B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 april 2015

Twitter Bel200 Bedrijven en Non-profit

De afgelopen maanden kon u op dit blog al kennis maken met de Twitter Bel200, een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts. Het doel van deze lijst was om oveer een instrument te beschikken waar de evolutie van de followers kon opgevolgd worden, als indicator voor de mate waarin Twitter in België evolueert. Bedrijven waren bewust niet opgenomen in de Twitter Bel200 omdat bedrijven van advertenties kunnen gebruik maken om het aantal followers van hun accounts op te drijven.

Hieronder herneem ik nogmaals de evolutie van de Twitter Bel200 voor de afgelopen maanden zoals beschikbaar in deze blogpost. Eerst is er de globale evolutie, gebaseerd op de som van de followers van alle 200 accounts. De daling van maart 2015 is overigens het resultaat van een uitzonderlijk fenomeen, zoals u ook in deze blogpost kan vernemen.
Vervolgens is er de evolutie per categorie.
Ik heb nu toch een Twitter Bel200 Bedrijven lijst gemaakt, maar dan eerder om te kijken in welke mate sommige categorieën van bedrijven gebruik maken van advertenties (of andere hulpmiddelen ...) om het aantal followers van hun Twitter-accounts op te drijven. De volledige lijst van de Twitter-accounts die deel uit maken van de Twitter Bel200 kan u bekijken op https://twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de globale Twitter Bel200 Bedrijven, dat is de som van alle followers. Hierbij zijn er natuurlijk dubbeltellingen, verschillende Twitter-gebruikers kunnen meerdere van deze 200 bedrijfsaccounts volgen.
De 20 onderliggende categorieën van de Twitter Bel200 Bedrijven zijn
 • Beursgenoteerd
 • Consulting
 • Agencies
 • ICT
 • Telecom
 • HR
 • Banken
 • Energie
 • Auto
 • Hotels
 • Retail
 • Huishoudelektro
 • Travel
 • Festivals
 • Fashion
 • Food & drinks
 • Bier
 • Kranten en tijdschriften
 • Radio en tv
 • Movies
Het tweede plaatje geeft een overzicht van de evolutie van de followers per categorie. In absolute termen wisten de festivals het grootste aantal nieuwe followers aan te trekken (gecumuleerd + 65.628, voor het grootste deel te wijten aan de groeiende populariteit van Tomorrowland). Relatief gezien was de grootste stijging voor de "movies" categorie: +7,8%. De twee accounts van Walt Disney in België gingen er sterk op vooruit (+7,2% en +16,4%). De Belgische energiebedrijven stegen ook aanzienlijk met 6%. De overige categorieën kennen een stijging van het aantal followers  die zich doorgaans tussen de 2% en 4% situeert. De agencies (de communicatiebedrijven die de overige bedrijven adviseren waar ze moeten advertenties plaatsen) gingen het minst sterk vooruit, de toename was in maart maar 1,1%.
Tenslotte is er nog een derde groep van organisaties die ik de moeite waard vond om op te volgen, de non-profit. De kans dat dergelijke organisaties advertenties inzetten om een groter bereik te bekomen op Twitter is eerder beperkt. De 20 onderliggende categorieën zijn
 • Federale overheidsdiensten
 • Vlaamse overheidsdiensten
 • provincies
 • Steden en gemeenten
 • OCMW's
 • Burgemeesters
 • Politie
 • Brandweer
 • Bibliotheken
 • Cultuurhuizen
 • Musea
 • Jeugdhuizen
 • Sportfederaties
 • Universiteiten en hogescholen
 • Ziekenhuizen
 • Vakbonden
 • Werkgevers
 • Verenigingsleven
 • Openbaar vervoer en mobiliteit
 • NGO's
De volledige lijst kan u bekijken op https://twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit.

De globale evolutie van het aantal followers van de afgelopen maanden wordt getoond in de onderstaande grafiek. De toename van het aantal followers voor de 200 non-profit accounts is grosso modo vergelijkbaar met de Twitter Bel200 en de Twitter Bel200 bedrijven.

De evolutie per categorie toont minder uitschieters. De categorie van de steden en gemeenten steeg het sterkst +4,8%. De jeugdhuizen beperkten in maart de groei tot 1,4%.
Nu maar afwachten hoe de Twitter Bel200, Twitter Bel200 Bedrijven en Twitter Bel200 Non-profit de volgende maanden verder evolueren ...

Related Posts with Thumbnails