B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 april 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De afgelopen maand is de toename van de followers van de Twitter Bel200 spectaculair gedaald. De globale toename van alle followers van de 200 Twitter-accounts samengeteld bedroeg nog maar 1,2% in maart 2015, tegen 3,1% in februari 2015.

De oorzaak van de daling is niet ver te zoeken. Eén enkele persoon is hiervoor verantwoordelijk : Cain Ransbottyn ook gekend als @ransbottyn. Cain heeft zich voorgenomen grote kuis te houden in de followers (en following) van zijn Twitter account. In maart 2015 is het aantal followers van @ransbottyn met maar liefst 63.943 followers gedaald, of een daling van 72%. Op 1 april bleven er nog 21.695 followers over. In het kader van wat Cain de #GroteTwitterKuis noemt, moet een volger aan de volgende (strenge) criteria voldoen:
- bio van Twitter-account mag niet leeg zijn
- Twitter-account moet foto bevatten
- Twitter-account moet meer dan 100 volgers tellen
- Twitter-account moet de laatste maand getweet hebben.

De evolutie van de followers en following van @ransbottyn zijn duidelijk op de screenshot van Twittercounter.


Het beeld van de toename van het aantal followers per categorie in de Twitter Bel200 toont een eerder evenwichtig beeld. Op vier categorieën na, schommelt de stijging van het aantal followers tussen de 1,5% en 4%. De sterkste groei heb ik vastgesteld voor de CEO's. De minst sterke groei (de social media incrowd buiten beschouwing gelaten) is voor de economen. Hopelijk moeten hier geen verregaande conclusies aan gekoppeld worden - dat de CEO's het beter doen dan de economen ...

Related Posts with Thumbnails