B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

21 april 2014

Peerreach en de politieke partijen

Peerreach is net als Klout en Kred een site die toelaat een idee te krijgen wie er invloedrijk is op social media. Peerreach maakt daarvoor gebruik van peergroups, domeinen waarin personen invloedrijk zijn.

Peerreach geeft in tegenstelling tot Klout en Kred geen totale score. Een Twitter-account krijgt binnen een peergroup een rank, maar niet globaal.
Peerreach is een Nederlands bedrijf. Peerreach is in staat analyses te maken per regio, waarbij de keuze nu beperkt is tot Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en wereldwijd. Van België is nog geen sprake. Bij de analyse van de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen werden soms onverwachte peergroups gekozen.

De Twitter-accounts worden hieronder in alfabetische volgorde getoond.

CD&V krijgt rank #16,400 in "Politics Worldwide".
Groen krijgt rank #326 in "Politics Netherlands".
N-VA krijgt rank #1,900 in "Journalists Netherlands".
OpenVLD krijgt rank #1,158 in "Politics Netherlands".
sp.a krijgt rank #442 in "Politics Netherlands".
Vlaams Belang krijgt rank #29,200 in "Politics Worldwide".

N-VA is de enige partij die geen plaats krijgt in de peergroups "Politics Worldwide" of "Politicis Netherlands", wat enigszins verrassend is. De reden waarom sommige accounts wel in "Politics Netherlands" geplaatst worden en andere dan weer niet is ook niet duidelijk. De Twitter-accounts van de Vlaamse politieke partijen scoren niet fantastisch hoog in de peergroups. Dit is te verklaren omdat deze Twitter-accounts eerder een lokaal, Vlaams belang hebben en bijgevolg niet hoog scoren in geografisch ruimere groepen.

Wat hebben we nu geleerd uit de rankings volgens Peerreach van de de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen? Eigenlijk niet zo veel, voornamelijk omdat de 6 accounts niet in dezelfde peergroup ondergebracht zijn zodat ze onderling niet kunnen vergeleken worden.

Related Posts with Thumbnails