B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 maart 2015

Twitter Bel200

Vorige maand heb ik de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 groepen (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Hoe is de Twitter Bel200 de voorbije maanden geëvolueerd? Het aantal followers en following van de 200 gekozen Twitter-accounts heb ik nagegaan telkens begin maart 2015, begin februari 2015, begin januari 2015 en ook nog december 2014 en november 2014. Het aantal followers en following vóór 1/2/2015 heb ik bekomen uit Twittercounter. Twittercounter beschikt niet altijd over de exacte gegevens en doet soms een schatting van het aantal followers & following op basis enkele meetpunten. Dit maakt dat de historische waarden van Twittercounter soms een benadering zijn.

Het onderstaande plaatje geeft aan hoe de voorbije vier maanden het totaal aantal followers van de 200 Bel200 Twitter-accounts telkens gestegen is. Het totaal aantal followers werd hierbij niet ontdubbeld. De maanden werden telkens teruggebracht tot dertig dagen om de maanden beter vergelijkbaar te maken. De toename van het aantal followers in februari 2015 is minder dan de voorgaande maanden. Een duidelijke reden hiervoor is er niet, buiten het feit dat de evolutie van de eerste drie maanden grotendeels gebaseerd is op gegevens van Twittercounter (en misschien niet altijd betrouwbaar ...).
Het onderstaande plaatje geeft aan hoe de voorbije vier maanden het totaal aantal following van de 200 Bel200 Twitter-accounts telkens gestegen is. Het totaal aantal following werd hierbij niet ontdubbeld. De maanden werden telkens teruggebracht tot dertig dagen om de maanden beter vergelijkbaar te maken. De toename van het aantal followers in februari 2015 is hoger dan de voorgaande maanden. Het toevoegen van following is een actie van de beheerder van de Twitter account, het is geen indicator van de globale activiteitsgraad van Twitter.
De derde grafiek geeft de groei van het aantal followers per categorie voor februari 2015. In absolute termen in de groei bij radio en televisie het grootst (bijna 25.000 followers - overigens niet ontdubbeld). Relatief gezien is de stijging "slechts" 3,4%. De grootste relatieve stijging is bij de CEO's (+5,8% voor een aangroei van ongeveer 4800 followers).
De vierde grafiek geeft de groei van het aantal following per categorie voor februari 2015. In absolute termen in de groei voor de social media incrowd het grootst (iets meer dan 2000 extra following, waarvan 1445 voor @bnox). Relatief gezien is de stijging voorde ganse categorie 3,9%. De grootste relatieve stijging is voor de VRT journalisten (+8,8% voor een aangroei van bijna 1000 following).
Als u wil weten hoe de Twitter Bel200 in de loop van maart zal geëvolueerd zijn, dan moet u begin volgende maand nogmaals een kijkje nemen op dit blog.

Related Posts with Thumbnails