B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 februari 2015

Twitter Bel200

Twitter geeft slechts uitzonderlijk informatie vrij over het aantal gebruikers in België. In november 2014 was er sprake van 1 miljoen actieve gebruikers in België. Voor zover mij bekend heeft Twitter geen nieuwe info meer vrijgegeven. Ik ben dan maar zelf op zoek gegaan naar een middel om een idee te krijgen hoe Twitter in België evolueert.

In het boekje Start To Tweet dat ik samen met Vincent Van Quickenborne begin 2012 gepubliceerd heb, waren een heleboel lijstjes opgenomen van bekende tweeps. Sommige Twitter-accounts in deze lijstjes bestaan niet meer of worden niet meer gebruikt ... Maar deze lijstjes waren een inspiratiebron voor hetgeen ik nu uitgewerkt heb.

Naar analogie van de Bel20 index van de 20 belangrijkste aandelen, wil ik hierbij de Twitter Bel200 lanceren. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 groepen. De voorkeur ging uit naar Twitter-accounts van personen, bedrijven werden maximaal geweeerd. Telkens een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op Twitter, wordt die voorgesteld bestaande Twitter-accounts te volgen. En de Twitter-accounts die dan voorgesteld worden, zijn die van bekende Twitter-gebruikers. De mate waarin 200 Twitter-accounts elke maand nieuwe followers bekomen, zal een indicatie zijn hoe Twitter in België evolueert.

Ik heb bewust gekozen om geen accounts van bedrijven op te nemen. Bedrijven kunnen immers gebruik maken van advertenties om het aantal followers van hun accounts op te drijven. De toename van het aantal followers van accounts van bedrijven zou bijgevolg te veel kunnen beïnvloed zijn door het inzetten van advertenties. Er is ook gekozen voor groepen en accounts die hoofdzakelijk in België actief zijn. Daarom zal je er geen bekende voetballers terugvinden in de Bel200, of artiesten die al internationaal actief zijn (zoals bijvoorbeeld Hadise, Netsky of Milow).

Per groep zijn telkens 10 accounts gekozen die enerzijds actief zijn en die bovendien binnen het domein al enige bekendheid genieten (bepaald als het aantal followers). Het is best mogelijk dat er nu reeds accounts zijn met meer followers of accounts die in de komende maanden sterker groeien en dus in de top 10 zouden terecht komen. De samenstelling van de Twitter Bel200 zal echter zo stabiel mogelijk gehouden worden, zodat er makkelijker kan vergeleken worden met voorgaande maanden.

U zal de komende maanden regelmatig kennis kunnen maken met informatie over de Twitter Bel200 accounts. De volledige lijst kan u nu reeds raadplegen op Twitter : https://twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Hoe is de Twitter Bel200 de voorbije maanden al geëvolueerd? Het aantal followers van de 200 gekozen Twitter-accounts heb ik nagegaan op 1 februari 2015. Het aantal followers op 1 november 2014, 1 december 2014 en 1 januari 2015 heb ik bekomen uit Twittercounter. Twittercounter laat toe de historiek van het aantal followers en following van een Twitter-account op te vragen, dit is bijvoorbeeld de historiek voor @bvlg. Voor sommige Twitter-accounts gaat Twittercounter elke dag nagaan wat de cijfertjes zijn, voor andere Twitter-accounts daarentgegen wordt maar af en toe nagegaan hoeveel followers en following er zijn. De waarden voor tussenliggende data wordt automatisch afgeleid van gekende meetpunten. Dit maakt dat de historische waarden van Twittercounter soms een benadering zijn.

Het onderstaande plaatje geeft aan hoe de voorbije drie maanden het totaal aantal followers van de 200 Bel200 Twitter-accounts telkens met iets minder dan 4% gestegen is. Het totaal aantal followers werd hierbij niet ontdubbeld.
Een blik op de 20 verschillende groepen van Twitter-accounts geeft een meer verspreid beeld. Voor alle groepen is er een toename van het totaal aantal followers per groep. De toename voor de maand januari varieert van 0,7% voor de "social media incrowd" tot 6,7% voor de CEO's. Voor de meeste groepen is de toename in januari vergelijkbaar met de toename in december en in november.
Een blik op de individuele Twitter-accounts geeft twee Twitter-accounts waarvoor het aantal followers gedaald is. De account van Cain Ransbottyn, @Ransbottyn, kende een daling van -0,2%. Er zijn 7 Twitter-accounts waarvoor het aantal followers met meer dan 10% gestegen is. De grootste stijging is voor @MeyremAlmaci (+15%), de account van Meyrem Almaci, voorzitter van de partij Groen.
De keuze van de 20 groepen en de keuze van de 10 accounts per groep blijft zo wie zo een subjectieve keuze. Of de evolutie van het aantal followers (en eventueel ook van de following en het aantal tweets) van de 200 geselecteerde Twitter-accounts een goede indicator zal zijn voor het aantal Twitter-gebruikers in België en de mate waarin deze Twitter-gebruikers actief zijn, valt af te wachten.

Related Posts with Thumbnails