitalyzer) heb ik een blik geworpen op de scores voor de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen.

Volgens Peerindex heeft OpenVLD met 63 de hoogste peerindex score van de 6 onderzochte Twitter-account van de politieke partijen. De activity score is 27, de audience score is 62 en de authority score 62.
CD&V komt op de gedeelde tweede plaats met peerindex score 61, de activity score is 23, de audience score is 67 en de authority score is 63.
Groen komt ook op de tweede plaats met peerindex score 61, de activity score is 35, de audience score is 63 en de authority score is 62.
N-VA bekomt peerindex score 60, de activity score is 23, de audience score is 66 en de authority score is 59.
Op de vijfde plaats komt de sp.a met peerindex score 59, de activity score is 37, de audience score is 62 en de authority score is 61.
Vlaams Belang bengelt weer onderaan de lijst met peerindex score 44, de activity score is 34, de audience score is 69 en de authority score is 47.
Wat hebben we nu geleerd uit de rankings volgens Peerindex van de de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen? Dat deze keer niet N-VA bovenaan komt, maar wel OpenVLD. Vlaams Belang staat hier eveneens op de laatste plaats.

Twitalyzer en de politieke partijen

Twitalyzer is nog zo'n site die je toelaat een idee te krijgen hoe invloedrijk een Twitter-account is. Twitalyzer omschrijft zichzelf als :
Twitalyzer is the perfect compliment to Klout — our scoring system is designed to highlight changes in behavior immediately.
Hoe het scoring system in elkaar zit, wordt natuurlijk niet vermeld op de site.

Net als voor de overige influence-indicatoren (Klout, Kred en Followerwonk social authority) heb ik een blik geworpen op de scores voor de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen.

Groen bekomt impact 6.1.
N-VA bekomt dezelrde score als groen, impact 6.1.
OpenVLD bekomt impact 5.6.
CD&V bekomt impact 4.7.
sp.a komt met impact 3.7 terecht op de voorlaatste plaats.
Vlaams Belang is hier de hekkensluiter met impact 1.2. Het krijgt als enige partij de vermelding "casual user".
Wat hebben we geleerd uit de impact score volgens Twitalyzer van de Vlaamse politieke partijen? Deze keer staat N-VA niet alleen bovenaan, maar wordt vergezeld door Groen. Vlaams Belang bekomt weer de laagste score.

Followerwonk en de politieke partijen

Followerwonk biedt ook een tooltje aan om na te gaan hoe invloedrijk een Twitter-account is. De benaming die Followerwonk hanteert is social authority.
Social Authority helps you find, optimize, and engage your Twitter audience. It's a 1 to 100 point scale that measures a user's influential content on Twitter.
De berekeningswijze wordt niet vrijgegeven, maar er wordt wel een tip van de sluier opgelicht.
Social Authority is composed of:
    The retweet rate of users' last few hundred tweets
    The recency of those tweets
    A retweet-based model trained on user profile data
Als je met je Twitter-account aanlogt op Followerwonk kan je zowel je eigen social authority vernemen, maar ook die van andere Twitter-accounts.

Net als voor de overige influence-indicatoren (Klout en Kred) heb ik een blik geworpen op de scores voor de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen. Het resultaat staat in het plaatje hieronder.N-VA scoort hier het beste met score 72, gevolgd door Groen met score 64. Op de derde plaats staan ex-aequo CD&V en Groen. Op de vijfde plaats komt de sp.a met social authority 58. De hekkensluiter is het Vlaams Belang met score 49.

Wat hebben we geleerd uit de social authority scores volgens Followerwonk van de Vlaamse politieke partijen? N-VA wordt het meest geretweet en Vlaams Belang het minst.

Peerreach en de politieke partijen

Peerreach is net als Klout en Kred een site die toelaat een idee te krijgen wie er invloedrijk is op social media. Peerreach maakt daarvoor gebruik van peergroups, domeinen waarin personen invloedrijk zijn.

Peerreach geeft in tegenstelling tot Klout en Kred geen totale score. Een Twitter-account krijgt binnen een peergroup een rank, maar niet globaal.
Peerreach is een Nederlands bedrijf. Peerreach is in staat analyses te maken per regio, waarbij de keuze nu beperkt is tot Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en wereldwijd. Van België is nog geen sprake. Bij de analyse van de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen werden soms onverwachte peergroups gekozen.

De Twitter-accounts worden hieronder in alfabetische volgorde getoond.

CD&V krijgt rank #16,400 in "Politics Worldwide".
Groen krijgt rank #326 in "Politics Netherlands".
N-VA krijgt rank #1,900 in "Journalists Netherlands".
OpenVLD krijgt rank #1,158 in "Politics Netherlands".
sp.a krijgt rank #442 in "Politics Netherlands".
Vlaams Belang krijgt rank #29,200 in "Politics Worldwide".

N-VA is de enige partij die geen plaats krijgt in de peergroups "Politics Worldwide" of "Politicis Netherlands", wat enigszins verrassend is. De reden waarom sommige accounts wel in "Politics Netherlands" geplaatst worden en andere dan weer niet is ook niet duidelijk. De Twitter-accounts van de Vlaamse politieke partijen scoren niet fantastisch hoog in de peergroups. Dit is te verklaren omdat deze Twitter-accounts eerder een lokaal, Vlaams belang hebben en bijgevolg niet hoog scoren in geografisch ruimere groepen.

Wat hebben we nu geleerd uit de rankings volgens Peerreach van de de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen? Eigenlijk niet zo veel, voornamelijk omdat de 6 accounts niet in dezelfde peergroup ondergebracht zijn zodat ze onderling niet kunnen vergeleken worden.

Kred-scores van de politieke partijen

Kred is net als Klout een site die toelaat de mate waarin een social media account invloedrijk is te bepalen. Kred kent twee scores toe, influence en outreach.
Influence is the ability to inspire action. We measure Influence by assessing how frequently you are Retweeted, Replied, Mentioned and Followed on Twitter.

Outreach reflects generosity in engaging with others and helping them spread their message.
Net als bij Klout zijn de algoritmes waarmee beide scores bepaald worden niet vrijgegeven. Kred geeft wel meer inzicht welke elementen voor een individuele account in rekening gebracht worden voor het bepalen van de scores. Zie bijvoorbeeld het onderstaande plaatje voor de Kred-score voor BVLG (751 op 1000 voor influence en outreach level 6 op 12).

Hoe doen de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen het volgens Kred? Kred heeft scores bepaald voor elk van de Twitter-accounts,de Facebook-pages werden niet in rekening gebracht bij de berekening van de Kred-scores.

N-VA scoort 856 op 1000 voor influence en 7 op 12 voor outreach level.
OpenVLD scoort 835 op 1000 voor influence en 6 op 12 voor outreach level.
sp.a scoort 827 op 1000 voor influence en 7 op 12 voor outreach level.
CD&V scoort 816 op 1000 voor influence en 6 op 12 voor outreach level.
Groen scoort 806 op 1000 voor influence en 7 op 12 voor outreach level.
Vlaams Belang scoort 764 op 1000 voor influence en 5 op 12 voor outreach level.

Net als voor de Klout-score kan er afgevraagd worden of een hogere Kred-score enig belang heeft voor een politieke partij. In ieder geval liggen de scores voor de zes politieke partijen niet zo gek ver uit elkaar, met uitzondering van het Vlaams Belang.


Klout-scores van de politieke partijen

De Klout-score is een getal tussen 0 en 100 dat aangeeft hoe een invloedrijk iemand op social media is. De score wordt berekend op basis van interacties op verschillende netwerken, zoals Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Foursquare, Google+, ... Hoe meer netwerken je aan je Klout-profiel verbindt, hoe hoger je score kan worden. Het algoritme waarmee Klout de scores berekent is niet vrijgegeven.

De politieke partijen hebben ook allemaal een Twitter-account, waarvoor ook een Klout-score berekend wordt. Klout-scores zijn moment-opnames, het is best mogelijk dat de scores op het ogenblik dat u dit bericht leest al veranderd zijn.
N-VA heeft op dit ogenblik de hoogste score, 74. N-VA heeft verschillende social media accounts gekoppeld aan de Klout-account, waaronder zelfs de persoonlijke Lnkedin-account van de social media coördinator van de N-VA. De Twitter-account van N-VA is de laatste tijd zeer actief en komt vaak ter sprake in conversaties op Twitter (niet altijd in positieve zin). Gewoon ter sprake komen in conversaties is voor Klout al voldoende om een hogere score toe te kennen.
De tweede hoogste Klout-score is voor de OpenVLD, score 70. OpenVLD heeft ook verschillende netwerken gekoppeld aan hun Klout-account, onder meer de persoonlijke Foursquare-account van de persoon die de digitale marketing en communicatie verzorgt.
Groen bekomt score 67. Groen heeft maar drie netwerken gekoppeld aan hun Klout-account : Twitter, Facebook en Instagram. De score zou nog kunnen verhogen door het koppelen van de overige netwerken waar ze actief zijn, zoals Google+, YouTube en Flickr.
CD&V bekomt score 64, louter en alleen door de Twitter-account. Andere netwerken zijn niet gekoppeld aan hun Klout-account. Er is dus nog potentieel om de score op eenvoudige wijze op te drijven.
sp.a bekomt score score 64, louter en alleen door de Twitter-account. Andere netwerken zijn niet gekoppeld aan hun Klout-account. Ook hier is er potentieel om de score omhoog te krijgen door het koppelen van de andere netwerken.
Vlaams Belang komt achteraan in het lijstje met score 58. Net als CD&V en sp.a komt deze score enkel door de prestaties van de Twitter-account, die blijkbaar minder actief is of minder vaak in conversaties op Twitter aan bod komt.

De betrouwbaarheid en relevantie van het algoritme van Klout wordt door velen (vermoedelijk niet volledig onterecht) in vraag gesteld. Drie partijen hebben duidelijk al werk gemaakt van het optimaliseren van hun Klout-score, de drie andere partijen nog niet. Het is maar de vraag of een hogere score enig effect heeft. Er zijn vermoedelijk andere en meer effectieve manieren om kiezers te overtuigen voor een partij te stemmen.

15 april 2014

Politieke partijen op Linkedin

Sommige politici hebben de moeite genomen om een profiel aan te maken (en te onderhouden) op Linkedin. Andere zijn dan weer volledig afwezig. Bijvoorbeeld Kris Peeters en Bart De Wever heb ik er nog niet teruggevonden.

Personen die in een politieke partij actief zijn, en die dit vermeld hebben in hun persoonlijk Linkedin-profiel, hebben er voor gezorgd dat Linkedin de politieke partijen als een bedrijf beschouwt. En Linkedin biedt aan bedrijven en organisaties de mogelijkheid om zich aan de hand van een "company page" voor te stellen. Op een dergelijke company page kan een bedrijf of organisatie status updates (berichten) publiceren, die getoond worden aan personen die "follower" zijn van de company page. De "followers" van een company page van de politieke partijen zijn in eerste instantie de medewerkers van de partij die de partij in hun profiel opgenomen hebben. Daarnaast kan iedere Linkedin-gebruiker follower worden van company pages die hem of haar interesseren.

Zijn de company pages voor de Vlaamse politieke partijen een interessant instrument om campagne te voeren? De huidige pages laten allen nog verschillende mogelijkheden voor verbetering zien.
De CD&V company page heeft al 506 followers. De CD&V vermeldt er in een eerder uitgebreide tekst waar de partij voor staat. Er wordt geen gebruik gemaakt van status updates om te communiceren naar de followers. De mogelijkheid om een foto bovenaan toe te voegen wordt nog onbenut gelaten. CD&V heeft al 170 employees op Linkedin.
Groen stelt zich zeer summier voor op de company page. De partij is sociaal, ecologisch, progressief en is een huis met vele kamers. Bondiger kan moeilijk, maar het is zeker niet inspirerend. Het feit dat de cover-foto nog niet gebruikt wordt, vrolijkt de page al evenmin op. De company page telt 245 followers en 76 employees.
N-VA stelt zich kort voor op de company page, met inbegrip van een cover-foto. N-VA telt al 707 followers en 275 employees. N-VA maakt af en toe gebruik van status updates. Linkedin laat toe dat Linkedin-gebruikers reageren op status updates, door middel van een like, een share of een comment. Veel comments zijn er nog niet op de status updates van de N-VA company page, wel een eerder beperkt aantal likes per bericht.
OpenVLD stelt zich kort voor op de company page. De naam van de page is nog steeds "VLD", het logo heeft het al wel over OpenVLD. OpenVLD telt al 552 followers en 106 employees. Van status updates is nog geen sprake. Een cover-foto ontbreekt eveneens.
Voor sp.a is de omschrijving van de partij eerder kort. Gelukkig is er al een cover-foto. sp.a telt 210 followers en 108 employees op Linkedin. Van status updates wordt al gebruik gemaakt. De laatste status update dateert echter al van een maand terug, het is bijgevolg geen communicatiekanaal dat intensief gebruikt wordt. De interacties op de gepubliceerde status updates zijn beperkt tot enkele likes.
De company page van Vlaams Belang is allesbehalve verzorgd. Er is geen logo of een cover-foto opgeladen, de company page verwijst niet naar de website van de partij, maar naar de persoonlijke pagina van Tanguy Veys. In de omschrijving wordt zowel gebruik gemaakt van het Engels en het Nederlands. Dit kan duidelijk beter. Van status updates is ook geen sprake. Deze company page heeft maar 26 followers en 23 employees.

Het onderstaande plaatje geeft het overzicht van de onderzochte pages van de Vlaamse politieke partijen.
Company pages kunnen voor de politieke partijen een bijkomend kanaal zijn om boodschappen te verspreiden. In eerste instantie zullen dit boodschappen zijn die naar de eigen achterban verspreid worden. De Linkedin-gebruikers die deel uitmaken van deze achterban (omdat ze bijvoorbeeld op lokaal niveau actief zijn in de partij), kunnen de boodschappen van de partij verder verspreiden, door een like, share of comment. Het moet voor een partij zeker haalbaar zijn de eigen militanten op te roepen de Linkedin page van de partij te volgen en de boodschappen van de page verder te verspreiden. Vlamingen hebben de neiging om hun politieke voorkeur niet aan de grote klop te hangen. Of "gewone" Linkedin-gebruikers, die geen lid zijn van een partij, zich zullen outen als follower van de page van een partij op Linkedin lijkt me voor veel Vlamingen voorlopig een stap te ver.

Op dit ogenblik wordt het potentieel dat Linkedin biedt door de Vlaamse politieke partijen nog onvoldoende benut. De aantallen van followers en employees (vermoedelijk zijn dit de verkozenen en de militanten) zijn nog heel laag.
Het ziet er niet naar uit dat de Vlaamse politieke partijen voor de huidige verkiezingscampagne zwaar zullen inzetten op Linkedin. Maar met een beperkte investering kunnen boodschappen die de partijen op de andere kanalen inzetten ook op Linkedin verspreid worden. We zullen moeten afwachten of dit inderdaad de komende weken het geval zal zijn.

Related Posts with Thumbnails