B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 mei 2014

Vlaamse partijen op social media

De politieke partijen zijn volop actief op social media in het kader van de verkiezingen op 25 mei e.k. De afgelopen weken kon u hier al verschillende berichten vinden over het gebruik van social media in de campagnes. In dit bericht kan u vernemen hoe actief de zes belangrijkste Vlaamse partijen waren in februari, maart en april 2014 en hoe groot de toename van de populariteit van de social media accounts van deze partijen was de afgelopen drie maanden.

De zes belangrijkste Vlaamse partijen zijn actief op verschillende sociaalnetwerksites. Voor dit bericht heb ik nagegaan hoeveel berichten ze op hun eigen accounts op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest en Flickr gepubliceerd hebben.De infografiek hieronder geeft het overzicht.
De zes partijen zijn allemaal actief op Facebook. De afgelopen drie maanden heeft Groen het grootste aantal berichten gepubliceerd (303), gevolgd door Vlaams Belang (284) en CD&V (214). OpenVLD publiceert het kleinste aantal berichten (88).

Op Twitter was N-VA het productiefst met 2232 tweets de afgelopen drie maanden, wat neerkomt op gemiddeld maar liefst 25 tweets per dag. Op de tweede plaats staat CD&V met 1727 tweets. Vlaams Belang was het minst actief op Twitter met 454 tweets. Op de voorlaatste plaats komt OpenVLD met 466 tweets.

Van februari tot april publiceerde N-VA 45 nieuwe filmpjes op YouTube. CD&V komt op de tweede plaats met 24 nieuwe filmpjes. In dezelfde periode publiceerde OpenVLD slechts 11 nieuwe filmpjes.

Op Instagram was Groen het meest actief met 39 nieuwe berichten. De Instagram-account van N-VA is pas in februari gestart. Over de drie maanden hebben ze in het totaal al 21 berichten gepubliceerd. CD&V was het minst actief met 8 nieuwe berichten. sp.a en Vlaams Belang zijn niet actief op Instagram.

Groen was ook het meest actief op Pinterest met 115 nieuwe pins. OpenVLD komt op de tweede plaats met 6 nieuwe pins. CD&V en Vlaams Belang zijn ook actief op Pinterest, maar hun bedrijvigheid was nihil de afgelopen drie maanden. N-VA en sp.a zijn niet actief op Pinterest.

Op de foto-site Flickr publiceerde CD&V de afgelopen drie maanden 246 nieuwe foto's. sp.a publiceerde 103 nieuwe foto's. Vlaams Belang voegde slechts 4 nieuwe foto's toe aan hun collectie op Flickr. Groen en OpenVLD hebben wel een account op Flickr, maar er werden geen nieuwe foto's toegevoegd. N-VA is niet actief op Flickr.

Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat de verschillende politieke partijen op de sociaalnetwerksites elk een andere aanpak hanteren. Op sommige sites publiceren enkele partijen veel berichten waar andere partijen veel minder berichten publiceren. Wat opvalt is dat de politieke partijen weinig gebruik maken van de sociaalnetwerksites waar ze afbeeldingen kunnen publiceren : Instagram, Pinterest en Flickr. Een afbeelding zegt toch meer dan 1000 woorden. En politieke afbeeldingen bevatten toch vaak ook tekst. Zou het liggen aan het feit dat deze sociaalnetwerksites in België minder gebruikers kennen in vergelijking met Facebook en Twitter? Of zijn de partijen nog niet overtuigd van het nut van deze visuele sociaalnetwerksites?

In het eerste deel van dit overzicht kwam het volume berichten van de politieke partijen aan bod. Het is interessant om dit te koppelen aan de toename van de populariteit van de accounts op de verschillende sociaalnetwerksites. Loopt de toename van de populariteit (gemeten als het aantal nieuwe fans, followers, abonnees, ...) parallel met de activiteitsgraad?

Tot 25 februari mochten de politieke partijen nog gebruik maken van advertenties op social media. In de laatste drie maanden van de campagne is dit echter niet meer toegestaan. De toename van de populariteit van de accounts in de loop van maart en april is bijgevolg louter organisch.
Op Facebook valt de toename van het aantal fans van de Facebook-pagina van N-VA natuurlijk op. Deze toename situeert zich hoofdzakelijk in februari. De groei in maart was beperkt tot netto 224 nieuwe fans (minder dan sommige andere partijen). In april was N-VA weer koploper met 861 nieuwe fans. Vlaams Belang wist over de drie maande 3668 nieuwe fans aan te trekken en kende daarmee de tweede grootste aangroei. OpenVLD kende de kleinste aangroei met 1277 nieuwe fans.

Op Twitter maakten de Vlamse politieke partijen nog geen gebruik van advertenties. De toename van het aantal followers was het grootst voor de Twitter-account van de N-VA, 2318 nieuwe fans de afgelopen drie maanden. OpenVLD komt op de tweede plaats met netto 1675 nieuwe followers. Vlaams Belang staat op de laatste plaats met 929 nieuwe followers.

Ook op YouTube valt de toename van het aantal abonnees voor het kanaal van N-VA op. N-VA maakte in de pré-campagne intensief gebruik van advertenties op YouTube. De toename van het aantal abonnees in maart is voor alle partijen teruggevallen, met uitzondering van het kanaal van Vlaams Belang waar wel een aanzienlijke toename was. In april was de grootste toename opnieuw voor N-VA.

Op Linkedin hebben de company pages van de politieke partijen ook een toename gekend van het aantal followers. N-VA kende de grootste toename: netto 180 nieuwe followers, waarbij de grootste toename plaatsvond in februari. Bij Vlaams Belang was er sprake van een toename van 1 enkele follower.

De Instagram-account van N-VA is pas in februari gestart. Deze account telde einde april al 64 followers. OpenVLD kende een toename van 59 followers de afgelopen drie maanden. sp.a en Vlaams Belang zijn niet actief op Instagram.

Op Pinterest kende Groen de afgelopen drie maanden een toename van netto 19 nieuwe followers, waarmee deze partij de grootste groei kende. Bij OpenVLD was er een netto afname van 5 followers. N-VA en sp.a zijn niet actief op Pinterest.

N-VA kende voor de belangrijkste sociaalnetwerksites de grootste toename van de populariteit. Deze toename is grotendeels het gevolg van het inzetten van advertenties voor 25 februari. Zelfs na 25 februari was er sprake van een toename, weliswaar in minder mate. N-VA is zeker niet de kampioen in het aantal gepubliceerde berichten (met uitzondering van Twitter), maar dit heeft zeker geen nadelige gevolgen qua toename van populariteit.

De toename van de populariteit uitgedrukt in aantal nieuwe fans, followers of abonnees blijft in ieder geval eerder beperkt. Op Facebook en Twitter is er nog sprake van enkele duizenden nieuwe fans en followers, voor de andere sociaalnetwerksites is er slechts sprake van enkele tientallen nieuwe followers per maand.

Het lijkt mij dat de partijen toch veel meer leden tellen in vergelijking met het aantal fans, followers en abonnees op social media. Zouden de politieke partijen er al in slagen hun eigen achterban te overtuigen de eigen kanalen te volgen? De volgende stap is dat de partijen overtuigde kiezers ook aan zich zouden kunnen binden op social media. Gezien de toename van fans, followers en abonnees alsnog eerder beperkt is, lijkt dit nog niet in grote mate het geval te zijn.

Beide afbeeldingen zijn ook beschikbaar in PDF-formaat : het overzicht van de berichten en het overzicht van de toename van de populariteit.

3 Bedenking(en) :
Blogger Unknown had op 06 mei, 2014 08:51, de volgende bedenking ...

Als leerkracht zou ik de grafiek "Berichten op de social media accounts van de Vlaamse partijen febr-ma-apr 2014" in de les gebruiken. Kan dat en is het mogelijk deze in een betere resolutie te ontvangen?

 
Blogger Bruno Peeters had op 06 mei, 2014 09:48, de volgende bedenking ...

Onderaan het bericht zijn er twee linken naar PDF-versies van de grafieken. Zijn die voldoende van resolutie? Overigens bedankt voor de interesse.

 
Blogger Unknown had op 12 mei, 2014 14:14, de volgende bedenking ...

Ja hoor, de cijfers/letters zijn wel klein maar met de pdf toch beter leesbaar. Hartelijk dank.

Griet

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails