B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 mei 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

In april 2015 bedroeg de toename van de followers van de Twitter Bel200 accounts 2,2%. Vorige maand bedroeg de toename slechts 1,2%, maar dit was zeer sterk beïnvloed door de opkuis van het aantal followers van de Twitter-account van Cain Ransbottyn ook gekend als @ransbottyn (zie ook dit bericht). Zonder dit eenmalig fenomeen zou de toename in maart 2015 2,7% geweest zijn.

De volgende grafiek geeft de evolutie per categorie. Deze maand zijn er geen bijzondere evoluties. De Twitter-accounts van de CEO's stijgen weliswaar iets sterker dan de overige categorieën (3,6% versus het gemiddelde van 2,2%), de social media incrowd kende de minst grote stijging (slechts 0,9%).

Van januari tot april is de Twitter Bel200 telkens gedaald. Deze daling doet zich ook voor bij de Twitter Bel200 bedrijven en de Twitter Bel 200 non-profit.

De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. Af en toe maken deze bedrijven gebruik van advertenties om het aantal followers op te drijven. De globale toename van het aantal followers is hier ook gedaald van januari 2015 (toen bedroeg de stijging nog 4,3%) tot april 2015 (met een stijging van 2,7%).

Het detail per categorie toont twee categorieën die er iets boven uit steken, de categorie "energie" en de categorie "movies", allebei met een stijging rond de 5%.


De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. Ook hier kan er een daling vastgesteld worden van de toename van het aantal followers. In januari 2015 bedroeg de stijging nog 4,2%, de groei was in april 2015 teruggevallen tot 2,4%.

Het detail per categorie toont hier evenmin grote uitschieters. De steden en de gemeenten stijgen nog het sterkst (3,9%), de burgemeesters ironisch genoeg kenden de minst grote toename (1,4%).


De toename van het aantal followers daalt zowel voor de Twitter Bel200 globale rangschikking, als voor de Twitter Bel200 bedrijven en de Twitter Bel200 non-profit. Zou Twitter ondertussen aan een plafond komen in België?

Related Posts with Thumbnails